Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto laativat merialuesuunnitelman Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueelle. Alueellisen suunnittelun aloitusseminaari järjestettiin osana Meremme tähden -tapahtumaa Raumalla 29.5.2018.
Alla tilaisuuden ohjelma ja esitykset:


OHJELMA


MERIALUESUUNNITTELU - SAARISTOMERI JA SELKÄMEREN ETELÄOSA
Heikki Saarento | suunnittelujohtaja, Varsinais-Suomen liitto
Päivi Liuska-Kankaanpää | alueiden käytön johtaja, Satakuntaliitto


SUOMEN ITÄMEREN ALUEEN STRATEGIA
Erja Tikka | Suomen Itämeri-suurlähettiläs, ulkoministeriö


SINISEN BIOTALOUDEN MAHDOLLISUUDET SAARISTO- JA SELKÄMERELLÄ
Timo Halonen | neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö


SAARISTOMEREN JA SELKÄMEREN TILA
Janne Suomela | johtava asiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus


VEDENALAISEN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN INVENTOINTIOHJELMA
Markku Viitasalo | tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus


MERIALUESUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS
Pekka Salminen | merialuesuunnittelun yhteistyön koordinaattori
Mari Saario | Liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting Oy

 

Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 26.3.–27.4.2018 välisenä aikana. Lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditaan vastineet, jotka käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 27.8.2018.

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen. Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käynnisti 7.12.2015 vaihemaakuntakaavatyön laadinnan. Vaihemaakuntakaavan käynnistämisen tarve liittyy erityisesti biotalouden ja kiertotalouden aiheuttamien alueellisten luonnonvarojen käytön lisääntymiseen. Keskeisiä muutoksia aiheuttavat myös kansalliset lainsäädännölliset muutokset jätehuoltosektorilla sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä.

Varsinais-Suomen liiton hallinnoimassa luonnonvarafoorumissa on käynnissä alueen kiertotalouden tavoitteiden asetteluun liittyvä asiantuntijayhteistyö ja lisäksi foorumin puitteissa järjestetään temaattisia kokouksia ajankohtaisista aiheista eri sidosryhmien kanssa. Luonnonvarafoorumin asiantuntijatapaamisia ja tilaisuuksia tullaan hyödyntämään kaavatyön sidosryhmätyöskentelyssä. Linkki luonnonvarafoorumin sivuille

Lisätietoja:

Aleksis Klap
erikoissuunnitteilija, kiertotalous ja energia
p. 040 7213 137

Timo Juvonen
erikoissuunnitteilija, ympäristö ja merialuesuunnittelu
p. 040 8295 543

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi.

Kaavaprosessin tähänastiset vaiheet ja käsittely

  • maankäyttöjaosto 18.6.2018 / valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet
  • valmisteluaineisto nähtävillä 26.3.-27.4.2018
  • maakuntahallituksen kokous 19.3.2018 / valmisteluaineiston asettaminen nähtäville
  • maakuntahallituksen iltakoulu 28.2.2018 / valmisteluaineisto
  • maankäyttöjaosto 6.2.2018 / valmisteluaineisto
  • aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 21.6.2016
  • maankäyttöjaosto 18.4.2016 / OAS
  • maakuntavaltuusto 7.12.2015 / aloituspäätös

Maakuntakaavan aineistot

Viralliset valmisteluaineiston nähtävilläolon materiaalit:

Maakuntakaavan liitteet

Maakuntakaavan selvitykset