Uutiskirje|Nyhetsbrev 3 2013

 

Uutiskirje 3/2013 (svensk version nedan)

 
 

Liiton Facebook-sivuilla kiinnostavaa tietoa maakunnasta

Varsinais-Suomen liitto on perustanut oman Facebook-sivuston. Tykkäämällä sivuistamme saat tietää mitä liitossa ja maakunnassa tapahtuu. Esittelemme maakunnan kuntia ja liiton ihmisiä, kerromme myös yhteistyökumppaneiden ja maakunnan kärkiaiheista.
Liiton asioita voi seurata myös Twitterissä. Sosiaalisen median kautta kansalaiset ja sidosryhmät voivat ottaa kantaa ja osallistua maakunnan kehittämiseen. Sosiaalinen media on epävirallinen ja jopa hauska tapa keskustella liiton työstä, päätöksistä, ihmisistä ja tapahtumista.

Liiton sivuista tykkäsi ensimmäisenä vuorokautena yli 130 henkilöä! Liity sinäkin joukkoon: https://www.facebook.com/Varsinaissuomenliitto

 

Liitto pyytää lausuntoja liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 

Varsinais-Suomen liitto käynnisti yhteistyökumppaneidensa kanssa helmikuussa 2013 sekä Varsinais-Suomen liikennestrategian että Turun seudun (rakennemallialue) liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnan. Ne laaditaan yhdessä suunnitteluprosessissa elokuuhun 2014 mennessä. Työssä luodaan asukkaiden arjen liikkumista ja elinkeinoelämän kuljetuksia edistävä kehittämisohjelma sekä maakuntaan että rakennemallialueelle. Tärkeää on löytää yhteinen tahtotila liikennehankkeiden kehittämisen tärkeysjärjestyksestä!

- Työ on edennyt tavoitteiden asettamiseen sekä tarkempaan linjaamiseen – mitkä ovat esimerkiksi elinkeinoelämän, yhdyskuntarakenteen tai kestävien liikkumismuotojen osalta liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet? Kuinka voimme parhaiten vastata tulevaisuuden haasteisiin liikennejärjestelmän keinoin? kertoo Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Laura Leppänen.

Liitto on yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa laatinut liikennestrategian tavoitteet ja linjapäätökset. Ne lähetettiin kuntiin lausunnoille syyskuussa. Liikennejärjestelmäsuunnitelman linjaukset pohjautuvat rakennemallityössä hyväksyttyihin tavoitteisiin. Linjauksista päätetään PARAS-ohjausryhmässä.

Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelman painotuksista – kestävän liikkumisen edistämisestä, maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittamisesta sekä uuden liikennepolitiikan vaatimuksista - keskusteltiin 10.9.2013 toimijoiden kesken Turun Alvariumissa. Liikenneneuvos Eeva Linkama kertoi uuden liikennepolitiikan vaatimuksista suunnittelussa. Ylijohtaja Kari Ruohonen esitti seudun suurten liikennehankkeiden tilanteen nyt ja tulevaisuudessa. Johtaja Matti Vehviläinen kertoi rakennemallialueen liikennejärjestelmän kehittämistarpeista, ja joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte valotti seudullisen joukkoliikenteen käynnistymistä. Projektipäällikkö Markku Kivari Straficasta painotti kestävän liikkumisen edistämistä rakennemallialueen suunnittelussa. Tilaisuuden avasi Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen. Seminaarin aineistot

 

Tule kehittämään verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia 20 - 22.9.

Tule mukaan kehittämään uusia mobiilisovelluksia ja verkkopalveluita perustuen julkiseen dataan! Lounaispaikka on mukana syyskuun 20.–22. päivä Turussa järjestettävässä avoimen datan nk. hackathonissa. Kaikille avoimessa tapahtumassa IT-osaajat kehittävät viikonlopun aikana julkishallinnon avoimeen dataan perustuvia sovellusprototyyppejä. Tapahtuma liittyy ajankohtaisen julkishallinnon datan avaamisen ilmiöön, jonka myötä julkisella sektorilla tuotettua tietoa pyritään laajamittaisesti vapauttamaan kaikkien hyödynnettäväksi. Pääkaupunkiseudulla on syntynyt datan avaamisesta lukuisia uusia mobiilisovelluksia ja ympäri maailman datan avaaminen on aktivoinut tavallisia kansalaisia osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja palveluiden kehittämiseen.
- Lounaispaikan tavoitteena on käynnistää Lounais-Suomessa laajamittainen hanke julkishallinnon datan avaamiseksi. Hackathonin jälkeen meillä on toivottavasti hienoja esimerkkejä siitä, mitä avoimella datalla pystytään lyhyessä ajassa saamaan aikaan, kertoo Lounaispaikan Kaisa Savola.

 Tapahtuman järjestää Boost Turku yhdessä paikkatietokeskus Lounaispaikan, Dimenteq Oy:n, VARMO-hankkeen sekä Turun kaupungin kanssa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi/fi/hackathon/

 

Eurooppalaisia makuja syksyyn!

Euroopan komission julkaisemaa keittokirjaa ”Makuja Euroopasta – makumatka Euroopan halki 27 reseptin myötä”, on nyt jaossa Europe Direct -tiedotuspisteessä liiton sisääntuloaulassa. Tule noutamaan omasi! Europe Direct Varsinais-Suomi vastaa EU-aiheisiin kysymyksiin, jakaa Euroopan komission julkaisemaa materiaalia ja järjestää yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia.

Europe Direct on mukana Turun kansainvälisillä kirjamessuilla 4.-6.10.2013. Tervetuloa juttelemaan ajankohtaisista EU-aiheista ja hakemaan uusimpia julkaisuja. Sunnuntaina 6.10. klo 13 messuilla on kiinnostava keskustelutilaisuus: "Kyse on EU:sta. Kyse on Sinusta. Vahvempi, yhtenäisempi ja reilumpi EU!"Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 -nojatuolikeskustelutilaisuus. Alustajina ja keskusteluun osallistujina mm. Euroopan Parlamentin jäsenet Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen ja Hannu Takkula, sekä emeritus professori Paavo Okko (Turun kauppakorkeakoulu) ja dosentti Kimmo Elo (Turun yliopisto, Åbo Akademi), juontajana Ossi Tuusvuori.
Järj. Schuman-seura, Europe Direct Varsinais-Suomi ja Eurooppasäätiö.

 

Expat-projekti saavutti pääministerin ja kansan huomion

Varsinais-Suomen liiton avustuksella pyörivä EU-rahoitteinen Expat-projekti on huomioitu niin mediassa, kentällä kuin päättäjienkin parissa erityisen vahvasti viime aikoina:

Uutinen MTV 3

katsomo  16:30 kohdalta lähtien.

Helsingin seudulla erityisesti osaaviin ulkomaalaisiin kohdistettavia palveluita tullaan lähivuosina kehittämään.

-         - Turun seudulla vastaavia toimenpiteitä tarvitaan, kehittämis- ja edunvalvontatyö jatkuu, kertoo V-S liitossa toimiva projektisuunnittelija Ville Santalahti.

Pääseminaarin kuvat ja esitykset löytyvät:  http://www.expatproject.info/

 

 
---
 
 

Nyhetsbrev 3/2013

 
 

Intressant info om landskapet på förbundets nya Facebook-sidor

Egentliga Finlands förbund har grundat en egen sida på Facebook. Genom att gilla våra sidor får du veta vad som är på gång i förbundet och i landskapet. Vi presenterar landskapets kommuner och förbundets anställda och berättar om förbundets samarbetspartners och landskapets viktiga teman. Sidorna fungerar på både finska och svenska.
Landskapsförbundet kan också följas med via Twitter. Via sociala medier kan medborgarna lätt ta ställning och delta i landskapets utveckling. Sociala medier är ett informellt och rentav roligt sätt att diskutera förbundets arbete, beslut, personer och händelser.
Under det första dygnet gillades sidorna av över 130 personer! Gör det du också på https://www.facebook.com/Varsinaissuomenliitto

 

Förbundet ber om utlåtanden om trafiksystemplan

Egentliga Finlands förbund med samarbetspartners började i februari 2013 göra upp Egentliga Finlands trafikstrategi och en trafiksystemplan för Åboregionen (strukturmodellområdet). De görs som en gemensam planeringsprocess som är klar senast i februari 2014. Man gör upp ett utvecklingsprogram som främjar invånarnas förflyttning i vardagen och näringslivets transporter, både för landskapet och Åboregionen. Det är viktigt att de olika aktörerna hittar ett gemensamt viljetillstånd och kan göra en prioritetsordning för hur trafikprojekten ska utvecklas!

Arbetet har avancerat till ställda målsättningar och närmare linjedragningar – vilka är till exempel målsättningarna vad gäller trafiksystemen för näringslivet, samhällsstrukturen eller hållbara trafikformer? Hur kan vi bäst svara på framtidens utmaningar genom trafiksystem?
Förbundet har i samarbete med andra aktörer skapat målsättningarna och linjebesluten för Egentliga Finlands trafikstrategi och de sändes till kommunerna för utlåtanden i september. Linjedragningarna i Åboregionens trafiksystemplan baserar sig på godkända mål i arbetet med strukturmodellen. De besluter man om i styrgruppen för strukturmodellområdet (PARAS).
Under ett seminarium i Åbo 10.9.2013 diskuterade aktörerna i strukturmodellområdet  målsättningarna i Åboregionens trafiksystemplan. Seminariematerialet hittas på finska här

 

Kom med och utveckla nätservice och applikationer 20 – 22.9.

 Kom med och utveckla nya mobilapplikationer och nätservice på basis av öppen data! Lounaispaikka är med på den s.k. hackathon i Åbo 20 – 22.9. Tillställningen är öppen för alla, IT-kunniga utvecklar under veckoslutet prototyper till applikationer på basis av den offentliga förvaltningens öppna data. Evenemanget hänger samman med att att den offentliga förvaltningens öppna data håller på att frigöras och kan utnyttjas av alla. Runtom i världen har fenomenet aktiverat medborgare att delta i samhällsdebatten och att utveckla service, också i kommersiellt syfte.
Lounaispaikka har som mål att i sydvästra Finland starta ett omfattande projekt för att öppna den offentliga förvaltningens data. Ett led i detta är hackathon-veckoslutet, som ordnas av Boost Turku i samarbete med Lounaispaikka, Dimenteq Ab, VARMO-projektet och Åbo stad.
Anmälningar: http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi/fi/hackathon/

En smak av Europa!

Europeiska kommissionen har gett ut kokboken " En smak av Europa – en kulinarisk resa genom Europa med hjälp av 27 recept". Du kan nu komma och söka ditt ex från Europe Direct- infotjänsten i förbundets huvudaula. Europe Direct Egentliga Finland svarar på EU-relaterade frågor, delar ut EU-material och ordnar öppna diskussioner om aktuella EU-frågor.
Vi är med på bokmässan i Åbo 4 - 6.10.2013. En intressant diskussion ordnas söndag 6.10. klo 13: "Det handlar om EU. Det handlar om Dig. En starkare, mera enhetlig och rättvis europeisk union!" I Europeiska medborgarårets diskussion deltar europarlamentariker Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen och Hannu Takkula samt emeritus professor Paavo Okko (Åbo Handehögskola) och docent Kimmo Elo (Åbo universitet, Åbo Akademi). Moderator Ossi Tuusvuori. Pubilken kan delta i diskussionen.
Arr. Schuman-sällskapet, Europe Direct Egentliga Finland och Europafonden.

 

Expat-projektet fick premiärministerns och folkets uppmärksamhet

Egentliga Finlands förbunds projekt Expat, som drivs med EU-finansiering, har rönt uppmärksamhet både på fältet, i medierna och bland beslutsfattarna. Bland annat MTV 3:s nyheter uppmärksammade seminariet, nyhet MTV3
I Helsingforsregionen kommer man framöver att speciellt satsa på service för utbildade utlänningar.
- I Åbotrakten behövs absolut motsvarande satsningar, säger projektplanerare Ville Santalahti.
Bilder och anföranden från huvudseminariet hittas på: http://www.expatproject.info/

 
Mikäli et enää halua tilata Varsinais-Suomen Liiton uutiskirjettä, voit perua tilauksesi täällä.
Vill du avsluta din prenumeration på Nyheter fån FSL? Klicka här!
Powered by AcyMailing