Uutiskirje/Nyhetsbrev 1 / 2014

 

Uutiskirje 1/2014 (svensk version nedan)

 
 

Aluetietopäivän kuumin teema oli avoimen datan hyödyntäminen

Avoin data on tämän hetken yksi kuumimmista aiheista ja potentiaalisesti vahvimmin yhteiskuntaa muovaava tekijä. Lounaispaikan 21.1.2014 järjestämän Aluetietopäivän aiheena oli tiedon avaaminen, välittäminen sekä hyödyntäminen.

- Meillä on tahtotila viedä alueemme osaamista eteenpäin ja luoda pohjaa liiketoiminnan kasvulle ja yhteiskunnan kehitykselle, muotoili professori Risto Kalliola Turun yliopistolta.

Tiedon tuottamiseen ja esittämiseen tarvitaan ketteriä, avoimia ja helppokäyttöisiä palveluita. Ideoiden jakamisen arvoa ei voi vähätellä ja päivän aikana satapäinen yleisö sai uutta ajateltavaa ja löysi jopa yhteistyökumppaneita. Iltapäiväsessioiden sisällöt vaihtelivat bioenergian potentiaalisten hyödynnyspaikkojen löytämisestä hanketoiminnan kehittämiseen.

Antti Poikola Open Knowledge Foundationista haastoi Turun mukaan avoimen datan kulttuuriin. Mandaatti tähän tulee jo valtion tasolta, jossa avoimen tiedon ohjelma vie asiaa eteenpäin. Seminaarissa nähtiin, että työmäärä vähentyy, kun aineistojen sopimustekniikkaan ei tarvitse puuttua. Kun rajoitteet ovat poissa, sovelluksia syntyy. Esimerkkejä voi katsoa Lounaispaikan paikkatietoverkoston sivuilta, jossa Boost Open Data Hackathon -tapahtuman sovellukset ovat nähtävillä.

Tiedon välittäminen on tärkeä teema myös maakuntastrategiatyössä, jossa Aluetietopalvelu ja sen sisältämät verkostot on nostettu isoon rooliin. Aluetietopäivä oli hyvä esimerkki strategian mukaisesta kumppanuusfoorumista. Lounaispaikka myös julistautui Aluetietopäivässä alueemme avoimen datan lähteeksi, joten haaste on vastaanotettu! Lisätietoa: www.lounaispaikka.fi

 

Europe Direct Varsinais-Suomi toivottaa hyvää vaalivuotta!

Euroopan parlamentin vaalit käydään toukokuussa. Myös varsinaissuomalaisia ehdokkaita on jälleen mukana vaaleissa. Europe Direct seuraa tiivisti vaaleihin liittyvää keskustelua ja järjestää yhteistyökumppaneineen aiheeseen liittyviä tilaisuuksia kevään mittaan alueellamme. Tilaisuuksista tulee myöhemmin tarkempia tietoja Varsinais-Suomen liiton internet- ja facebook-sivuille.

 

EU:n suorat rahoitusohjelmat -infotilaisuuksien sarja

Varsinais-Suomen liitto ja Salon kaupunki isännöivät torstaina 6.2. klo 9 -12 Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnankatu 2, Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa koskevaa infotilaisuutta. Ohjelmasta kertoo mm. CIMO:n vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto, lisäksi kuullaan käytännön esimerkkejä ohjelmasta toteutetuista hankkeista. Tilaisuus kuuluu Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston sekä Europe Direct Varsinais-Suomen koordinoimaan EU:n suoria rahoitusohjelmia koskevaan kevään kuluessa toteutettavaan infotilaisuuksien sarjaan.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan aktiivista kansalaisuutta ja osallistumista tukevia hankkeita ja kannustetaan kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä vuorovaikutukseen (ystävyyskuntahankkeet, kansalaisjärjestöjen hankkeet, kuntien temaattinen verkostoyhteistyö). 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/reg/Kansalaisten_Eurooppa_7059 

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansalaisten_eurooppa

 

Digitaalinen lehti vie visuaaliselle matkalle Varsinais-Suomeen

Turku & Varsinais-Suomi Lifestyle -lehti kokoaa Turun ja koko maakunnan tarjonnan sekä viimeisimmät vinkit ja trendit yhteen moderniin pakettiin. iPad-sovelluksena toimiva kokonaisuus on kuluttajille maksuton ja vapaasti ladattavissa Apple Storesta.

Tammikuun Matkamessujen aikana julkaisua mainostettiin mm. Mondo-lehdessä sekä bannerikampanjoilla verkossa ja Talentumin iPad-medioissa. Lisäksi on ostettu julistenäkyvyyttä Turun lentokentän Saapuvat-terminaalista.

Lehti sisältää kiinnostavia henkilöhaastatteluja sekä satoja kohde-esittelyjä ja vinkkejä alueelta. Käyttäjäkokemukseen on panostettu hyödyntämällä myös liikkuvan kuvan mahdollisuuksia.  Lehti tarjoaa sisältöä Turun tapahtumista ja ravintolatarjonnasta, antaa vinkit lapsiperheille vapaa-ajanviettoon, kartoittaa maaseutumatkailun ja saariston elämyksiä sekä kertoo parhaat ostosvinkit.
iPad-lehteä on ladattu jo yli 700 kertaa. Lifestyle-lehti käännetään kevään aikana myös ruotsiksi, jolloin siitä on iloa myös esimerkiksi ruotsinkielisille matkailijoille ja kouluille. Osia sisällöstä on luettavissa myös verkossa osoitteessa www.elamasikunnossa.fi

  

Central Baltic -hankkeet nyt kätevästi tietokannassa

 Varsinais-Suomen liiton hallinnoiman Central Baltic INTERREG IV A -ohjelman rahoittamat 122 hanketta on nyt koottu tulostietokantaan, jossa voi tarkastella toteutettuja hankkeita ja niiden tuloksia. Tietokannasta voi tehdä hakuja esimerkiksi hankkeiden teemojen, toteuttajien tai erilaisten tulostyyppien mukaan. Tulosten syöttäminen on aloitettu ensimmäisen hakukierroksen hankkeista. Tietokanta täydentyy tulosten osalta lopulliseen muotoonsa kevääseen mennessä. http://projects.centralbaltic.eu

 

 
---
 
 

Nyhetsbrev 1/2014

 
 

 Regioninfodagens hetaste tema var öppna data

Öppna data är ett av dagens hetaste teman och har en stark potential att forma samhället. Centret för geografisk information Lounaispaikka ordnade 21.1.2014 en Regioninfodag i Åbo, där temat var att öppna, sprida och utnyttja information.

För att producera och presentera information behövs smidig, öppen och lättanvänd service. Under Regioninfodagen delade man idéer och hittade rentav nya samarbetspartners. Eftermiddagssessionerna behandlade allt från bioenergi till projektverksamhet.

När begränsningar inte längre finns föder öppen information nya applikationer. Exempel hittas på Lounaispaikkas sidor, där man hittar applikationer gjorda på förra höstens Boost Open Data Hackathon -evenemang. Att förmedla information är ett viktigt tema också i arbetet med landskapsstrategin. Regioninfodagen är ett bra exempel på det kompanjonskap, som lyfts fram i strategin. Lounaispaikka har även utnämnt sig till förmedlare av öppna data i vår region. www.lounaispaikka.fi

 

Europe Direct Egentliga Finland önskar ett gott valår!

Europaparlamentsvalen hålls i maj. Också flera personer från Egentliga Finland kandiderar i valen. Europe Direct följer aktivt med diskussionerna kring valet och ordnar under våren valevenemang i regionen. Närmare information hittas senare på Egentliga Finlands förbunds internet- och facebook-sidor.

 

Infoserie om EU:s direkta finansieringsprogram

Egentliga Finlands förbund och Salo stad ordnar på torsdag 6.2. kl. 9 – 12 en information om programmet Medborgarnas Europa i Åbo stadsbiblioteks Studio (Slottsgatan 2). Om programmet berättar bl.a. CIMO:s sakkunniga Mauri Uusilehto och dessutom hör vi praktiska exempel på projekt som utförts inom EU-programmet. Under våren kommer flera infon att ordnas om EU:s direkta finansieringsprogram.

Programmet Medborgarnas Europa finansierar projekt som stöder aktivt medborgarskap och delaktihet (t.ex. vänkommunprojekt, medborgarorganisationers projekt, kommuners temabaserade samarbete).

Anmälningar:  https://www.lyyti.fi/reg/Kansalaisten_Eurooppa_7059

Mera info: http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansalaisten_eurooppa

 

Central Baltic -projekten samlade i en databas

De 122 projekt som finansierats i EU-programmet Central Baltic INTERREG IV A, förvaltat av landskapsförbundet, har nu samlats i en egen databas. I den kan man granska projekten och vilka resultat de fått. Man kan göra sökningar t.ex. enligt teman, förverkligare eller resultat. Man har redan matat in projektresultat från programmets första ansökningsperiod och alla uppgifter kommer att matas in före våren. Databasen hittas på  http://projects.centralbaltic.eu

 

Digital tidning om landskapet snart även på svenska

Lifestyle-publikationen Turku & Varsinais-Suomi samlar Åbos och hela landskapets utbud, tips och trender i ett modernt paket. Tidningen fungerar som en iPad-applikation. Den är gratis för användarna och kan laddas via Apple Store.

Under Resemässan i januari gjorde man reklam för tidningen bl.a. i resetidningen Mondo, i tidningar på webben och i Talentums iPad-medier. Dessutom har man köpt synlighet i Åbo flygfälts terminal för anländande flyg.

Publikationen översätts till svenska under våren, till glädje för bl.a. svenska turister och skolor.

Tidningen innehåller intressanta personintervjuer samt hundratals olika besöksmål och tips från regionen. Den ger tips om evenemang och restauranger i Åbo och fritidstips åt barnfamiljer, kartlägger upplevelser i skärgården och på landsbygden och ger shoppingtips. Tidningen har redan laddats upp över 700 gånger. Man hittar delar av tidningen (på finska) även på www.elamasikunnossa.fi

 

 
Mikäli et enää halua tilata Varsinais-Suomen Liiton uutiskirjettä, voit perua tilauksesi täällä.
Vill du avsluta din prenumeration på Nyheter fån Egentliga Finlands förbund? Klicka här!
Powered by AcyMailing