Uutiskirje 2/2015

 

Uutiskirje 2/2015

 
 

Varsinais-Suomi sai oman blogipalstan

Mitä pientä ja suurta Varsinais-Suomen kuuluu, mistä keskustellaan – ja mistä tulisi keskustella? Siitä voit jatkossa lukea joka viikko Varsinais-Suomi -blogissa, joka julkaistaan Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla. Blogeja kirjoittavat sekä liiton asiantuntijat että ulkopuoliset kirjoittajat mm. korkeakouluista, puolueista ja kunnista. Blogit kirjoitetaan rennolla, arkisella tyylillä, paitsi suomeksi välillä myös ruotsiksi ja englanniksi. Aiheet voivat vaihdella mm. koulutuksesta ja matkailusta kulttuuriin, luontoon ja liikennekysymyksiin. Valokuvat ja visuaalisuus ovat tärkeitä.

- Blogit ovat hyvä tapa kertoa maakunnan ja liiton aiheista ihmisläheisellä tavalla ja herättää keskustelua. Tekstejä on myös helppoa jakaa verkossa. Aiheista ei maakunnassamme ole pulaa ja kirjoittajia on jo melkein jonoksi asti, iloitsee Varsinais-Suomen liiton viestintävastaava Jessica Ålgars-Åkerholm.

Jos haluat joskus itse kirjoittaa Varsinais-Suomea koskevan blogitekstin, ota yhteyttä: jessica@varsinais-suomi.fi tai p. 040 7755781

Maakuntajohtajan päiväkirja jatkaa Varsinais-Suomi -blogin rinnalla kuten nyt, uudella kirjoituksella joka viikko.

Varsinais-Suomi blogi 

Koulutusta tarvitaan myynnissä yrittäjyydessä ja IT -teknologiassa

Koulutetun työvoiman tarve kasvaa Varsinais-Suomessa väestökehityksen, eläköitymisen ja työllisyystilanteen parantumisen myötä selvästi vuoteen 2020 mennessä, kertoo Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Esa Högblom.
Pitkän aikavälin koulutustarpeita määritellään nyt valtakunnallisesti ja ministeriö on pyytänyt aiheesta maakuntien näkemyksiä. Varsinais-Suomen vastaus on laadittu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Tulevaisuudessa koulutusta tarvitaan Varsinais-Suomessa myyntiosaamisessa, yrittäjyydessä sekä liittyen uusiin teknologioihin. Meriteollisuuden tarpeet ovat ensisijaisen tärkeitä.
Varsinais-Suomessa tehdään aktiivista ennakointityötä maakuntaliiton ja ELY:n sekä koulutuksen järjestäjien, sidosryhmien ja työelämän edustajien kesken ja sitä kannattaa jatkaa. Lyhyellä aikataululla kyettiin mm. tuottamaan laadukas analyysi koulutustarpeista ministeriön tarpeita varten. Lue lisää 

kumppanuusfoorumi pieni

Kumppanuuden työpajat toukokuussa

Maakunnan kumppanuusstrategiaa toteutetaan parhaillaan yhdessä innostuneiden ja aktiivisten toimijoiden kanssa. Osana Kumppanuusfoorumia järjestetään toukokuussa (vko 22) strategian neljän arvokärjen mukaisesti neljä kumppanuustyöpajaa Turun AMK:n isännöimänä. Tarkoituksena on vahvistaa ja hakea uusia kumppanuuksia ja kehitysaihioita. Työpajoihin kutsutaan kumppanuuslupauksia antaneita toimijoita. Työpajat ovat käytännönläheisiä ja tavoitehakuisia.Kumppanuudesta voit kertoa ja lukea myös Twitterissä: #kumppanuus.

Kumppanuusfoorumin verkkosivu

Kasitien suunnittelu jatkuu kuntien ja sidosryhmien kuulemisella

Valtatien 8 Turku–Pori-yhteysvälihankkeen suunnittelukilpailu on ratkennut. Suunnittelukilpailun voitti Ramboll Finland Oy kilpailutyöllä "HOTPOT". Projektipäällikkönä toimi Riikka Salli.
Kilpailijat arvioivat kustannustehokkaimmat toimet Turku–Pori-yhteysvälin liikenteellisen palvelutason parantamiseksi ja etsivät yhteysvälin kehittämiseen uusia innovaatioita. Voittajan kanssa käynnistetään jatkotyö, jossa kootaan kaikkien töiden esiin nostamat kustannustehokkaimmat, innovatiivisimmat ja toteuttamiskelpoisimmat ratkaisut valtatien 8 toisen vaiheen toimenpiteitä varten. Esisuunnittelutasoinen lopputulos valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Kuntia ja muita sidosryhmiä kuullaan toukokuussa. Hankkeiden rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä.
Kilpailun tuomaristossa oli edustettuna Liikennevirasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto sekä Satakuntaliitto. Kilpailutyöt verkossa Kilpailutöihin voi myös tutustua lliiton Aulagallerian näyttelyssä 17.4. asti.
Lisätietoja: liikennesuunnittelija Laura Leppänen p. 040 7674364 

 

europedirect Individual centre.jpg 

 

Järjestä oma Eurooppa-päivän tempaus!
Eurooppa- päivää vietetään jälleen 9.5. Se on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä ja Schumanin julistuksen vuosipäivä. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 Euroopalle poliittista yhteistyötä, jonka tavoitteena oli rauhan takaaminen Euroopan kansakuntien kesken.
Europe Direct Varsinais-Suomi kannustaa kouluja, yhdistyksiä ja muita toimijoita järjestämään omia Eurooppa-päivän tempauksiaan. Tiedotuspisteestä voit pyytää teemaan sopivaa materiaalia ja vinkkejä. Europe Direct on tänä vuonna mukana järjestämässä Eurooppa-päivän tapahtumaa Piikkiön yhtenäiskoululla perjantaina 8.5.

EU-rahoituksen perustietopaketti
Euroopan komissio on koonnut verkkoon perustietopaketin EU-rahoituksesta. Löydät neuvoja mistä EU-rahoitusta haetaan ja miten sekä kuka voi saada rahoitusta.
EU-tietoutta hauskasti lapsille
EU:n Lasten ja nuorten sivut tarjoavat hauskoja pelejä, tehtäviä ja tietosivuja, joiden avulla voit helposti oppia EU:sta. Linkki
Etsitkö Euroopan unionia käsittelevää opetusmateriaalia?
Opettajainhuone tarjoaa aineistoa eri ikäryhmille. Materiaalien avulla voit kertoa oppilaillesi mitä EU tekee, miten se syntyi ja miten se toimii, tai keskustella EU:n politiikasta. Linkki

Valonia auttaa kuntia ja yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään

Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus on toiminut helmi-maaliskuun vaihteesta lähtien Varsinais-Suomen liiton tiloissa Ratapihankadulla. Valonian isännyys siirtyi Turun kaupungilta liitolle vuoden vaihteessa.

Valonia on puolueeton asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka auttaa Varsinais-Suomen kuntia, yrityksiä ja asukkaita pienentämään hiilijalanjälkeään sekä parantamaan ekotehokkuutta ja ympäristövastuullisuutta. Valonian käytännön työn osa-alueita ovat mm. energianeuvonta, haja-asutusalueiden jätevesiasiat, kestävä kuluttaminen ja resurssitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu, lasten ja nuorten ympäristökasvatus sekä yritysten ympäristöasioiden kehittäminen. www.valonia.fi

  ---  
 

Nyhetsbrev 1/2013

 
 

Egentliga Finland fick en bloggspalt

Vilka små och stora händelser är aktuella i Egentliga Finland, vad diskuteras – och vad borde man diskutera? Det kan du framöver läsa om varje vecka i Egentliga Finlands blogg, som publiceras på landskapsförbundets webbsidor. Både förbundets sakkunniga och utomstående från t.ex. högskolor, partier och kommuner skriver bloggar. Bloggarna skrivs på ett vardagligt sätt, förutom på finska ibland även på svenska och engelska. Temana varierar från t.ex. utbildning och turism till kultur, natur och trafikfrågor. Fotografier och det visuella är viktigt.

- Bloggar är ett bra sätt att berätta om landskapets och förbundets aktuella ämnen på ett människonära sätt och föda diskussion. Texterna är också lätta att dela på nätet. Det råder ingen brist på ämnen i vårt landskap och många skribenter vill skriva i denna spalt, säger förbundets kommunikationsansvariga Jessica Ålgars-Åkerholm.

Om du själv någon gång vill skriva en blogg som rör Egentliga Finland, ta kontakt: jessica@varsinais-suomi.fi tai p. 040 7755781

Landskapsdirektörens dagbok fortsätter parallellt med den nya bloggen, med nya texter varje vecka.

Egentliga Finland blogg

Utbildning behövs i försäljning, företagande och ny teknologi

Behovet av utbildad arbetskraft växer i Egentliga Finland fram till år 2020, i och med befolkningsutvecklingen, pensioneringar och förbättrad sysselsättning, säger Egentliga Finlands förbunds specialplanerare Esa Högblom.

Långsiktiga utbildningsbehov definieras nu nationellt och ministeriet har bett om landskapens synsätt. Egentliga Finlands svar har formulerats i samarbete med intressegrupper.

I framtiden behövs i Egentliga Finland utbildning speciellt i försäljning, företagande och i anknytning till ny teknologi. Marinindustrins behov är viktiga.

I Egentliga Finland gör man aktivt prognostiseringsarbete i samarbete mellan landskapsförbundet, NTM -centralen, utbildningsenheter, intressegrupper och arbetslivets representanter. Detta samarbete bör fortsätta. Läs mer

Verkstäder i maj främjar partnerskap

Landskapets partnerskapsstrategi förverkligas som bäst, tillsammans med engagerade och aktiva aktörer. Som en del av Partnerskapsforumet ordnas i maj (v. 22) fyra partnerskapsverkstäder, enligt landskapsstrategins fyra värdeteman. Som värd fungerar Åbo yrkeshögskola. Verkstäderna är konkreta och målinriktade och dit inbjuds aktörer som gett partnerskapslöften. I Twitter talar man om temat med: #kumppanuus

Landskapsstrategin på svenska

Riksåttans planering fortsätter med att höra kommuner och intressegrupper

Planeringstävlingen för projektet Riksväg 8 mellan Åbo och Björneborg har avgjorts. Vinnare blev Ramboll Finland Ab med arbetet "HOTPOT". Projektchef var Riikka Salli.
De tävlande utvärderade de mest kostnadseffektiva åtgärderna på riksåttan för att förbättra servicenivån och sökte innovationer för att utveckla vägförbindelsen. Tillsammans med vinnaren jobbar man nu vidare med att ur alla tävlingsbidrag vaska fram de bästa åtgärderna, som kan användas när riksåttans andra arbetsfas inleds. Förplaneringen blir färdig i år. Kommuner och andra intressegrupper hörs i maj. Det finns ännu inga beslut om projektens finansiering.
I tävlingsjuryn medverkade Trafikverket, Egentliga Finlands NTM -central, Egentliga Finlands förbund och Satakuntaliitto. Tävlingsbidragen hittas här och kan ses i Aulagalleriets utställning
Tilläggsuppgifter: trafikplanerare Laura Leppänen p. 040 7674364


 europedirect Individual centre.jpg 

Ordna ett eget Europadagsjippo!

Europadagen firas 9.5. Dagen är tillägnad europeisk fred och gemenskap och den är även Schuman-deklarationens årsdag. Europe Direct Egentliga Finland uppmanar skolor, föreningar och andra aktörer att ordna egna Europadagsjippon. Du kan be om material och tips från infotjänsten Europe Direct Egentliga Finland. Europe Direct är i år med och ordnar ett Europadagsevenemang i Pikis samskola 8.5.

EU-finansieringens baspaket
Europeiska kommissionen har samlat ett baspaket om EU-finansiering på webben. Man hittar info om varifrån man kan söka EU-finansiering och hur, samt vem som kan få finansiering.

EU-information lätt och roligt till barn
EU:s sidor för barn och unga erbjuder roliga spel, uppgifter och infosidor, som lätt lär barnet om EU.

Behöver du undervisningsmaterial som rör EU?
Lärarrummet erbjuder material om EU för olika åldersgrupper.

Valonia hjälper kommuner och företag att minska koldioxidutsläpp

Valonia – Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energi, har sedan månadsskiftet februari–mars verkat inom Egentliga Finlands förbund på Bangårdsgatan. Valonia verkade tidigare i Åbo stads regi. Valonia är en opartisk sakkunnig- och serviceorganisation som hjälper landskapets kommuner, företag och invånare att minska sina koldioxidutsläpp, förbättra sin ekoeffektivitet och sitt miljöansvar. I praktiken jobbar Valonia med bl.a. energirådgivning, avloppsfrågor i glesbygden, hållbar konsumtion, resurs-smarthet, hållbara trafikformer, vattenskydd, miljöfostran för unga och företagens miljöfrågor. www.valonia.fi

 
 
Mikäli et enää halua tilata Varsinais-Suomen Liiton uutiskirjettä, voit perua tilauksesi täällä.
Vill du avsluta din prenumeration på Nyheter fån Egentliga Finlands förbund? Klicka här!
Powered by AcyMailing