Uutiskirje 4/2015

 

Uutiskirje 4/2015

 

 

 

Pohjoinen kasvuvyöhyke kasvukäytäväkilpailuun

Mitkä ovat Suomen tärkeimmät kasvukäytävät? Siitä kilpaillaan juuri nyt!
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti marraskuussa kasvukäytäväkilpailun osana alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen edistämistä. Pohjoinen kasvuvyöhyke -konseptia (PKV) valmistellaan kilpailuun Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton johdolla.
Kasvukäytävien tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden kehittäminen alueiden ja toimijoiden yhteistyöhön perustuen. Kasvukäytävät linkittävät erikokoisia keskuksia ja alueita toisiinsa. Niiden tavoitteena on lisätä liiketoimintaa, parantaa työvoiman liikkuvuutta laajalla työmarkkina-alueella, houkutella yritysten investointeja sekä luoda uutta palveluliiketoimintaa. Tähdätään myös kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseen.
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen maakunnat Satakunnasta Etelä-Karjalaan sekä vyöhykkeen suurimmat kaupungit on kutsuttu mukaan valmistelemaan ehdotusta kilpailuun. Verkoston koordinaatiosta vastaa Turun kaupunki. Kilpailuehdotukset toimitetaan ministeriöön tammikuun 2016 loppuun mennessä.
Lisätietoja: Laura Leppänen 040 767 4364

 

Uusia kasvoja maakunnan edunvalvonnassa

Laura Leppänen on nimetty Varsinais-Suomen liitossa kehittämispäälliköksi. Leppänen on tehnyt erikoissuunnittelijan ja liikennesuunnittelijan töitä liitossa vuodesta 2012.
- Tehtäväni koskevat maakunnan edunvalvontaa. Nyt valmistelen Varsinais-Suomen ehdotusta TEM:in kasvukäytäväkilpailuun. Valmistelua tehdään yhteistyössä Turun kanssa, Leppänen kertoo.
V-S liiton edunvalvonnan yksikössä on myös uusi sihteeri, Katri Rosenberg.

 

Aurora-mitali sirkustaiteen mestareille

Tämän vuoden Aurora-mitali myönnettiin ArtTeatrolle, johon kuuluvat sirkustaiteilija Pauliina Räsänen ja Slava Volkov. Cirque de Soleil -kokoonpanossa maailmaa kiertänyt pari asuu nykyään Kustavissa. Siellä he ovat avanneet Sirkus Studion, jossa voi harrastaa sirkusta, sekä perustaneet sirkusfestivaalin.

Aurora-mitali myönnettiin maakuntavaltuustossa 7.12. Liitto on myöntänyt Aurora-mitalin vuodesta 1977 henkilölle tai taholle, joka on tehnyt työtä makunnan tieteen tai kulttuurin hyväksi. Lue lisää

 

Saariston kesä goes Lapin talvi

levinetti

Saariston kesää markkinoidaan tänä talvikautena Suomen vilkkaimmassa hiihtokeskuksessa Levillä! Varsinais-Suomen liitto mainostaa koko maakuntamme saaristoa Levin hiihtohisseissä ja suksitelineissä, hiihtolomalla ja pääsiäisenä myös isolla videoscreenillä. Lue lisää

 

 

Virkistysalueyhdistys vaatii lisää selvityksiä

Varsinais-Suomen liitto kysyi keväällä kuntien näkemystä yhdistyksestä, joka kehittäisi ja ylläpitäisi virkistysreitistöä ja -alueita Varsinais-Suomessa. Vuosijäsenmaksu olisi 0,44 e/asukas.

Viisi kuntaa olisi valmis lähtemään mukaan yhdistykseen annetulla mallilla, kolme kuntaa kevennetyllä jäsenmaksulla ja neljä kuntaa totesi palaavansa asiaan myöhemmin. Muilta kunnilla vastaus puuttui tai oli kielteinen. Monessa kunnassa alustava myönteinen esitys kääntyi päätöksentekopöydällä kielteiseksi. Yhteistä monelle palautteelle oli, että yhdistyksestä pitäisi löytää hyvin käytännönläheisiä hyötyjä kunnille. Myös muita ehtoja asetettiin.

Jatkotyönä Varsinais-Suomen liitto ryhtyy kaavatyön yhteydessä selvittämään mitä virkistysalueita ja -reittejä maakunnassa todellisuudessa on, kuka niitä ylläpitää, mikä on niiden rooli maakunnallisessa kentässä sekä mahdollisuuksien mukaan myös, mitä kustannuksia ylläpidosta tällä hetkellä koituu kunnille.

Lisätietoja: Lasse Nurmi 040-543 5473 (vuorotteluvapaalla vuonna 2016), Sami Heinonen 0400-413 704

 

Teollisten symbioosien työpaja 15.1.

Varsinais-Suomen ensimmäinen teollisten symbioosien FISS-työpaja järjestetään 15.1.2016

Syyskuussa Varsinais-Suomessa aloitettiin FISS-työ, eli teollisten symbioosien alueellinen edistäminen FISS Varsinais-Suomi -hankkeessa. Työpaja järjestetään 15.1.2016 Turun ammattikorkeakoulussa. Yritysten edustajat pääsevät istumaan samaan pöytään ja tuomaan esille oman tuotantonsa hyödyntämättömät sivuvirrat ja mahdolliset resurssitarpeensa.

Sitran ja Motivan kehittämän FISS-toimintamallin avulla autetaan yrityksiä tehostamaan resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista. Samalla luodaan mahdollisuuksia uusien liiketoimintamuotojen syntymiselle. Työpajoissa löytyviä yritysten välisiä symbioosi-aihioita edistetään hanketoimijoiden toimesta.
Lue lisää ja ilmoittaudu.
FISS-hanketta koordinoi Turku AMK yhteistyössä Turku Science Park Oy:n ja Valonian kanssa.

 

Kunta, hyödynnä Lounaistiedon tilastoja

Lounaistiedon Tilasto-osiosta löytyvät interaktiiviset tilastoesitykset saa nyt myös lisättyä kunnan tai muun organisaation omille sivuille. Somero, Lieto ja Paimio ovat jo ottaneet upotuksia käyttöön, mutta muillekin innokkaille tilastojen hyödyntäjille tarjoamme tätä palvelua. Homma menee näin:
1. Kunta pyytää upotuskoodit ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@lounaistieto.fi
2. Kunnan omilla tiedoilla varustetut upotuskoodit lähetetään sähköpostitse ja ne voi lisätä kunnan nettisivuille
3. Tiedot päivitetään noin kerran kuukaudessa Varsinais-Suomen liiton toimesta
4. Samalla tiedot automaattisesti päivittyvät kaikkiin graafeista tehtyihin upotuksiin
5. Nautitaan nykymaailman tekniikan näppäryydestä!

Lounaistieto on Varsinais-Suomen liiton koordinoima tietopalvelu. Tutustu avoimeen dataan, tilastotietoihin, karttoihin ja ympäristöasioihin osoitteessa www.lounaistieto.fi

 

Toteuta Eurooppa-päivää kanssamme

europedirect Individual centre.jpg

Eurooppa-päivää vietetään kaikissa EU:n jäsenmaissa vuosittain 9.5.

EU-tiedotuspiste Europe Direct Varsinais-Suomi yhteistyöverkostoineen etsii ensi vuoden Eurooppa-päivän toteutuksesta kiinnostuneita tahoja, etenkin kouluja, mukaan päivän toteutukseen. Kyseessä voi olla vaikka kokonainen EU-aiheinen koulupäivä.
Keväällä 2015 Piikkiön yhtenäiskoulu ja Europe Direct järjestivät koko koulupäivän mittaisen Eurooppa-päivän tapahtuman Piikkiön yhtenäiskoululla. Ohjelmassa oli mm. EU-kyselytunti, tiedekahvila, Maan ystävävien työpajoja, musiikkiesityksiä, sekä asiantuntijoiden tietoiskuja EU-teemoista.

Lisätietoja: Kirsi Stjernberg, 040 5513120.

 

Maakunnan tila tarkastelee työttömyyttä ja väestönkasvua

Tuoreessa selvityksessä Maakunnan tila tarkastellaan maakunnan työttömyystilannetta ja väestönkasvua. Maakunnan tila

Lisätietoa: Antti Vasanen, 050 410 2294

  ---  
 

Nyhetsbrev 4/2015

 
 

Nordiska tillväxtzonen tävlar nationellt

Vilka är Finlands viktigaste tillväxtkorridorer? Det tävlar man om just nu.

Arbets- och näringslivsministeriet öppnade i november en tävling för tillväxtkorridorer för att främja regionala innovationer och försök. Konceptet Nordisk tillväxtzon bereds för tävlingen, under ledning av Åbo stad och Egentliga Finlands förbund.
Målet med tillväxtkorridorer är att utveckla områdets livskraft på basis av samarbete mellan regioner och aktörer. Man vill öka affärsverksamhet, förbättra arbetskraftens rörlighet, locka företagsinvesteringar och skapa ny service-affärsverksamhet. Också internationellt samarbete eftersträvas.

Den Nordiska tillväxtzonens landskap från Satakunda till södra Karelen samt de största städerna inom zonen har inbjudits att bereda förslaget till tävlingen för tillväxtkorridorer. Åbo stad fungerar som koordinator för nätverket. Tävlingsförslagen lämnas in till ministeriet senast i slutet av januari 2016.

Mera information: Laura Leppänen 040 767 4364

 

Nya krafter i landskapets intressebevakning

Laura Leppänen har utnämnts till utvecklingschef i Egentliga Finlands förbund. Leppänen har arbetat som specialplanerare och trafikplanerare i förbundet sedan år 2012.

- Mitt arbete rör landskapets intressebevakning. Just nu förbereder jag Egentliga Finlands förslag till den nationella tävlingen för tillväxtkorridorer, i nära samarbete med Åbo stad, berättar Leppänen.

Förbundets kompetensgrupp för intressebevakning har även en ny sekreterare, Katri Rosenberg.

 

Auroramedaljen till mästare i cirkus

Auroramedaljen tilldelades i år ArtTeatro, dvs. cirkuskonstnärerna Pauliina Räsänen och Slava Volkov. De har turnerat världen runt med Cirque de Soleil men nu bosatt sig i Gustavs. Där har de grundat en cirkusstudio där barn och vuxna kan träna cirkus, samt en cirkusfestival.

Auroramedaljen överräcktes i landskapsfullmäktige 7.12. Den har delats ut av landskapets förbund sedan år 1977, till en person eller instans som har verkat till förmån för landskapets vetenskap eller kultur. Läs mer

 

Kommuner, utnyttja Lounaistietos statistik

Infotjänsten Lounaistietos interaktiva statistik (på finska) kan nu även läggas till kommuners och övriga organisationers egna sidor. Om du är intresserad ta kontakt: info@lounaistieto.fi
Bekanta dig med Lounaistietos öppna data, statistik, kartor och miljöteman på www.lounaistieto.fi

Lounaistietos svenska sidor öppnas nästa år.

 

Skärgårdens sommar goes Lappland

Skärgårdens sommar marknadsförs denna vintersäsong i Finlands livligaste skidcentrum Levi! Skärgården marknadsförs i stolhissar och på skidställningar, under sportlovet och påsken även på stor videoskärm. Läs mer

 

Förening för rekreationsområden kräver fler utredningar

Egentliga Finlands förbund frågade i våras kommunerna om deras syn på en förening som skulle utveckla och underhålla rekreationsområden i Egentliga Finland. Priset skulle vara 0,44 e/invånare.

Fem kommuner var beredda att gå med enligt den givna modellen, tre med lägre medlemsavgifter och fyra sa att de återkommer senare. Övriga kommuner svarade inte eller svarade nekande. Många ansåg att föreningen bevisligen ska ge kommunerna konkret nytta.

Nu kommer Egentliga Finlands förbund, inom sitt landskapsplanarbete, att utreda vilka rekreationsområden och -rutter som finns i landskapet, vem som upprätthåller dem och vad de kostar att upprätthålla för kommunerna.

Mera information: Lasse Nurmi 040-543 5473, Sami Heinonen 0400-413 704

 

Verkstad för industriella symbioser 15.1.

I september inleddes i Egentliga Finland FISS -arbetet, ett projekt som främjar industriella symbioser. En temaverkstad ordnas 15.1.2016 i Åbo yrkeshögskola. Företagens representanter får sätta sig vid samma bord och berätta om outnyttjade sidoströmmar som föds i deras produktion och eventuella resursbehov.

Sitra och Motiva har utvecklat verksamhetstanken bakom projektet.
Läs mer och anmäl dig (på finska)

 

Kom med och förverkliga Europadagen

Europadagen firas årligen 9.5. i alla EU-länder.

EU-infotjänsten Europe Direct Egentliga Finland med sitt samarbetsnätverk söker nya samarbetsparter, speciellt skolor, för att förverkliga nästa års Europadag. Det kan handla t.ex. om en hel skoldag med temat EU.

Våren 2015 ordnade Pikis samskola och Europe Direct ett Europadagsevenemang i Pikis med bl.a. EU-frågetimme, vetenskapscafé, Jordens vänners workshop, musik samt EU-diskussioner.

Mera information: Kirsi Stjernberg, 040 5513120.

 

Landskapets tillstånd granskar arbetslöshet och befolkningsmängd

I den tvåspråkiga rapporten Maakunnan tila - landskapets tillstånd granskas Egentliga Finlands arbetslöshet och befolkningstillväxt. Landskapets tillstånd

Mera information: Antti Vasanen, 050 410 2294

 
Mikäli et enää halua tilata Varsinais-Suomen Liiton uutiskirjettä, voit perua tilauksesi täällä.
Vill du avsluta din prenumeration på Nyheter fån Egentliga Finlands förbund? Klicka här!
Powered by AcyMailing