Uutiskirje 1/2016

 

Uutiskirje 1/2016

 
 

#Kesäduunaa2016 haastaa yrittäjät palkkaamaan nuoria

Kesaduunaa logo

Kampanjassa #kesäduunaa2016 haastetaan varsinaissuomalaiset yrittäjät konkreettiseen toimintaan nuorten hyväksi.
Tavoitteena on työllistää kesällä 2016 mahdollisimman suuri joukko 15-18 -vuotiaita nuoria Varsinais-Suomessa.
Näin tuetaan nuorten mahdollisuuksia saada työkokemusta ja oppia työelämän perusteita. Yritykset saavat kesäsijaisia luonnikkaasti ja mahdollisesti tulevaisuudessa hyviä työntekijöitä.
Alussa on tavoitteena löytää yritykset, jotka ovat halukkaita tarjoamaan tämän kampanjan kautta kesätyömahdollisuuksia nuorille. Kun kesätyöpaikkoja on riittävästi tarjolla, kohdennetaan kampanja painotetummin nuoriin.
Haastekampanja perustuu Salon yrittäjien 2014 - 2015 toteuttamaan malliin, jossa Salossa työllistettiin satoja nuoria alueen pk-yrityksiin. Koko Varsinais-Suomea koskevassa yhteiskampanjassa 2016 ovat mukana Salon Yrittäjät ry,Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Varsinais-Suomen liitto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: www.varsinais-suomi.fi/kesaduunaa2016

 

Liitto vierailee kunnissa – teemoina aluetieto, kestävä kehitys ja sote

strategia pallologo

Varsinais-Suomen liitto käynnistää maaliskuussa kuntakierroksen Varsianis-Suomen kuntiin. Kuntavierailujen teemoja ovat kestävä kehitys, alueellinen tieto sekä sote-uudistus.
Mitä tietotarpeita tämän päivän kunnilla on? Miten kunnat voivat hyötyä aluetietopalvelu Lounaistiedon tilastoista, tietografiikasta ja kartoista, esimerkiksi upottamalla ne omille nettisivuilleen? Millä tavalla Valonia voi auttaa kuntia kestävän kehityksen saralla? Mikä on vapaaehtoistoiminnan rooli sote-uudistuksessa?

Näistä aiheista Valonian, Lounaistiedon ja liiton edustajat haluavat keskustella kuntien kanssa, vapaamuotoisesti ja hyvässä vuorovaikutuksessa. Kehotamme siis kuntia ottamaan yhteyttä ja sopimaan päivämäärä hyödylliselle tapaamiselle!

Ota yhteyttä: erikoissuunnittelija Carola Gunell, 044 9756 756, carola.gunell(at)varsinais-suomi.fi


Liiton tietopalvelut palvelevat sidosryhmiä entistä paremmin

lounaistieto logo

Varsinais-Suomen liiton tietopalveluja on vahvistettu perustamalla liiton virastoon edunvalvonta ja kuntapalvelu -vastuualueelle tietopalveluryhmä. Ryhmään on keskitetty liiton tilastotietopalvelut, tutkimustoiminta sekä avoin data ja siihen liittyvä tiedonhallinta.
Maakuntastrategiassa merkittävässä roolissa oleva aluetietopalvelu Lounaistieto.fi on jatkossa osa ryhmän toimintaa. Aluetietopalvelu on herättänyt kiinnostusta ja vastaavia palveluja on suunnitteilla myös muissa maakunnissa.

Varsinais-Suomen liitto etsii rooliaan osana digitalisaatiota ja haluaa olla edelläkävijänä kehittämässä alueellisen tiedon infrastruktuureja. Jatkossa pystymme entistä paremmin tarjoamaan ajankohtaisia tietopalveluja ja analyysejä liiton sidosryhmille ja tukemaan liiton muun toiminnan tietotarpeita.
Tietopalveluryhmää vetää tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen. Vasasen vanhempainvapaan aikana, elokuun 2016 loppuun asti, ryhmän toimintaa johtaa Juha Pulmuranta. Petri Pihlavisto hoitaa tilastotehtäviä ja maakunnan tilan seurantaa Vasasen poissaolon aikana. Liiton tietopalveluryhmään kuuluvat myös Esa Halsti, Laura Lähteenmäki, Joni Hämäläinen, Pasi Hietanen ja Tiina Rantanen (50%).

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950 ja hankesuunnittelija Juha Pulmuranta, p. 040 509 1043

 

Liitto hakee reippaita harjoittelijoita

Varsinais-Suomen liitto on yksi 18 maakuntien liitosta Suomessa. Sen osana toimii myös Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus Valonia sekä Lounais-Suomen alueellinen tietopalvelu Lounaistieto.fi. Haemme nyt yhteensä kahta harjoittelijaa ja yhtä kesätyöntekijää erilaisiin Valonian sekä Lounaistiedon tehtäviin.

Harjoittelija Lounaistietoon
Harjoittelija ja kesätyöntekijä Valoniaan

 

Central Baltic -ohjelman vuositapahtuma Tukholmassa 20.4.

Central Baltic –ohjelman vuositapahtumassa esitellään käynnissä olevia Interreg-yhteistyöhankkeita sekä valmistaudutaan tammikuussa 2017 aukeavaan kolmanteen hakukierrokseen partnerihaun merkeissä. Tule mukaan kuulemaan millaisille hankkeille rahoitusta on vielä jäljellä ja aloita hankevalmistelu hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen viimeistään 31.3. www.centralbaltic.eu

 

Vastaa kyselyyn Europe Direct -tietopalveluista

europe direct

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien Europe Direct -pisteiden toimintaa. Kuuleminen on auki 10.2. – 4.5.2016. Viiden sadan EU-tiedotuspisteen verkosto on komissiolle tärkeä työkalu pitää EU-asioissa yhteyttä kansalaisiin alue- ja paikallistasolla. Nykyinen Europe Direct –pisteiden toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Komissio toivookin laajalti kansalaisten ja tiedotuspisteiden yhteistyökumppanien vastauksia kyselyyn, jonka tarkoitus on auttaa komissiota kehittämään EU-tiedotuspisteiden toimintaa entisestään kansalaisten tarpeiden mukaan. Vastaa kyselyyn

EU-rahastolla vauhtia investointeihin
Euroopan komission strategisten investointien (ESIR) rahasto on osa Euroopan investointiohjelmaa, jolla pyritään lisäämään investointien määrää, nopeuttamaan talouskasvua ja parantamaan työllisyyttä. ESIR toimii Euroopan investointipankin yhteydessä. ESIR tarjoaa rahoitusta taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Pääosa rahoituksesta kohdistuu infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosa pk-yrityksille. Myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeet sekä yritysten T&K-hankkeet voivat hyödyntää rahoitusta. ESIRin kautta tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. http://esir.fi/

Tietoa eurooppalaisista investointihankkeista
Euroopan komissio on avannut EIPP-hankeportaalin (European Investment Project Portal), joka tarjoaa tietoa yksityisten ja julkisten hankevalmistelijoiden suurista investointihankkeista. Portaalin on tarkoitus parantaa investointihankkeiden läpinäkyvyyttä, toimia siltana EU:n investointimahdollisuuksien ja globaalien sijoittajien välillä, ja tiedottaa uusista hankeideoista. http://ec.europa.eu/eipp

  ---  
 

Nyhetsbrev 1/2016

 
 

#Sommarjobb2016 uppmanar företag att anställa unga

kesaduunaa logo sve

I kampanjen #sommarjobb2016 utmanas företag i Egentliga Finland att anställa så många unga i åldern 15-18 år som möjligt i sommar. Så stöder man ungas möjligheter att få arbetserfarenhet och företagen kan hitta goda arbetstagare för framtiden.

I början av kampanjen försöker man hitta företag som är villiga att erbjuda jobb åt unga, efter det riktas kampanjen mera mot de unga.

Kampanjen baserar sig på en modell som företagarna i Salo förverkligade 2014-15, via den anställdes hundratals unga till Saloregionens företag. Bakom kampanjen, som gäller hela Egentliga Finland, står Salon yrittäjät, Egentliga Finlands företagare och Åbo yrkeshögskola.

Mera information om sommarjobb2016

 

Förbundet besöker kommunerna i vår

Egentliga Finlands förbund inleder i mars en rundtur till Egentliga Finlands kommuner. Teman är regional information, hållbar utveckling och vårdreformen.
Vilka informationsbehov har dagens kommuner? Vilken nytta har kommunerna av regioninfotjänsten Lounaistietos statistik, infografik och kartor, till exempel på sina egna webbsidor? Hur kan Valonia hjälpa kommunerna inom hållbar utveckling? Vilken roll spelar frivilligorganisationer i vårdreformen?
Dessa teman vill Valonias, Lounaistietos och förbundets representanter diskutera med kommunerna, inom fria former och i god samverkan. Vi uppmanar kommunerna att ta kontakt och bestämma datum för en nyttig träff!

Ta kontakt: specialplanerare Carola Gunell, 044 9756 756, carola.gunell(at)varsinais-suomi.fi

 

Förbundet tjänar intressegrupperna med regional information

Egentliga Finlands förbunds infotjänster har förstärkts. Inom förbundet har man grundat en infotjänstgrupp, dit hör förbundets statistiktjänster, forskning samt öppna data.
Regioninfotjänsten Lounaistieto.fi är framöver en del av gruppens verksamhet. Den har väckt intresse i övriga regioner och motsvarande tjänster planeras även i andra landskap. Dess svenska version öppnar i år.
Egentliga Finlands förbund vill vara en föregångare av gäller regional information och dess infrastruktur. I fortsättningen kan vi allt bättre erbjuda aktuella infotjänster och analyser till våra intressegrupper och kommuner.
Regioninfogruppen leds av chefen för informationstjänster Antti Vasanen. Under hans föräldraledighet, till slutet av augusti, leds gruppen av Juha Pulmuranta. Vasanens statistikuppgifter sköts av Petri Pihlavisto. Till gruppen hör även Esa Halsti, Laura Lähteenmäki, Joni Hämäläinen, Pasi Hietanen och Tiina Rantanen (50%).

Mera information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen 040 583 6950, projektplanerare Juha Pulmuranta 040 509 1043


Praktikanter söks till förbundet

Egentliga Finlands förbund är söker totalt två praktikanter och en sommararbetare för olika uppgifter inom Valonia och Lounaistieto. Närmare beskrivningar (på finska):

Harjoittelija Lounaistietoon
Harjoittelija ja kesätyöntekijä Valoniaan

 

Central Baltics årliga evenemang i Stockholm 20.4.

Under Central Baltic –programmets årliga evenemang presenterar man samarbetsprojekt inom Interreg och förbereder sig för den tredje projektansökningsrundan, som öppnar i januari 2017. Kom med och hör hurdana projekt det ännu finns finansiering för och inled projektförberedelserna i god tid. Anmäl dig senast 31.3. www.centralbaltic.eu

 

Svara på förfrågan om Europe Direct -infotjänster

europe direct

Europeiska kommissionen har öppnat en förfrågan om Europe Direct –infotjänsternas verksamhet. Tjänsternas användare kan svara på förfrågan 10.2- 4.5.2016.
De 500 EU-tjänsternas nätverk är ett viktigt verktyg för kommissionen att hålla kontakt med EU-medborgare på regional och lokal nivå. Verksamhetsperioden för Europe Direct -tjänsterna räcker till slutet av år 2017. Kommissionen vill utveckla verksamheten på basis av medborgarnas behov och svar.

Svara på förfrågan här

Europeisk fond sätter fart på investeringar
Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) har inrättats av Europeiska kommissionen och är en del av investeringsplanen för Europa. Syftet är att öka de privata investeringarna, stimulera ekonomisk tillväxt och öka sysselsättningen. Fonden finns i anslutning till Europeiska investeringsbanken.
Fonden erbjuder garantiarrangemang och finansiering för genomförande av ekonomiskt lönsamma investeringar. Den erbjuder inte bidrag utan motprestation. Finansiering som kommer via EFSI gör det lättare att få annan finansiering för högriskprojekt. http://esir.fi/pa-svenska/

Information om europeiska investeringsprojekt
Europeiska kommissionen har lanserat en portal (European Investment Porject Portal) som erbjuder information om stora investeringsprojekt inom EU. Portalen möjliggör för EU-baserade projektägare att nå potentiella investerare över hela världen, göra projekten mera genomskinliga och informera om nya projektidéer. http://ec.europa.eu/eipp

 

 
Mikäli et enää halua tilata Varsinais-Suomen Liiton uutiskirjettä, voit perua tilauksesi täällä.
Vill du avsluta din prenumeration på Nyheter fån Egentliga Finlands förbund? Klicka här!
Powered by AcyMailing