EU:n Ympäristöpääosaston johtaja Humberto Delgado Rosa vieraili 21.6.2017 Varsinais-Suomen suurepetoneuvottelukunnassa.

Rosa kertoi Euroopan komission näkökulmista ja roolista suurpetoasioissa. Neuvottelukunnan puheenjohtaja maakuntaneuvos Juho Savo kertoi tilaisuudessa Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan toiminnasta, ja miten susi on reilussa kymmenessä vuodessa tullut osaksi alueen elämää ja miten suurpetoneuvottelukunta on susikysymyksessä toiminut.

Paikallisen kuulemistilaisuuden ja suurpetotoimintaan tutustumiseen kuului myös alueen toimijoiden kuuleminen niin luonnonsuojelun, asukkaiden, poliisin ja elinkeinonharjoittajien näkökulmista. Torstaina 22.6. Humberto Delgado Rosa käy  tutustumassa yhden susireviirialueen tilanteeseen Pöytyällä.

Johtaja Humberto Delgado Rosan vierailua isännöi maa- ja metsätalousministeriö ja seurueessa oli mukana Suomen riistahallinnon ja -tutkimuksen keskeiset tahot.

suurpeto

pore

 

Tutkimuksen mukaan 2 % työikäisistä olisi valmis muuttamaan Varsinais-Suomeen työn perässä seuraavan 3 vuoden kuluessa.

Kaksi prosenttia tarkoittaa 55 000 työikäistä henkilöä, jotka katsovat työskentelevänsä erittäin todennäköisesti maakunnassa lähivuosien aikana.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomeen muuttaa vuosittain vähän yli 10 000 työssäkäyvää henkilöä. Suurin piirtein yhtä monet muuttavat maakunnasta työn perässä pois.

  • Nykyiseen muuttoliikkeeseen verrattuna muuttohalukkuuden potentiaali on merkittävä, mutta ei vielä riittävä. Viestiä tuhansista uusista työpaikoista on terävöitettävä ja maakunnan tunnettuutta on lisättävä. Ihmiset on saatava liikkumaan työn perässä nykyistä paremmin, maakuntajohtaja Kari Häkämies korostaa.
  • Nyt tehty tutkimus osoittaa, että tietoisuuden lisäämiseksi Varsinais-Suomen ulkopuolella asiaa tulisi käsitellä valtakunnallisissa medioissa sekä päättäjien ja työnhakijoidenkin keskuudessa. Tutkimus osoittaa myös kansallisen tason linjausten sekä määrätietoisten ja ennakoivien päätösten tarpeen, jotta vältytään kilpailukykyä ja kasvua hidastavilta pullonkauloilta, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Tutkimuksella taustoitetaan selvityshenkilö Esko Ahon työtä positiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi. Esko Ahon selvityksen on tarkoitus valmistua 24.8.2017.

  • Tutkimuksen tulos antaa Lounais-Suomen päättäjille tärkeän viestin. Työpaikkojen, asuntojen tai palvelujen rinnalla alueen täytyy tarjota muuttajalle vetovoimainen mielikuva. Sen rakentaminen vaatii järjestelmällistä työtä siinä missä infrastruktuurin rakentaminenkin, Työ- ja elinkeinoministeriön positiivisen rakennemuutoksen selvityshenkilö Esko Aho toteaa.

Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki tilasivat Taloustutkimus OY:ltä selvityksen Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tunnettuudesta Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin alueen viesti voimakkaasta talouden kasvusta ja työvoiman tarpeesta on saavuttanut muualla Suomessa asuvat. Kysely toteutettiin valtakunnallisessa verkkopaneelissa, johon osallistui 1647 vastaajaa.

Taloustutkimuksen tekemä pore -tutkimus (pdf)

Lisätiedot:

maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204
kaupunginjohtaja Aleksi Randell, p. 02 262 7224

Baltic Sea Clean Maritime -tunnustuspalkinnot jaettiin kolmatta kertaa EU:n Itämeri-strategian foorumin (EUSBSR) yhteydessä Berliinissä 14.6.2017. Palkinto myönnetään innovatiivisista ja ympäristöystävällisistä Itämerta hyödyttävistä ratkaisuista. Tavoitteena on vähentää ja estää muun muassa satamatoimintojen päästöjä.


Varsinaissuomalaisittain katsottuna tilaisuus oli menestys: palkittujen joukossa olivat sekä turkulainen Meriaura Oy että piikkiöläinen Langh Group. Palkintoja myönnettiin kolmessa kategoriassa; Infrastruktuuri ja kehitys, Teknologia ja innovaatiot sekä Innovaatio ja tiede.


Infrastruktuuri ja kehitys -kategoriassa kolmannen palkinnon nappasi VG EcoCoaster™ -laivakonsepti. Kyseessä on Meriaura Oy:n, Foreship Ltd:n ja Aker Arctic Technology Inc:n yhteistyössä suunnittelema kuivalastialus. Energiatehokas alus pystyy käyttämään voimanlähteenään EcoFuel -polttoainetta, joka valmistetaan teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä. Biopolttoaine aluksiin valmistetaan samaan konserniin kuuluvan VG-Shippingin Uudenkaupungin tuotantolaitoksella.


Innovaatiot ja tiede -kategoriassa kolmantena palkittiin piikkiöläisen Langh Groupin koordinoima Back from Black -projekti. Projektin keskiössä on ympäristöystävällinen skrubberi eli rikkipesuri, joka puhdistaa pakokaasuja ja pienhiukkasia korkearikkisestä polttoaineesta. Laite on edistyksellinen, sillä siinä on mukana myös järjestelmä prosessissa syntyneen pesuveden puhdistamiseksi. Järjestelmä on suojattu useilla patenttihakemuksilla. Pesuriasennusten lisäksi projektissa tehostettiin toiminoja sataman päässä ja tutkittiin syntyneiden jätteiden käsittelyä.


Tunnustuksen myöntäjä Baltic Sea Forum on voittoa tavoittelematon, yksityinen järjestö. Yksi järjestön perustajista on Suomen entinen presidentti, rauhannobelisti Martti Ahtisaari. Järjestön tehtävänä on edistää taloudellista ja kulttuurista yhteistyötä Itämeren alueella.


Varsinais-Suomella on vahvaa osaamista meriteollisuudessa, mitä halutaan nostaa esiin myös meneillään olevassa Smart Blue Regions -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää niin kutsuttua sinisen kasvun (Blue Growth) teemaa sekä siihen liittyviä indikaattoreita. Varsinais-Suomen liitto on kansainvälisen hankkeen ainoa suomalainen partneri.

Lue lisää: https://www.submariner-network.eu/projects/smartblueregions

Valtakunnallinen Kasvua kansainvälisistä osaajista -rahoitushaku on käynnistynyt ja on avoinna 25. syyskuuta asti. Rahoitusta on jaossa kolme miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa on varattu EAKR-hankkeille ja 1,3 miljoonaa ESR-hankkeille. Haun rahoittajina toimivat Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus.
Uudenmaan liitto on avannut EAKR-haun, joka koskee Suomen rakennerahasto-ohjelma erityistavoitteita ”Uuden liiketoiminnan luominen” ja ”Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen”.
Hämeen ELY-keskus on avannut ESR-haun, joka puolestaan koskee ohjelman erityistavoitetta ”Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”.

Kansainväliset osaajat ovat haussa kohderyhmä, joiden arvokas osaamispääoma on tarkoitus saada hanketoimilla edistämään suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoituksen hakija voi olla esimerkiksi elinkeinojen kehittämisorganisaatio, tutkimus- ja koulutuslaitos, julkisyhteisö tai yhdistys.
Kansainväliset osaajat mielletään kohderyhmänä laajasti. Heitä voivat olla maahanmuuttajat tai suomalaiset paluumuuttajat, joilla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta ja verkostoja. Tällaisia osaajia ovat esimerkiksi opiskelijat, tutkijat, puolisoina Suomeen muuttaneet, työperäiset maahanmuuttajat, humanitäärisistä syistä Suomeen tulleet tai suomalaiset paluumuuttajat.

https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WUIcYevyhaS

 

 

Valtion vastinrahoituksen haku 12.6.2017 – 18.8.2017

Nyt avattavaan kansallisen vastinrahoituksen hakuun osallistuvat vain sellaiset hankkeet, jotka osallistuivat Central Baltic 2014-2020 –ohjelman ideahakuun ja tulivat hyväksytyiksi Central Baltic 2014-2020 –ohjelman hallintokomiteassa 8.-9.6.2017 toiselle kierrokselle!


KUINKA HAETAAN VALTION VASTINRAHOITUSTA CENTRAL BALTIC–OHJELMAN HANKKEILLE?

Suomessa valtion vastinrahaa myöntää Varsinais-Suomen liitto, joka edustaa kaikkia muita ohjelma-alueen maakuntaliittoja ja valtion alueviranomaisia vastinraha-asioissa.

Vastinrahoitusta voi hakea Central Baltic 2014-2020 –ohjelman hankkeeseen osallistuva suomalainen partneri, suomalaisten organisaatioiden kustannuksiin. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä vastinrahoittajatahoon että ohjelmasihteeristöön. Jos hankkeessa on useita suomalaisia partnereita, hakee yksi, suomalaispartnereiden keskuudestaan valitsema partneri vastinrahoitusta kaikkien puolesta. Jos hankkeen pääkumppani (Lead Partner) on suomalainen, on luontevaa, että tämä hakee vastinrahoitusta. Sitoumukset ovat hakukierroskohtaisia.

Huom! Valtion vastinrahoitus ei voi sisältää hankkeen valmistelurahoitusta!

Valtion vastinrahan hakemiseksi tulee hakijan jättää hakemuksensa rahoitushakemuskaavakkeella vastinrahaa myöntävälle Varsinais-Suomen liitolle viimeistään pe 18.8.2017 klo 16.00 mennessä. Tämä käsittelyaika tarvitaan, jotta vastinrahoittajaviranomainen ehtii toimittaa rahoitussitoumuksensa hakijalle ennen varsinaisen ohjelmahaun sulkeutumista. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan sekä sähköisesti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. että kirjallisesti Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon (Varsinais-Suomen liitto, kirjaamo, PL 273, 20101 Turku). Lisäksi sähköpostin liitteenä (skannaamattomana) word- tai pdf-muodossa ilman allekirjoitusta hakemusten sähköisen käsittelyn helpottamiseksi.

Central Baltic 2014-2020 –ohjelman 3. hakukierroksen toinen vaihe järjestetään 12.6.2017 - 15.9.2017. Tietoa ohjelmasta ja hakukierroksesta löytyy ohjelman kotisivuilta http://www.centralbaltic.eu. Tutustu ohjelma-asiakirjaan ja ohjelmamanuaaliin huolella.

EU-tuki hankkeille Suomessa on enintään 75 %, jolloin hakijan oman rahoituksen osuudeksi jää tällöin 25 %. VSL ei kuitenkaan myönnä hankkeille koko kansallisen rahan osuutta, vaan enintään 70 % hankkeen kansallisen rahoituksen osuudesta. Näin ollen hakijan on huomioitava, että kansallisen rahoituksen tulee sisältää myös hakijan (ja kumppaneiden) omaa rahoitusta valtion vastinrahoituksen lisäksi. Hakijan on varauduttava vaihtoehtoiseen rahoitukseen, mikäli valtion vastinrahaa ei hankkeelle myönnetä.

Kansallisen vastinrahoituksen haun umpeuduttua Varsinais-Suomen liittoon saapuneet hakemukset käsitellään koordinaatioryhmässä, jossa ovat edustettuina ohjelma-alueen maakunnan liitot ja ELY-keskukset. Hakemukset käsitellään ohjelma-asiakirjan kriteerien sekä Suomen ohjelma-alueen painotusten pohjalta. Arvioinnissa korostetaan ylimaakunnallisen yhteistyön merkitystä. Käsittelyn jälkeen Varsinais-Suomen liitto antaa riittävästi em. kriteerit täyttäville hankkeille alustavan, ehdollisen valtion vastinrahoituksen sitoumuksen ”Conditional National Co-Financing Statement”. Tämä paperi toimitetaan vastinrahan hakijalle, joka huolehtii siitä, että sitoumus liitetään hakupakettiin ennen hakemuksen toimittamista ohjelmasihteeristölle.

Mikäli hallintokomitea hylkää hankkeen, raukeaa Varsinais-Suomen liiton vastinrahasitoumus automaattisesti.

Hankkeen käynnistyttyä kustannusten tukikelpoisuutta määrittelee hankkeen rahoituspäätös ja sen ehdot sekä kansallinen lainsäädäntö. Tuensaaja hakee valtion vastinrahoituksen osuutta maksuun maksatushakemuksella. Maksatushakemus ja kaikki liiteasiakirjat toimitetaan rahoittavalle viranomaiselle Varsinais-Suomen liitolle.

Lisätietoja:

erikoissuunnittelija Ville Roslakka
Varsinais-Suomen liitto
Ratapihankatu 36/ PL273
20101 Turku
puh. 050 592 0404
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.