Varsinais-Suomessa on tuhansia aktiivisia ja monipuolisesti toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. Missä asioissa ne voisivat toimia yhdessä, entä yhteistyössä kuntien ja maakunnan kanssa? Mitkä kysymykset yhdistävät eri aiheiden parissa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä? Tule rakentamaan kanssamme varsinaissuomalaisten järjestöjen yhteistä tiekarttaa!

Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekarttatyö on osa Varsinais-Suomen maakuntastrategia- ja kumppanuusfoorumityötä. Työn tavoite on luoda järjestöille yhä paremmat toimintaedellytykset muuttuvassa maakunnassa, lisätä yhteistyötä ja keskinäistä tunnettuutta sekä kehittää yhteisiä toimintamuotoja muun muassa julkisen sektorin kanssa – järjestöjen näkökulmasta.

Tiekarttatyön marraskuisessa työpajassa täsmennetään painopisteitä ja jatketaan keskustelua siitä, mitä yhteistyö voisi konkreettisesti olla. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki varsinaissuomalaisten järjestöjen ja yhdistysten edustajat. Lähetämme ilmoittautuneille tarkempia tietoja sekä tiekarttaluonnoksen tutustuttavaksi ennen tilaisuutta.


Aika: Tiistai 7.11.2017 klo 17-20
Paikka: Lounatuulet Yhteisötalo ry, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku
Ilmoittaudu mukaan: 3.11.2017 klo 12:00 mennessä


Tervetuloa!

Lisätietoja:
• Salla-Maria Lauttamäki, erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja 040 520 0761
• Tauno Linkoranta, kyläasiamies, Varsinais-Suomen Kylät ry Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja 044 303 9990

liikkumisymparistokuva

Turun ydinkaupunkiseudun asukkaiden mielestä etenkin pyöräreittien jatkuvuutta sekä pyöräilyn ja jalankulun turvallisuutta tulee parantaa. Myös runkobussilinjastoa sekä joukkoliikenteen sujuvuutta tukevia mobiilisovelluksia tulee kehittää. Nämä mielipiteet nousivat esiin keväällä 2017 tehdyn liikenneympäristökyselyn vastauksista.

Kyselyyn vastasi 3530 Turun, Naantalin, Raision, Liedon ja Kaarinan asukasta. Kyselyllä testattiin kohtaavatko seudun voimassa olevan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet seudun asukkaiden näkemysten kanssa.

Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman keskeisenä tavoitteena on parantaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita. Tulosten perusteella ydinkaupunkiseudun asukkaiden mielipiteet ovat yhteneväisiä tämän tavoitteen kanssa. Puolet kaikista vastaajista koki joukkoliikenteen kehittämisen seudulla tärkeimmäksi tavoitekokonaisuudeksi. Tämän perässä seurasi pyöräilyn kehittäminen, jonka yli kolmannes vastaajista nosti tärkeimmäksi.

”Vastaajista ainoastaan noin kymmenes koki autoliikenteen kehittämisen tärkeimpänä tavoitekokonaisuutena kaupunkiseudulla. Myös ympäri vuoden autoilevista jopa puolet koki joukkoliikenteen kehittämisen ensisijaiseksi tavoitteeksi kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyössä,” kuvailee tuloksia analysoinut kestävän liikkumisen asiantuntija Mikko Koskinen Valoniasta.

Vastaajista noin 80 prosenttia piti kokonaisuudessaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämistoimenpiteitä vähintään melko tärkeinä. Tärkeimmiksi näistä kehittämistoimenpiteistä nousivat kävely- ja pyöräilyreittien jatkuvuuden parantaminen, säännöllisen liikennekasvatuksen tarjoaminen peruskouluissa sekä pyöräilyn ja jalankulun liikenneturvallisuuden parantaminen.

Joukkoliikenteen edistämiseksi vastaajat toivoivat lippujen ostamista helpottavien sekä ajantasaista matkustajainformaatiota tarjoavien mobiilisovellusten kehittämistä, reaaliaikaisten bussin saapumisajan ilmoittavien näyttöjen lisäämistä pysäkeillä sekä tiheän vuorovälin runkobussilinjaston kehittämistä.

Lähes 90 prosenttia vastaajista kannatti raskaan liikenteen ohjaamista pois seudun keskusta-alueilta liikenteellisesti sujuvammille reiteille. Henkilöautojen pysäköintipaikkojen vähentämistä Turun keskusta-alueella ei pidetty kovin kannatettavana toimenpiteenä. Kehätien sekä Kaarinantien ja Saaristotien autoliikenteen sujuvuuden parantaminen nähtiin tärkeänä.

Keinoja vähentää henkilöautoilua ja ruuhkia

Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on myös vähentää henkilöautoilun osuutta sekä lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta asukkaiden päivittäisessä liikkumisessa.

”Vastoin tavoitteita henkilöauton liikennemäärät ovat kasvaneet seudulla vuodesta 2014. Siksi halusimme kysyä päivittäin autoilevilta, mitä pitäisi tapahtua, jotta he siirtyisivät joukkoliikenteeseen tai pyöräilemään työmatkansa”, kuvailee liikennesuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Työmatkansa autoilevista vastaajista noin kolmannes olisi valmis siirtymään joukkoliikenteen käyttäjäksi, jos heidän käyttämiensä bussien vuoroväliä tihennettäisiin aamuisin, päivisin ja iltaisin alle 10 minuuttiin tai jos bussilla kuljettu matka-aika lyhenisi 10 minuutilla. Viidennes työmatkansa autoilevista vastaajista olisi puolestaan valmis siirtymään työmatkapyöräilijöiksi, jos pyöräteiden kuntoa ja pyöräilyn sujuvuutta parannettaisiin.

”Tavoitteena on myös hyödyntää olemassa olevaa seudun liikenneverkkoa mahdollisimman tehokkaasti. Tällä hetkellä liikenneverkon kapasiteetti on koetuksella lähinnä vain aamu- ja iltapäivän ruuhkahuippujen aikaan. Jos näitä ruuhkahuippuja pystyttäisiin vähentämään, vähenisivät myös tarpeet kalliisiin liikenneinvestointeihin”, toteaa Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Pääsääntöisesti autoilevista yli 60 prosenttia olisi valmis vaihtamaan pidemmälle reitille ruuhka-aikana, jos he saisivat reitistä ajoissa tiedon mobiililaitteeseen. Vajaa puolet vastaajista olisi valmis vähentämään ruuhkahuippuja kulkemalla töihin ennen tai jälkeen ruuhkahuippujen.

Asukkaat toivovat lisää vaikutusmahdollisuuksia

Jatkuvan seudullisen liikennejärjestelmätyön yhtenä tavoitteena on saada alueen asukkaiden mielipiteitä kuuluville liikenneolosuhteita kehitettäessä. Tulosten mukaan tehtävää olisi erityisesti asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisessä. Yli 60 prosenttia vastaajista haluaisi vaikuttaa liikenneverkon kehittämiseen, mutta samalla he kokevat mahdollisuutensa siihen vähäisiksi.

”Erilaiset asukasryhmät tavoitetaan erilaisin osallistavin menetelmin. Esiin nousi uudenlaisten sovellusten, kuten mobiilisovellusten kasvava tarve joukkoliikenteen sekä pyöräilyolosuhteiden kehittämisessä”, kuvailee Mikko Koskinen Valoniasta.

Liikenneympäristökysely osoittautui itsessään myös toivotuksi ja toimivaksi keinoksi osallistaa asukkaita liikenneolosuhteiden kehittämiseen. Tarkoituksena onkin toteuttaa kysely jatkossa säännöllisin väliajoin, seuraavan kerran vuonna 2019.

Kyselyn toteutti Varsinais-Suomen liitto ja Valonia osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.

Liikenneympäristökyselyn raportin voit ladata PDF-muodossa tästä linkistä


Lisätiedot

Liikennesuunnittelija Mari Sinn, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 045 807 8969, Varsinais-Suomen liitto

Kestävän liikkumisen asiantuntija Mikko Koskinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 148 3605,
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus / Varsinais-Suomen liitto


logorivi liikenneymparistokysely

 

 

Varsinais-Suomen liiton Aulagalleria 11.-28.9.2017

Ratapihankatu 36

arkisin klo 9-15

Näyttelyni käsittää sarjakuvia, maalauksia sekä peilille kaiverruksia.

Viimekesäisen Taivasalla-yhdistyksemme näyttelyn teemana oli haamut, siksi kaksi sarjakuvatarinaani on Kummitusaiheista. Olen kirjoittanut pääosin äitini kertomia tapahtumia viime vuosisadan alkupuolelta. Kokoan muutaman sivun mittaisia sarjakuvanpätkätkiä suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Maalauksissani käytän paljon vettä: alun summittaisen pohjamaalauksesta lähden etsimään esittävää aihetta ja korostan sitä värikynin tai maalaten. Petsi liukenee jopa akvarellivärejä paremmin. Maalaukset ovat tältä vuodelta, paitsi Kasvot kuvastimessa – kahdet kasvot, jossa kasvot kääntyvät toisinpäin peiliin katsoessa.

Veden kuviointia, akryyligeelimaalaukset muovilevylle olivat juuri Halikossa Wiurilan kartanon kesänäyttelyssä puistossa, suurimmat 1m x 70 cm. Nätä olen tehnyt useampana vuonna, mutta veden virtaus, huuru ja pisarat tuntuu edelleen haasteelliselta.

Kaiverruksissa peilille on alkulähtökohtana ollut jokin vanha valokuva, viime vuosisadan alusta.
Näyttelyni sopii mielestäni hyvin Suomi 100 juhlavuoden teemaan, onhan tässä luontokuvausten lisäksi kuvauksia vuosien takaa.

Yhteydenotot Paula Vierikko 040-7615134

PaulaVierikkoKuva

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy ovat tilanneet Turun yliopiston Brahea-keskukselta selvityksen Meyerin Turun telakan aluetaloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Selvitys ulottuu myös telakan laajaan toimittajaverkostoon. Selvityshanke valmistuu ja sen tulokset julkistetaan joulukuussa 2017.

Aluetaloudellisia vaikutuksia arvioidaan kolmella tasolla: ensisijaisesti Turun talousalueen mutta myös laajemmin Varsinais-Suomen ja koko Suomen näkökulmasta.

Hankkeessa pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti telakan suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia, kuten telakan ja toimittajaverkostoon kuuluvien yritysten liikevaihto-ja työllisyyslukuja ja niiden heijastusvaikutusta muille toimialoille mm. palvelualoille. Lisäksi selvitetään investointien määrää ja telakan toiminnasta kertyviä yhteisö- ja kunnallisverotuloja. Myös uusien teknologioiden kehittämisen kiihdytysvaikutuksia tarkastellaan.

Muita käsiteltäviä osa-alueita ovat osaamiseen ja koulutukseen, liikenteeseen ja logistiikkaan sekä mm. asuntomarkkinoihin liittyvät tekijät.

Yhteisestä selvityshankkeesta saatava tieto on monipuolisesti hyödynnettävissä mm. viestinnässä, markkinoinnissa ja imagotyössä.

Selvityksen vastuullisena toteuttajana on erikoistutkija Tapio Karvonen Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskuksesta (MKK).

Lisätietoja:
Tapio Karvonen, erikoistutkija, 040 779 9482, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

meyerverkosto

Tunnetko huikean varsinaissuomalaisen kulttuurityypin, jonka tulisi saada tunnustusta työstään? Ehdota meille!

Varsinais-Suomen liitto myöntää vuosittain joulukuussa Aurora-mitalin tunnustuksena maakunnan hyväksi tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle. Mitali voidaan myöntää myös Varsinais-Suomesta lähtöisin olevalle, valtakunnalliseen kulttuurityöhön merkittävällä tavalla osallistuneelle henkilölle.

Aloitteen mitalin myöntämisestä voi tehdä varsinaissuomalainen kunta tai maakunnassa kulttuurityötä tekevä toimielin, seura tai kuka tahansa varsinaissuomalainen henkilö.

Lue lisää ja katso, kenelle mitali aiempina vuosina on myönnetty.

Tee meille oma ehdotuksesi mitalin saajasta Lyyti-lomakkeella 28.9. mennessä:

aurora mainos