Majakkasaaret esillä Varsinais-Suomen Liiton tiloissa


”Lounaisen Suomen majakkasaarten maisemat” ovat parhaillaan esillä Varsinais-Suomen Liiton tiloissa Turussa. Liitto järjestää yhdessä Suomen Majakkaseuran kanssa valokuvanäyttelyn majakoista ja majakkasaarista.

Valokuvat esittelevät Lounais-Suomen majakoita ja majakkasaaria eri vuodenaikoina. Mukana on majakoita Hangosta Porin Säppiin saakka. Kuvaajina on Suomen parhaita luontokuvaajia ja majakoihin ja merenkulkuun erikoistuneita valokuvaajia.

Näyttelyn kuvia on julkaistu vuosien varrella Majakkaseuran Majakkasaaret -panoraamakalenterissa. Taulusuurennoksina valokuvat ovat saaneet uuden elämän.

Monet näyttelyn valokuvat kertovat majakkasaarten muuttuneesta maisemasta. Yleensä majakkasaaret ovat autioita luotoja, joissa luonto on ottanut vallan. Ihminen on poistunut jo kymmeniä vuosia sitten. Majakat ja tunnusmajakat eli pookit ovat jääneet kertomaan jälkipolville tarinaa merenkulusta, joka perustui liki kokonaan näköhavaintoihin, esimerkiksi majakan valotunnukseen tai tornin muotoon ja väritykseen. Näistä hyvä esimerkki on Lyökin pooki Uudenkaupungin saaristossa. Merenkulkijat tunnistivat ainutlaatuisen, erikoisesti maalatun kivitornin, ja tiesivät sen perusteella sijaintinsa ja väylien haarautumiskohdan.


Näyttely on esillä 24. maaliskuuta saakka osoitteessa Ratapihankatu 36 (arkisin klo 9-15).

Kuvassa Gustavsvärn, Majakkaseuran ”oma” majakka Hangon edustalla (kuvaaja: Jussi Leppänen): Majakkaseura on vuokrannut Gustavsvärnin linnoitus- ja majakkasaarella sijaitsevan sumusireeninhoitajan talon Metsähallitukselta 1.4.2005 alkaen. Seuran kunnostaa ja entisöi viimeistä saaren rikkaaseen majakkahistoriaan liittyvää asuinrakennusta mahdollisimman alkuperäiseen asuun. Näyttelyssä esittelyssä myös Majakkaseuran toinen ”oma majakka” Märket.

Lisää näyttelystä:
Pekka Väisänen, puh. 044 9700 677

Lisätietoja Suomen Majakkaseurasta www.majakkaseura.fi
Suomen Majakkaseuran majakkasihteeri Elina Toivonen, puh 044 7238061

Gustavsvarn SMS Jussi Leppanen

 

Ylatunniste2


Varsinais-Suomen liitossa on haettavana

erikoissuunnittelijan toimi

Erikoissuunnittelija toimii aluekehittämisen vastuualueella. Tehtäviin kuuluvat mm. nykyisen maakuntastrategian ja erityisesti maakuntaohjelman päivitystyön koordinointi sekä strategiaan liittyvän kumppanuuden edistäminen, toteutus ja seuranta. Kumppanuuden edistämiseen liittyen erikoissuunnittelijan tehtävänä on liiton sisäisen kumppanuustiimin vetäminen.

EU-rahoitusohjelmien seuranta (erityisesti ns. keskitetyn haun ohjelmat) ja niiden mahdollisuuksien markkinointi maakunnan toimijoille, yhteydenpito hanketoimijoihin ja järjestökenttään sekä temaattisesti hyvinvointitoimialan edistäminen ovat myös osa toimenkuvaa.

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen vähintään tyydyttyvä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävien menestyksekkään hoitamisen kannalta edellytetään sopivaa työkokemusta. Lisäksi arvostetaan kunnallis- ja valtionhallinnon sekä toimintaympäristön laaja-alaista tuntemusta.

Muu kielitaito (erityisesti englannin kieli), työkokemus aluekehittämistehtävistä, EU-rahoitusohjelmien vahva tuntemus sekä monipuoliset viestintätaidot katsotaan hakijalle eduksi.

Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja on 3 600 euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi loppupalkkaan kuuluvat työkokemuslisät ja mahdolliset henkilökohtaiset lisät.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. perjantaina 3.3.2017 klo 12.00. mennessä.

Lisätietoja viran tehtävistä antaa ajalla 6.-10.2.2017 ja 27.2.- 3.3.2017 aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, sekä ajalla 13.2.-24.2.2017 elinkeinopäällikkö Petteri Partanen p. 040 776 0630, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Meripolitiikka ja merten hyödyntäminen on ajankohtainen aihe Turussa ja Varsinais-Suomessa. Mereen liittyvät kysymykset ovat Varsinais-Suomen elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta keskeisiä. Merten ja rannikoiden käyttämätön potentiaali tuo mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen ja kasvun edistämiseen.

Turussa pidettiin 1.2.2017 merialan ja sinisen kasvun osaajille keskustelutilaisuus, joka kokosi liki 70 varsi-naissuomalaista korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin meriosaajaa. Asiantuntijat pohtivat meri-teemoja elinvoimaisuuden, uusien innovaatioiden ja ympäristön näkökulmasta. Ajankohtaisen tilannekatsauksen toi Jussi Soramäki Valtioneuvoston kansliasta.

Meripolitiikka on erittäin ajankohtainen teema niin kansallisesti kuin Euroopan Unionissakin. Parhaillaan valmistelussa ovat sekä kansallisen yhdennetyn meripolitiikan tulevat suuntaviivat, hallituksen Itäme-riselonteon päivitys, meri- ja kalatalousrahaston tulevat rahoitushaut että Euroopan Unionin Blue Growth Agendaan liittyvän Itämeri -toimintasuunnitelman valmistelu. Näihin tulevaisuutta luotaaviin prosesseihin halutaan saada varsinaissuomalaiset näkemykset mukaan.

- Varsinais-Suomella on edessään positiivisia haasteita vastata muun muassa osaavan työvoiman kysyntään, maakuntajohtaja Kari Häkämies sanoo.

- Yhdennetyn meripolitiikan tulee käsittää riittävän laajasti mereen liitoksissa olevien toimintojen merkitys ja mahdollistaa tätä kautta maamme rajatkin ylittävä kehitys, jatkaa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Esimerkkinä Randell mainitsee maakunnalle tärkeän Tunnin juna-tavoitteen. Toteutuessaan tämä Pohjoi-sen kasvuvyöhykkeen maaliikennehanke voi mahdollistaa yhteyksien nopeutuessa myös laivamatkusta-jamäärien lisääntymisen. Tämä voi johtaa uusien ympäristöystävällisempien, uusia palveluratkaisuja tar-joavien alusten tilaustarpeeseen sekä esimerkiksi väyläverkoston turvallisuuden kehittämiseen.

- Yhteisenä tavoitteenamme on vaikuttaa siihen, että Turun ja Varsinais-Suomen ääni sekä meille elintärkeät asiat saadaan kuuluville tulevaisuuden meripolitiikan muotoilussa, kiteyttävät Häkämies ja Randell.

 

Lisätiedot:

Sonja Palhus, kansainvälisten asioiden päällikkö, Varsinais-Suomen liitto

p. 040 5343 865, sonja.palhus(a)varsinais-suomi.fi

IMGP2853

Kasvun mahdollisuudet kumpuavat entistä enemmän kiertotalouden paikallisista lähtökohdista. Varsinais-Suomen liitossa on yhteistyössä Turun kaupungin ja Sitran kanssa laadittu tiekartta, joka kokoaa yhteen alueen osaamisen, vahvuudet sekä vaadittavat toimenpiteet tulevaisuuden kiertotalousmaakunnalle.

Kiertotaloudessa siirrytään pois tuotteiden ja materiaalien kertakäytöstä. Luonnonvarojen huvetessa kiertotalouteen siirtyminen on välttämättömyys. Sitra on arvioinut kiertotalouden tarjoavan Suomen ta-loudelle vähintään 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin. Elinkeinopoliittisesti kiertotaloudessa onkin kyse myös alueiden houkuttelevuudesta yritysten silmissä. Kiertotalouteen nojaavien vientituot-teiden syntymiseksi tarvitaan kuntien tarjoamia pilotointimahdollisuuksia, joiden avulla yritykset pääsevät testaamaan tuotteitaan.

– Varsinais-Suomi on ensimmäisenä maakuntana laatinut alueellisen kiertotalouden tiekartan, jossa hae-taan konkreettisia kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja ja toimenpiteitä. Tämä tukee myös Sitran laatiman kansallisen tiekartan tavoitteita. Muutos vaatii yhteistyötä yli sektori- ja toimialarajojen ja haastankin alu-een toimijoita laajaan yhteistyöhön, summaa Sitran asiantuntija Laura Järvinen.

 

Ruoka, tekniset kierrot ja liikkuminen

Maakunnallisen tiekartan painopistejaottelu mukailee kansallisen kiertotalouden tiekartan jaottelua. Varsinais-Suomen kartan painopisteet ovat kestävä ruokajärjestelmä, tekniset kierrot sekä liikkuminen ja logistiikka. Kaikkia painopisteitä läpileikkaavat julkiset hankinnat, kemian osaaminen sekä palveluihin siirtyminen.
– Turku on jo luonut merkittäviä kiertotalousratkaisuja. Esimerkiksi jätevedestä otetaan lämpö talteen ja puhdistusliete kierrätetään biokaasun tuotantoon. Haluamme kuitenkin toteuttaa kiertotalousajattelua entistä kattavammin, jotta lisäarvoa syntyisi mahdollisimman paljon alueemme arvoketjuissa oman ta-lousalueemme hyödyksi, toteaa Turun kaupunkikehitysjohtaja Pekka Sundman.

– Tiekarttaa työstetään talven ja kevään aikana eteenpäin lukuisten eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on, että yhä useammilla toimijoilla on mahdollisuus ottaa vahvempi rooli alueellisessa kiertotaloustyössä. Haluammekin kutsua yhteistyökumppaneita laajalla rintamalla terävöittämään tiekarttaa kohti lopullista muotoaan, korostaa tiekarttatyöstä vastannut Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Samanaikaisesti tiekartan kanssa on laadittu Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto, jolta tiekarttakin löytyy. Sivustolle kootaan tulevaisuuteen katsovan tiekartan tueksi niin maakunnan kiertotaloutta toteut-tavat innovatiiviset yritysesimerkit kuin kuntatoimet. Toimijoiden toivotaan ottavan aktiivisesti yhteyttä sellaisten toimenpiteiden kanssa, joiden he toivoisivat näkyvän sivustolla.

Kiertotalouden tiekarttatyötä ovat rahoittaneet Turun kaupunki ja Sitra osana kestävän kehityksen kumppanuuttaan. Kiertotalouden tiekartta ja nettisivusto ovat osa aluetietopaikka Lounaistieto -kokonaisuutta.

 

Lisätietoja:

Riikka Leskinen, Valonian toimialapäällikkö, riikka.leskinen(a)valonia.fi, p. 044 907 5995

Risto Veivo, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki, risto.veivo(a)turku.fi, p. 050 559 0417

Laura Järvinen, asiantuntija, Sitra, laura.jarvinen(a)sitra.fi, p. 050 369 9834

Kiertotalous

www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi/tiekartta

www.sitra.fi/kierrollakarkeen

ennakointi bannerikuva

VALTAKUNNALLINEN ALUE-ENNAKOINNIN VUOSISEMINAARI 23–24.3.2017 TURKU
TEOLLINEN JA KULTTUURINEN MURROS – HAASTE ALUEILLE

Tervetuloa osallistumaan vuotuiseen valtakunnalliseen alue-ennakoinnin tapahtumaan Turkuun ja pohtimaan teollisen ja kulttuurisen murroksen näkymiä. Tilaisuus on siis vuosittain järjestettävä alue-ennakoinnin teematapahtuma, jolla on jo pitkät perinteet. Tämän vuoden yleisteemana on taloudellinen ja kulttuurinen murros, joka koskettaa niin globaalisti kuin paikallistasoillakin erilaisten ilmiöiden kautta. Tulevaisuuden haasteita pyritään hahmottamaan resurssiviisauden ja kiertotalouden teemojen kautta ja lisäksi kohtaamaan joitakin kulttuurisen murroksen megatrendejä ja ajureita, sekä peilaamaan näitä aluetasoille. Tilaisuus on tarkoitettu niin kansallisen kuin alueellisen ennakointiverkoston toimijoille ja kaikille tilaisuuden teemoista kiinnostuneille sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Mukana estradilla on vahva asiantuntijajoukko pohtimassa näitä haasteita.

Lisäksi tiedossa ovat mm. tulevaisuusrastit osallistujille, nuorten näkemyksiä maailman menosta sekä ennakoivaa välistävetoa. Ja miltä tämä kaikki näyttääkään kun sitä katselee jokilautta Förin kannelta...?

Ohjelma

Alueellinen matkailutarjonta ja mm. ravintolat: http://www.visitturku.fi

ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 10.3.2017

Tilaisuus on katsottavissa myös webcast -lähetyksenä kansallisen ennakointiverkoston youtube-kanavalla https://www.youtube.com/channel/UCX41gcUn83E9FrNon_x2MFg

 

Hotellikiintiö:

Scandic Juliasta ja Original Sokos Hotel Hamburger Börsistä on varattu hotellikiintiöt, jotka ovat voimassa 22.2.2017 saakka, varauskoodi B2017.

Scandic Julia
Eerikinkatu 4, 20100 Turku
Puhelin:02 336 000
E-mail: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Huonehinnat:
89 € yhden hengen huone / vuorokausi
109 € kahden hengen huone / vuorokausi

Original Sokos Hotel Hamburger Börs
Kauppiaskatu 6, 20100 Turku
www.sokoshotels.fi

Huonehinnat:
97 € yhden hengen huone / vuorokausi
107 € kahden hengen huone / vuorokausi

Ilmoittaudu https://www.lyyti.in/20170323
Tätä kutsua/linkkiä voi vapaasti lähettää asiasta kiinnostuneille tahoille valtakunnallisesti!

Ennakonti alabanneri