Liikenneviraston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä suunnittelukilpailussa etsittiin uusia ideoita vt 8 jatkokehittämiseen.

Kilpailun voitti Ramboll Finland Oy kilpailutyöllä "HOTPOT". Voittaneen ryhmän projektipäällikkönä toimi Riikka Salli. Kilpailun voittaja saa hoitaakseen varsinaisen esisuunnittelutyön. Kasitien Turku-Pori -välin parantamistoimenpiteet valikoidaan kilpailussa esitetyistä ideoista. Voittajatyön ohella muissakin kilpailutöissä käytettyjä ehdotuksia tullaan hyödyntämään jatkosuunnittelussa.
Kilpailu oli korkeatasoinen ja jokaisessa työssä oli omat vahvuutensa. Yllättävää oli, että jokaisessa kilpailutyössä lähestyttiin aihepiiriä hieman eri näkökulmasta. Kilpailun voitti Ramboll Finland Oy kilpailutyöllä "HOTPOT" ja voittaneen ryhmän projektipäällikkönä toimi Riikka Salli.Voittajatyö erottui edukseen tasapainoisena ja tyylikkäästi viimeisteltynä kokonaisuutena. Sen etenemispolkua pidettiin strategisesti järkevänä. Voittajatyössä huomioitiin kaikki kulkumuodot ja tuomaristo arvosti erityisesti sen johdonmukaisesti rakennettua idearikasta kokonaisuutta. Työn esitystavassa oli myös piristävää kepeyttä ja tarinankerrontaan yhdistyvää käyttäjälähtöisyyttä.

2. palkinnon sai työryhmä "MERI", jossa olivat mukana Sito Oy ja Linea Konsultit Oy.
3. palkinnon sai työryhmä "JEESSÖÖR", pääkonsulttina Trafix Oy, mukanaan AHN Consulting Oy, Palmu Oy ja Solved Oy.
Kunniamaininnan sai työryhmä "Novum Vias", pääkonsulttina Plaana Oy ja mukana Waystep Consulting Oy, Gamify Finland Oy ja RD aluekehitys Oy.


Voittaja laatii v. 2015 loppuun mennessä tarkemman jatkosuunnitelman vt 8 parantamistoimenpiteistä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä Turku-Pori –välillä. Jatkosuunnittelussa tullaan hyödyntämään voittajatyön ohella muissakin kilpailutöissä käytettyjä ehdotuksia. Kuntia kuullaan jatkosuunnitelmista toukokuussa. Hankkeitten rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä. Luultavimmin parantamistoimia tullaan kuitenkin toteuttamaan yksittäisinä toimenpiteinä laajojen teemapakettien sijasta.
Kilpailutyöt ja kilpailun arvostelupöytäkirja ovat luettavissa netissä: http://files.strafica.fi/TurPo/
Kilpailu toteutettiin kaksivaiheisena. Ilmoittautumisvaiheen perusteella valittiin loppukilpailijat laadullisin perustein varsinaiseen suunnittelukilpailuun. Kilpailutyöt palautettiin nimimerkillä varustettuna ja nimikuoret avattiin vasta palkintojenjakotilaisuudessa.


Tuomaristoon kuuluivat johtaja Matti Vehviläinen ja investointipäällikkö Antti Kärki Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, suunnittelujohtaja Mervi Karhula ja tiesuunnittelun asiantuntija Jukka Peura Liikennevirastosta, maakuntajohtaja Kari Häkämies ja liikennesuunnittelija Laura Leppänen Varsinais-Suomen liitosta, maakuntajohtaja Pertti Rajala ja alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakuntaliitosta.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 0400 275572