Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen maakuntahallitukset pitivät tänään yhteiskokouksen Raumalla. Kokouksen aiheina olivat valtatien 8 tilannekatsaus, Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteistyössä laadittava merialuesuunnitelma, maakuntauudistuksen tilannekatsaukset maakunnissa ja Lounais-Suomi edelläkävijänä hiilineutraaliin yhteiskuntaan -haaste.

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen maakuntahallitukset ottavat voimakkaasti kantaa valtatien 8 kehittämiseksi yhteisessä kannanotossaan. Valtatien 8 Turku-Pori -yhteysvälin ongelmakohdat ja palvelutaso ovat Suomen suurimman talouskasvun esteenä, maakuntahallitukset korostavat.

 

Lounais-Suomessa valtatien 8 vaikutusalueella on merkittävästi tuottavaa ja kansainvälistä teollisuutta, joka on monipuolista, kannattavaa ja kehittyvää. Tie muodostaa tärkeimmän tavara- ja henkilöliikenteen väylän Turun, Rauman ja Porin kaupunkien välillä, ja se yhdistää myös kaikki Länsi-Suomen satamat Turusta Tornioon. Rautatieyhteyttä rannikolla ei ole.

Käynnissä olevat ja suunnitellut mittavat investoinnit mm. Turussa, Uudessakaupungissa, Raumalla, Eurajoella ja Porissa, ja valtavat tilauskannat meriteollisuudessa ja autoteollisuudessa ovat luoneet positiivisen rakennemuutoksen tilanteen Lounais-Suomeen. Tätä koko Suomelle tärkeää talouskasvua tulee tukea kaikin tavoin.

 

Valtatien 8 heikko kunto ja riittämätön kapasiteetti ruuhkauttavat ja vaarantavat liikennettä koko yhteysvälillä. Tavaraliikenne ja työmatkaliikenne tulevat lisääntymään. Vuosina 2015-2018 tehdyt perusparannusinvestoinnit eivät enää nykytilanteessa riitä, jotta valtatie 8 vastaisi sille asetettuja palvelutason tavoitteita.

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen maakuntahallitukset esittävät, että liikenne- ja viestintäministeriö nopeuttaa valtatien 8 Laitilan ja Eurajoen risteysten suunnittelua ja toteutusta siten, että tänä vuonna aloitetaan risteysten tiesuunnittelu ja tieinvestoinnit ajoitetaan vuosille 2019-2020. Kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa. Investointipäätöksellä on mahdollisuus antaa vahva signaali koko länsirannikon elinkeinoelämän yhteiselle kehittämiselle.

 

Lisätiedot:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio Satakuntaliitto 050 511 3163

maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva Varsinais-Suomen liitto 050 511 3055

vs. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505

maakuntajohtaja Kari Häkämies 044 201 3204

 

Valtatie 8 kannanotto Satakunta ja Varsinais-Suomi MH yhteinen 8.5.2017

Valtatie 8 jatkokehittämisesitys Satakunta ja Varsinais-Suomi MH yhteinen 8.5.2017

tie