Valtakunnallinen Kasvua kansainvälisistä osaajista -rahoitushaku on käynnistynyt ja on avoinna 25. syyskuuta asti. Rahoitusta on jaossa kolme miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa on varattu EAKR-hankkeille ja 1,3 miljoonaa ESR-hankkeille. Haun rahoittajina toimivat Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus.
Uudenmaan liitto on avannut EAKR-haun, joka koskee Suomen rakennerahasto-ohjelma erityistavoitteita ”Uuden liiketoiminnan luominen” ja ”Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen”.
Hämeen ELY-keskus on avannut ESR-haun, joka puolestaan koskee ohjelman erityistavoitetta ”Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”.

Kansainväliset osaajat ovat haussa kohderyhmä, joiden arvokas osaamispääoma on tarkoitus saada hanketoimilla edistämään suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoituksen hakija voi olla esimerkiksi elinkeinojen kehittämisorganisaatio, tutkimus- ja koulutuslaitos, julkisyhteisö tai yhdistys.
Kansainväliset osaajat mielletään kohderyhmänä laajasti. Heitä voivat olla maahanmuuttajat tai suomalaiset paluumuuttajat, joilla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta ja verkostoja. Tällaisia osaajia ovat esimerkiksi opiskelijat, tutkijat, puolisoina Suomeen muuttaneet, työperäiset maahanmuuttajat, humanitäärisistä syistä Suomeen tulleet tai suomalaiset paluumuuttajat.

https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WUIcYevyhaS