EU:n Ympäristöpääosaston johtaja Humberto Delgado Rosa vieraili 21.6.2017 Varsinais-Suomen suurepetoneuvottelukunnassa.

Rosa kertoi Euroopan komission näkökulmista ja roolista suurpetoasioissa. Neuvottelukunnan puheenjohtaja maakuntaneuvos Juho Savo kertoi tilaisuudessa Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan toiminnasta, ja miten susi on reilussa kymmenessä vuodessa tullut osaksi alueen elämää ja miten suurpetoneuvottelukunta on susikysymyksessä toiminut.

Paikallisen kuulemistilaisuuden ja suurpetotoimintaan tutustumiseen kuului myös alueen toimijoiden kuuleminen niin luonnonsuojelun, asukkaiden, poliisin ja elinkeinonharjoittajien näkökulmista. Torstaina 22.6. Humberto Delgado Rosa käy  tutustumassa yhden susireviirialueen tilanteeseen Pöytyällä.

Johtaja Humberto Delgado Rosan vierailua isännöi maa- ja metsätalousministeriö ja seurueessa oli mukana Suomen riistahallinnon ja -tutkimuksen keskeiset tahot.

suurpeto