Lounaisrannikolla on käynnissä positiivinen rakennemuutos, kun alueen teollisuus on vahvasti elpymässä monen vaikean vuoden jälkeen. Teknologiateollisuuden monien kärkiyritysten tilanne ja tulevaisuuden näkymät ovat nopeasti kohentuneet ja tämä positiivinen aalto leviää mm. alihankinnan vilkastumisen myötä muuhun teollisuuteen, rakennusalalle ja palveluihin. Rakentaminen lähti kasvuun ennen teollisuuden suhdannekäännettä ja kasvun oloissa monissa tehtävissä työvoiman saannissa koetut haasteet ovat kärjistyneet. Mikäli rakentamisen volyymi säilyy korkealla tasolla uhkaa työvoiman saanti edelleen vaikeutua. Työvoiman saannin vaikeutuminen toimi herätteenä järjestää ennakointifoorumi koko rakentamis- ja kiinteistöalan nykyisistä ja tulevista työvoimatarpeista. Rakentamisen suhdannetilanteella taustoitettuna foorumissa käsitellään rakentamis- ja kiinteistöalaa Varsinais-Suomessa koskevan yrityskyselyn tuloksia.

Ilmoittautuminen ja ohjelma

Tervetuloa!