Uuden kuntalain tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Se tehdään mm. lisäämällä verkkoviestintää.

Yksi lain uudistuksista velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät julkaisemaan verkossa kaikki sellaiset päätökset, joihin kuntalaisilla on mahdollisuus hakea muutosta.

Tämän seurauksena Varsinais-Suomen liitto julkaisee nähtävänä olevat viranhaltijapäätökset sivulla http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/paeaetoeksenteko/viranhaltijapaeaetoekset .

avoindatakuva