Varsinais-Suomen liitto jakoi kahdella hakukierroksella Suomi 100 -aluetukia 23 hankkeelle, yhteensä 55.000 euroa. Myönnettyjen tukien kirjo on laaja, monipuolinen ja tuet on osoitettu mahdollisimman kattavasti koko Varsinais-Suomeen. Uutta avustushakua ei enää järjestetä. Valtioneuvoston sihteeristö on jo nyt hyväksynyt juhlaohjelmaan Varsinais-Suomesta yli 300 hanketta. Jokainen varsinaissuomalainen jäsenkunta kotiseutu- ym. järjestöineen juhlii siis näyttävästi Suomen satavuotisjuhlaa. Juhlaa, joka huipentuu itsenäisyysviikkoon 30.11.-6.12.2017.

Myönnetyt Suomi 100 aluetuet

Lisätietoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Uusi teknologia sekä sosiaaliset verkostot mahdollistavat uusia tapoja suunnitteluun osallistumiseksi. Varsinais-Suomen liitossa laadittiin selvitys siitä, miten eri tavoin asukkaat, lapset tai esimerkiksi virkamiehet voisivat olla mukana liikenteen suunnittelussa. Samojen kansien sisään koottiin hyväksi todetut perinteiset keinot, mutta myös uudenlaisia väyliä vuorovaikutukseen. Selvitys pohjautuu haastatteluihin, tieteellisiin artikkeleihin sekä hankeraportteihin.

Yleisötilaisuudet, kyselyt sekä työpajat ovat monelle tuttuja väyliä osallistua suunnitteluun. Uusi teknologia sekä sosiaaliset verkostot mahdollistavat myös uusia tapoja suunnitteluun osallistumiseksi. On olemassa esimerkiksi mobiilisovelluksia, joiden kautta henkilöt voivat tuoda ideansa ja ajatuksensa esille merkitsemällä kartalle paikan, jota heidän mielestään tulisi kehittää.

Selvityksessä nousi esille, että vuorovaikutuskeinojen käyttöön vaikuttavat vahvasti vakiintuneet tavat ja ajattelumallit. Lisäksi nousi esille, että suunnittelussa on hyvä hyödyntää useaa eri osallistumisväylää. Esimerkiksi hyödyntämällä yleisötilaisuuden lisäksi kyselyä, mobiilisovellusta ja sosiaalista mediaa voidaan tavoittaa esimerkiksi ikärakenteeltaan monipuolisempi joukko ihmisiä. Keskeistä suunnittelun vuorovaikutuksessa on tiedon jakaminen; mitä suunnitellaan, mitkä asiat suunnitteluun vaikuttavat, mitä alueelle on mahdollista rakentaa sekä miten suunnittelu jatkossa etenee.

Juuri avautunut Turun kaupunkiseudun asukkaille suunnattu liikenneympäristöä käsittelevä kysely on osa vuorovaikutteisempaa liikennesuunnittelua. Kyselyn kautta halutaan saada tietoa, miten asukkaat haluaisivat liikenneympäristöään kehitettävän tulevaisuudessa sekä miten he itse olisivat valmiita muuttamaan omia kulkutapojaan.

Selvitys on osa fiksuun liikkumiseen keskittyvää CIVITAS ECCENTRIC -hanketta (2016–2020), jossa mukana ovat Turun kaupungin lisäksi neljä muuta Euroopan kaupunkia, sekä useita muita toimijoita.

Lisätietoja:
liikennesuunnittelija Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto,
mari.sinn(a)varsinais-suomi.fi, p. 045 807 8969

CIVITAS ECCENTRIC -hanke: www.turku.fi/civitas-eccentric

logorivi liikkumisbarometrikysely 3     

 Ts selvityksen kanteen

Kuva: Turun yliopiston viestintä

Lusenius, H. (2017). Selvitys vuorovaikutteisista ja osallistavista menetelmista

 

ennakointi bannerikuva

VALTAKUNNALLINEN ALUE-ENNAKOINNIN VUOSISEMINAARI 23–24.3.2017 TURKU
TEOLLINEN JA KULTTUURINEN MURROS – HAASTE ALUEILLE

Esitykset:

Vesa Taatila
Markku Wilenius
Kari Herlevi
Kenneth Ekman
Toni Ahlqvist
Mikko Dufva
Mika Aho
Salla Laasonen
Johannes Koponen
Petri Tapio
Kari Häkämies
Mika Aaltola
Katri Pynnöniemi
Matti Kamppinen
Ennakonti alabanneri

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on pyytänyt entisen pääministerin Esko Ahon Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen selvityshenkilöksi. Aho lähtee selvittämään alueen rekrytointeja ja työvoiman liikkuvuutta helpottavia keinoja. Selvitys on tarkoitus jättää työ- ja elinkeinoministeriölle alkukesän aikana.

– Maan hallituksen on tuettava voimakasta teollisuuden kasvua poistamalla kasvun esteitä ja varmistamalla meri-, metalli- ja teknologiateollisuuden tarvitsema osaaminen ja työvoiman saanti, maakunta-hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva sanoo.

– Entisen pääministerin osaaminen ja kokemus valjastetaan nyt Varsinais-Suomen kasvun tueksi. Nimitys palvelee koko Suomen etua, kiittelee Ilkka Kanerva.

Jo aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriö asetti selvitysmiehen arvioimaan positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeita. Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen korkeakoulujen sekä teknillisten kumppaniyliopistojen koulutuksen kehittämispaketti sisältää toimenpiteitä tekniikan koulutuksen volyymin ja laadun nostamiseksi sekä houkuttelevuuden kasvattamiseksi. Johtaja Jari Jokisen työn on tarkoitus valmistua huhtikuussa (21.4.2017).

– TEM:n selvitysmiehen tulee koulutusselvityksen rinnalla löytää keinoja, joilla parannetaan työttömien työnhakijoiden kohtaamista avointen työpaikkojen kanssa. Alueella on voitava myös pilotoida kokeiluja työn vastaanottamisen kannustamiseksi, Ilkka Kanerva lisää.


Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutostyöryhmän tavoitteena on muodostaa Lounais-Suomeen positii-visen rakennemuutoksen pilottialue. Alueella tarvitaan myös liikenteen kehittämistoimenpiteitä, joilla vauhditetaan työvoiman liikkumista ja rekrytointeja. Meriteollisuuden voimakkaan kasvuvaiheen hyödyt tulee varmistaa päivittämällä meriteollisuuden kilpailukykyohjelma ja laatimalla kilpailukykystrategia. Myös tutkimus- ja kehit-tämisrahoituksen tasoa tulee nostaa, sekä vahvistaa valmistavan ja meriteollisuuden klustereiden innovaatio-ympäristöjä. Lisäksi on taattava riittävät resurssit työllisyyskoulutukseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen.

– Voimakkaan positiivisen rakennemuutoksen tukeminen on koko Varsinais-Suomen maakunnan ja laajemmin koko Lounais-Suomen asia. Varsinais-Suomen liitto antaa kaiken tukensa Esko Ahon työlle, maakuntajohtaja Kari Häkämies lupaa.


pore logo
Lisätietoja:
kansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka kanerva, puh. 09 432 3055
maakuntajohtaja Kari Häkämies, puh. 044 201 3204

 

Virkistys- ja luontomatkailukohteista saatavien hyötyjen täysimittainen toteutuminen Varsinais-Suomessa edellyttää keskenään erilaisten kohteiden nykyistä parempaa tunnettuutta, löydettävyyttä ja saavutettavuutta. Varsinais-Suomen liitto on käynnistänyt yhdessä ProAgria Länsi-Suomi ry:n/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa virkistys- ja luontomatkailun kehittämishankkeen. "Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa" -hankkeessa kootaan kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista sekä niihin liittyvistä toimijoista. Kerättävä aineisto julkaistaan avoimeen dataan ja paikkatietoon perustuen verkossa, jotta tieto on paitsi vapaasti katsottavissa, myös täysin vapaasti ja ilmaiseksi kaikkien käytettävissä ja jatkojalostettavissa. 

Varsinais-Suomessa tarvitaan uusia toimintatapoja ja koordinaatiota virkistys- ja luontomatkailun täyden potentiaalin hyödyntämiseksi. Matkailijoilla, yrittäjillä ja maakunnan asukkailla on kysyntää helposti saatavalle, kohteita ja aineistoja yhdistävälle, ajantasaiselle tiedolle. Kuitenkin tällä hetkellä tiedon puuttuminen, pirstaleisuus ja erilaiset tiedon esittämistavat vaikeuttavat eri toimijoiden välistä verkostoitumista ja kohteiden potentiaalin täyttä hyödyntämistä.

Tyypillistä hankkeessa kartoitettaville kohteille on, että ne sijaitsevat maaseutualueilla ja tuottavat hyötyjä omaa lähialuettaan laajemmalle kohderyhmälle. Tuotettava tieto tarjoaa uusia luonto- ja virkistysmatkailuun kytkeytyviä liiketoimintamahdollisuuksia maaseutualueille sekä lisää ymmärrystä tiedon avoimen saatavuuden mahdollisuuksista maaseudun ja alueiden kehittämisessä. Matkailutoiminnassa piilee merkittävää kasvupotentiaalia ja se on tärkeä lisätulonlähde maaseututoimijoille, jotka tekevät matkailutoimintaa usein sivutoimena. Hankkeessa tehtävien toimien myötä maakunnan profiili monipuolisena luonto- ja virkistyskohteiden alueena vahvistuu. 

Tiedot virkistys- ja luontomatkailukohteista viedään Lounaistiedon verkkopohjaiseen tietopalveluun. Alueen yrittäjät ja yhdistykset voivat tietopalvelun avulla kehittää uutta yhteistyötä, tuotteita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille.

Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017–30.11.2018. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Varsinais-Suomen liitto, Valonia, Varsinais-Suomen liiton tietopalveluryhmä ja ProAgria Länsi-Suomi ry/Länsi-Suomen maa -ja kotitalousnaiset.

Mediatiedote 22.3.2017

 

Lippu ja lause suomi vsl logo vaaka  ProAgria lansi suomi NETTI  mkn vaakalogo LANSI SUOMI   valonia logo1 rgb nettiLounaistieto logo oranssi pieni