Maakunnallisen koulutuksen kehittämistä ja koordinointia varten Varsinais-Suomeen perustettiin vuonna 2006 maakunnan yhteistyöryhmän alaisuuteen koulutusjaosto, jossa ovat edustettuina Varsinais-Suomen liiton lisäksi ELY-keskus, AVI- virasto, työmarkkinajärjestöt sekä koulutuksen järjestäjien edustajia ja yrittäjäedustajia.

 

Jaoston puheenjohtajana on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustaja ja varapuheenjohtajana Varsinais-Suomen liiton edustaja. Koulutusjaostolla on sihteeristö, joka muodostuu ELY-keskuksen, AVI-viraston ja Varsinais-Suomen liiton edustajista. Sihteeristö valmistelee jaostolle esiteltävät asiat.

 

Jaoston tehtävänä on mm.: Maakuntaohjelman toteuttamisen edistäminen koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa, maakunnallisen koulutuspolitiikan kehittäminen ja esitysten valmistelu opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (KESU), työelämän ja koulutuksen vuorovaikutuksen edistäminen sekä maakunnan oppilaitosverkoston laajuuden ja tarpeen arviointi.

 

 
Puheenjohtaja (Varsinais-Suomen ELY -keskus)
Sihteeri (Varsinais-Suomen  ELY -keskus)

Osallistuva taho
1. Varsinais-Suomen liitto (vpj)
2.Varsinais-Suomen ELY-keskus (TE-toimisto)
3.Varsinais-Suomen ELY-keskus
4. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto /ruotsinkielinen
5. AKAVA
6. EK (Sivistystyönantajat ry / Infra ry)
7. RT /Teknologiateollisuus
8. SAK
9.STTK
10.Yritysedustaja
11.Yritysedustaja
12.Varsinais-Suomen yrittäjät
13.Perusaste ja lukiot (kuntien sivistystoimi)
14.Ammatillinen nuorisoaste
15.Ammatillinen aikuiskoulutus
16.Turun AMK
17.Yliopistot
18.Vapaa sivistystyö
19.Oppisopimusjärjestelmä
20. Varsinais-Suomen opinto-ohjaajat ry

 

Jäsen Varajäsen