Maakunnan kehittäminen pohjautuu kumppanuudelle ja yhdessä tekemiselle. Kumppanuus kokoaa mukaan yhteiseen tekemiseen varsinaissuomalaiset asukkaat, yritykset, koulutuksen tuottajat, kehittäjäorganisaatiot, järjestöt - kaikki maakunnan keskeiset toimijat. Löydä oma paikkasi ja täydennä verkostoa.

Maakuntastrategiassa yhdistyy lakisääteiset maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma. Maakuntavaltuusto hyväksyi 16.6.2014 maakuntastrategian.

Maakuntastrategia pähkinänkuoressa

Strategia ohjaa viranomaisten toimintaa ja muun muassa hankerahoitusta. Asiakirjassa on huomioitu maakuntamme erityispiirteet, vahvuudet ja uhkatekijät. Strategia on laadittu Varsinais-Suomen liiton johdolla laajassa yhteistyössä mm. viranomaisten, kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

Strategian visiona on "Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella".

Maakuntastrategian kärkiteemat ovat:

  • Tulevaisuus muodostuu valinnoista nyt – vastuullisuus
  • Yhdessä rajat ylittäen – yhteistyötaidot
  • Lähestyttävä Itämeren portti – saavutettavuus
  • Innovoivaa edelläkävijyyttä – resurssiviisaus

 
Kumppanuusfoorumi

Maakuntaohjelman päätoimenpide on kumppanuusfoorumi. Se on maakunnallinen yhteistyöalusta, joka toimii osana aluetietopalvelu Lounaistietoa. Ihmiset ja tieto ovat kumppanuusfoorumin perusta. Varsinais-Suomen liitto järjestää yhdessä kumppanien kanssa kumppanuustapaamisia, joissa maakuntastrategian toteutumista edistetään ja esille tulleita ideoita välitetään oikeille tahoille.

Esimerkkikuva kumppanuusfoorumin mahdollistamista verkostoista ja toimijoista

Lounaistiedon kumppanuusfoorumi-sivulta löytyy myös maakuntastrategian seurantaväline kumppanuusbarometri. Se on maakunnan keskeisten toimijoiden keskuudessa vuosittain toteutettava verkkokysely, joka laaditaan maakuntastrategian arvokärkien ja tavoitteiden pohjalta.


Lisätietoja

suunnittelujohtaja Heikki Saarento
puh. 040 7203056
aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio
puh. 040 5063 715
elinkeinopäällikkö Petteri Partanen
puh. 040 7760630

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

 

 

maakuntastrategia kansi2 lounaistieto logo kumppanuusfoorumi