Kumppanuusbarometri on maakuntastrategian tavoitteiden toteutumisen tärkein seurantaväline. Se on maakunnan keskeisten toimijoiden keskuudessa vuosittain toteutettava verkkokysely, joka laaditaan maakuntastrategian arvokärkien ja tavoitteiden pohjalta.

Kumppanuusbarometri avulla tarkastellaan sekä maakunnan yleistä kehitystä että maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Yleistä kehitystä tarkastellaan maakuntastrategian tavoitteiden pohjalta laadituilla väittämillä, joiden paikkansapitävyyttä vastaajat arvioivat. Toimenpiteiden toteutumisastetta arvioidaan vastaavasti siten, että barometriin osallistuvat esittävät oman näkemyksensä kunkin toimenpiteen edistymisestä. Kaikissa kysymyksissä arvioidaan erikseen sekä kehityksen nykytilaa että tulevia kehitysodotuksia.

Lisätietoja:
tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen
puh. 050 410 2294

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

 

Kumppanuus-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumppanuusbarometri 2016

Kumppanuusbarometri 2015

Kumppanuusbarometri 2014