Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi nykyisen Varsinais-Suomen maakuntastrategian kesäkuussa 2014. Maakuntastrategia sisältää pidemmän tähtäimen maakuntasuunnitelman 2035+ sekä maakuntaohjelman 2014–2017. Maakuntastrategia on nimetty kumppanuusstrategiaksi.

Nykyisen maakuntaohjelma on voimassa tämän vuoden loppuun saakka. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut uusien maakuntaohjelmien laadintaa kaudelle 2018–2021. Ohjeistus on annettu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta lisäksi maakuntien liittoja pyydetään seuraamaan maakuntauudistuksen etenemistä ja ottamaan se huomioon ohjelmaprosessin suunnittelussa sekä ohjelman valmistelussa. Työ- ja elinkeinoministeriö täydentää annettua ohjeistusta tarpeen mukaan.

Nyt laadittavat maakuntaohjelmat valmistellaan muutostilanteessa ja niiden rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uusien maakuntien aloittaessa työnsä. Maakuntavaltuustot hyväksyvät nyt valmisteltavat maakuntaohjelmat vuoden 2017 viimeisessä valtuustossa, jolloin maakunnilla on vuonna 2018 voimassaoleva maakuntaohjelma. Vuonna 2018 aloittava uusi maakuntavaltuusto voi tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman.

Maakuntaohjelman laadinnasta ja sisällöstä on säädetty voimassa olevassa alueiden kehittämislaissa 7/2014 ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Maakuntaohjelmaan sovelletaan lisäksi viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien arviointia koskevaa ns. SOVA lakia.

Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Valmistelussa hyödynnetään nykyistä maakuntastrategiaa valmistelleita työryhmiä. Ne ovat talous, osaaminen, ympäristö sekä arvot ja ilmapiiri. Kussakin ryhmässä on toistakymmentä asiantuntijaa. Työryhmät ovat kevään aikana kokoontuneet muutaman kerran ja toukokuun puolivälissä pidettiin myös työryhmien yhteinen työpaja. Valmistelussa huomioidaan myös Uudenmaan ja Pirkanmaan liittojen kanssa tehdyn maakuntaohjelmien vertaisarvioinnin suosituksia.

Laadinnan aikataulu

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman päivityksen 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

Maakuntaohjelmaluonnos kommentoitavana 15.9.2017 saakka

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelmaluonnoksen 26.6.2017 pidetyssä kokouksessa ja päätti lähettää luonnoksen kommentoitavaksi. Kommentit pyydetään toimittamaan osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.pe 15.9.2017 mennessä.

Maakuntaohjelmaluonnos 2018-2021

 

Lisätietoja
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen (040 776 0630)
Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki (p. 040 520 0761)
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio (040 5063 715)
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, (040 720 3056)


sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.