Varsinais-Suomen luonnonvarafoorumityön tavoitteena on toteuttaa keskeisiä luonnonvara- ja kiertotalousteemaan kohdistuvia selvitystöitä ja yhteistyötoimia eri toimijoiden kanssa maakunnan alueella. Foorumin toimilla ja sidosryhmätyöskentelyllä tuetaan aloitettua luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyön laatimista. Foorumin keskeinen tavoite on myös välittää tietoa ajankohtaisista asioista ja edistymisestä eri sidosryhmien välillä käsiteltävistä teemoista. Foorumin kokoukset järjestetään kohdennetusti eri aihepiirin teemoista, joihin osallistuminen on avointa kaikille sidosryhmille.


Mikäli haluat osallistua luonnonvarafoorumin sidosryhmätyöskentelyyn, ilmoita yhteystietosi:

luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap
p. 040 7213 137
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

LVfoorumi

Luonnonvarafoorumin aiempien kokousten muistiot:

16.9.2016

22.6.2016

6.6.2016

18.2.2016

8.12.2015

13.10.2015