Jätehuollon keskeisiä tavoitteita ovat:

- jätteiden määrän vähentäminen

- jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen

- ongelmajätehuollon tehostaminen ja

- alueellisen, kuntien välisen jätehuoltoyhteistyön aikaansaaminen ja lisääminen

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi on vuosien aikana käyty lukuisia kuntien välisiä neuvotteluja, laadittu useita suunnitelmia ja strategioita sekä valmistettu yhteistä jätepolitiikkaa koskevia toimintamalleja. Lounais-Suomen ympäristökeskus julkaisi vuonna 1997 hallintoaluettaan koskevan jätesuunnitelman, jonka laadintaan myös Varsinais-Suomen liitto osallistui ja osallistuu sen toteutumisen seurantaan. Suunnitelma nojautuu valtakunnalliseen ympäristöministeriön tekemään jätesuunnitelmaan, ja se on ohjeena jätehuollon eri osa-alueiden kehittämisessä. Alueellista jätesuunnitelmaa ELSU:a on tarkistettu ja uusi Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 on valmistunut vuonna 2010. Jätehuollon tilan viimeisin katsaus on tehty vuonna 2014.

 

Varsinais-Suomessa on kehitystä tapahtunut varsin myönteisesti, ja kuntien välistä yhteistyötä on käynnistynyt seuraavasti:

 

Turun kaupunkiseutu

Seudulle on perustettu yhtiö, Turun Seudun Jätehuolto Oy, joka aloitti toiminnan vuoden 2004 alusta alkaen. Perustajakuntina olivat Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Paraisten kaupungit ja Liedon sekä Piikkiön kunnat. Myöhemmin yhtiön osakkaiksi on liittynyt 15 muuta kuntaa. Myöhemmin yhteistyössä oli mukana kaikkiaan 25 kuntaa, mutta nyt kuntaliitosten jälkeen omistajakuntia on 14: Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki ja Turku.

Turun kaupunkiin on suunnitteilla uuden alueellisen jätteenpolttolaitoksen rakentaminen, sillä nykyisen jätteenpolttolaitoksen ympäristölupa on päättymässä lähivuosina.

Turun seudun jätepolitiikka 2020 on valmisteilla ja työtä koordinoi Turun kaupuki. Varsinais-Suomen liitto on mukana tässä työssä.

 

Salon seutu

Seudulle on perustettu osakeyhtiö, Rouskis Oy (entinen Salon Seudun Jätehuolto Oy), hoitamaan alueellista jätehuoltoa. Yhtiössä ovat osakkaina Salon ja Paimion kaupungit sekä Kemiönsaaren ja Sauvon kunnat.

Jätteenkäsittelypaikkana yhtiö käyttää vuonna 1999 avattua Korvenmäen jäteasemaa, jota ollaan myös laajentamassa polttolaitoksella. SaLora -radan pohjoisin linjaus sivuaa Korvenmäen jäteaseman aluetta, ja ratalinjauksen mahdollisesti toteutuessa myös jätteen kuljetus raiteilla tulisi tutkia. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman hengen mukaisesti jätteen käsittelyä ja polttoa tulee keskittää, ja jätteenpolton ratkaisut on tehtävä koko maakuntaa ajatellen ja mahdollisimman taloudelliseen ja ympäristöllisesti kestävään ratkaisuun pyrkien.

Jätehuoltoyhteistyöhön liittyen Someron kaupunki on jätehuoltoyhteistyössä Forssan seudun kanssa.

 

Vakka-Suomen seutu

Seudun kunnat, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi, Vehmaa ja Iniö (nykyisin osa Länsi-Turunmaan kaupunkia) sekä Laitilan kaupunki käyttävät jätehuollon järjestämisessä yhteisesti Uudenkaupungin jätteenkäsittelypaikkaa.

 

Loimaan seutu

Loimaan kaupunki sekä, Oripään ja Kosken Tl kunnat ovat liittyneet Forssan seudun jätehuolto-osakeyhtiöön.

Jätteet toimitetaan Forssan Kiimassuon alueella sijaitsevaan jätteenkäsittelylaitokseen.

 

Kemiönsaari

Alueen kunnat Kemiönsaaren kunta on sopineet Salon seudun yhtiön kanssa jätteiden toimittamisesta Korvenmäen jäteasemalle.

 

Länsi-Turunmaa

Länsi-Turunmaalla jätteiden kuljetuksesta vastaa Turun Seudun Jätehuolto Oy:oon fuusioitunut TSJ-Klara.

Lisäksi saaristoalueella toimii Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roska-Roope -jätehuoltopisteiden verkosto, jotka hoitavat pääasiassa vesille liikkujille suunnattua jätehuoltoa.

 

Varsinais-Suomen liitto on osallistunut ja osallistuu maakunta-alueensa seutujen jätehuollon kehittämiseen sekä taloudellisesti että johtamalla/koordinoimalla yhteistyöneuvotteluja ja alueellisia kehittämissuunnitteluja. Tavoitteena on saada aikaan ympäristön ja yhdyskunnan kannalta mahdollisimman haitaton ja edullisin toimiva jätehuolto noudattamalla alueellisessa jätesuunnitelmassa esitettyjä kehittämislinjoja. Yhtenä yhteistyömuotona toimii luonnonvarafoorumi, jonka tavoitteena on mm. tehostaa materiaalitehokkuutta ja resurssitehokkuutta siten, että jätejakeet tulisivat entistä paremmin hyödynnettyä raaka-aineina.

 

Lisätietoja:
luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap
puh. 040 7213 137
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

jatekartta