Europe Direct –informationstjänstens service:

• Kostnadsfria EU-broschyrer och publikationer
• Rådgivning i EU-relaterade frågor. Tjänsten hjälper medborgaren att hitta rätt expertorgan inom unionen.
• Kostnadsfri Europe Direct-telefontjänst, tel 00 800 6 7 8 9 10 11
• På infokontoret finns en dator som besökaren kan använda för att söka information
• Europe Direct delar nyheter via Egentliga Finlands nyhetsbrev, via Viiri-publikationen samt genom infotjänstens blog.
• Sociala medier:
  Facebook: https://www.facebook.com/Varsinaissuomenliitto/
  Twitter: https://twitter.com/EdVarsinais
• Infokontoret ordnar EU-relaterade evenemang och tillställningar i samarbete med andra aktörer

Europa Direct -tjänsterna omfattar Team Europe -expertföreläsare, EU:s dokumentationscentrum och Europe Direct telefontjänst. Team Europe -expertföreläsare kan uppmanas att ge föreläsningar om EU-relaterade frågor och händelser på lokala evenemang. I dokumentationscentrumet finns EU: s officiella dokument och publikationer som forskare, studerande och andra medborgare kan använda till sitt förfogande. Åbo Universitet och Åbo Akademi upprätthåller EU:s dokumentationscentrum i Educarium (Assistentgatan 5).

Europe Direct i Egentliga Finland kommenterar inte Europeiska unionens beslut och behandlar varken tvister eller klagomål.

Europe Direct Egentliga Finland

Egentliga Finlands förbund
EU-informatör Kirsi Stjernberg

PB 273/Bangårdsgatan 36, 20101 Åbo
förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
tel. 040 5513120 / Växeln: (02) 20100 900

Kostnadsfri Europe Direct –telefontjänst betjänar på alla EU-språk, tel 00 800 6 7 8 9 10 11.

Berätta din åsikt om Europe Direct –infotjänstens service: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=FI

Infotänsten Europe Direct Egentliga Finland hjälper medborgare att hitta svar på frågor som gäller EU. Infotjänsten delar ut kostnadsfria EU-publikationer och broschyrer, och hjälper medborgarna att hitta ytterligare information om unionen.

Infotjänsten ligger i Egentliga Finlands förbunds huvudaula. Till kontoret kan medborgarna komma på besök på vardagarna mellan 9-15, skicka e-post eller ringa. EU-informatören betjänar på finska, svenska och engelska.

Europe Direct -infotjänsten tillhör ett nätverk av infokontor som upprätthålls av Europeiska kommissionen. Det finns 8 regionala infotjänster i Finland och sammanlagt 500 infortjänster runt om Europa. Infotjänserna i Finland finns i Åbo, Seinäjoki, Kankaanpää, Björneborg, Kuopio, Uleåborg, Haapajärvi och i Kajana.

Europe Direct –infotjänsterna kompletterar Europeiska kommissionens representation i Finland och stöder Europaparlamentets finska informationskontorets arbetet på regional och lokal nivå.