Talousarvion ja -suunnitelman perusteita käsitellään kuntajohdon neuvottelupäivillä 16.9.2014.

Talousarvio 2015

Maakuntajohtaja Juho Savon esitys

  • Johtaa liiton toimintaa
  • Toimii maakuntahallituksen esittelijänä

 

sihteeri: Minna Lempinen
gsm +358(0)400 157 520
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Inom administrationen för Egentliga Finlands förbund bereds och sammanställs föredragningslistorna och protokollen för landskapsstyrelsens och landskapsfullmäktiges möten. Administrationen ansvarar också för förbundets ekonomiska angelägenheter och bereder årligen förbundets verksamhets- och ekonomiplan.

hallinto

Med grundavtalet som godkänts av medlemskommunernas fullmäktige definieras samkommunen Egentliga Finlands förbunds juridiska ställning samt beslutsfattande och kapitalförvaltning. Det annat dokument som styr Egentliga Finlands förbunds verksamhet är förvaltningsstadgan.

I budgeten och ekonomiplanen godkänner landskapsfullmäktige årligen samkommunens operativa och ekonomiska mål samt bl.a. kommunernas avgiftsandelar.

Verksamhetsberättelsen är en del av samkommunens officiella bokslut, och i den ingår också budgetutfall, resultaträkning och balansräkning.

 

Ekonomi

Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2019 (Talousarvio 2018 ja taloussunnitelma 2018-2019)

Verksamhetsberättelse 2016 (Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016)

Revisionsberättelse 2016 (Tilintarkastuskertomus 2016)

Bedömningsberättelse 2016  (Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016)

 

Stadgar

Grundavtal 2015

Förvaltningsstadga 2017