Infotänsten Europe Direct Egentliga Finland hjälper medborgare att hitta svar på frågor som gäller EU. Infotjänsten delar ut kostnadsfria EU-publikationer och broschyrer, och hjälper medborgarna att hitta ytterligare information om unionen.

Infotjänsten ligger i Egentliga Finlands förbunds huvudaula. Till kontoret kan medborgarna komma på besök på vardagarna mellan 9-15, skicka e-post eller ringa. EU-informatören betjänar på finska, svenska och engelska.

Europe Direct -infotjänsten tillhör ett nätverk av infokontor som upprätthålls av Europeiska kommissionen. Det finns 8 regionala infotjänster i Finland och sammanlagt 500 infortjänster runt om Europa. Infotjänserna i Finland finns i Åbo, Seinäjoki, Kankaanpää, Björneborg, Kuopio, Uleåborg, Haapajärvi och i Kajana.

Europe Direct –infotjänsterna kompletterar Europeiska kommissionens representation i Finland och stöder Europaparlamentets finska informationskontorets arbetet på regional och lokal nivå.