Baltic Sea Clean Maritime -tunnustuspalkinnot jaettiin kolmatta kertaa EU:n Itämeri-strategian foorumin (EUSBSR) yhteydessä Berliinissä 14.6.2017. Palkinto myönnetään innovatiivisista ja ympäristöystävällisistä Itämerta hyödyttävistä ratkaisuista. Tavoitteena on vähentää ja estää muun muassa satamatoimintojen päästöjä.


Varsinaissuomalaisittain katsottuna tilaisuus oli menestys: palkittujen joukossa olivat sekä turkulainen Meriaura Oy että piikkiöläinen Langh Group. Palkintoja myönnettiin kolmessa kategoriassa; Infrastruktuuri ja kehitys, Teknologia ja innovaatiot sekä Innovaatio ja tiede.


Infrastruktuuri ja kehitys -kategoriassa kolmannen palkinnon nappasi VG EcoCoaster™ -laivakonsepti. Kyseessä on Meriaura Oy:n, Foreship Ltd:n ja Aker Arctic Technology Inc:n yhteistyössä suunnittelema kuivalastialus. Energiatehokas alus pystyy käyttämään voimanlähteenään EcoFuel -polttoainetta, joka valmistetaan teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä. Biopolttoaine aluksiin valmistetaan samaan konserniin kuuluvan VG-Shippingin Uudenkaupungin tuotantolaitoksella.


Innovaatiot ja tiede -kategoriassa kolmantena palkittiin piikkiöläisen Langh Groupin koordinoima Back from Black -projekti. Projektin keskiössä on ympäristöystävällinen skrubberi eli rikkipesuri, joka puhdistaa pakokaasuja ja pienhiukkasia korkearikkisestä polttoaineesta. Laite on edistyksellinen, sillä siinä on mukana myös järjestelmä prosessissa syntyneen pesuveden puhdistamiseksi. Järjestelmä on suojattu useilla patenttihakemuksilla. Pesuriasennusten lisäksi projektissa tehostettiin toiminoja sataman päässä ja tutkittiin syntyneiden jätteiden käsittelyä.


Tunnustuksen myöntäjä Baltic Sea Forum on voittoa tavoittelematon, yksityinen järjestö. Yksi järjestön perustajista on Suomen entinen presidentti, rauhannobelisti Martti Ahtisaari. Järjestön tehtävänä on edistää taloudellista ja kulttuurista yhteistyötä Itämeren alueella.


Varsinais-Suomella on vahvaa osaamista meriteollisuudessa, mitä halutaan nostaa esiin myös meneillään olevassa Smart Blue Regions -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää niin kutsuttua sinisen kasvun (Blue Growth) teemaa sekä siihen liittyviä indikaattoreita. Varsinais-Suomen liitto on kansainvälisen hankkeen ainoa suomalainen partneri.

Lue lisää: https://www.submariner-network.eu/projects/smartblueregions

Hos Egentliga Finlands förbund ledigförklaras

EN TIDSBEGRÄNSAD TJÄNST SOM EKONOMIGRANSKARE FÖR TIDEN 1.9.2017 – 31.12.2018

Ekonomigranskaren kommer att verka inom ansvarsområdet för förvaltning med en befattningsbeskrivning som, utöver uppgifter inom ekonomi- och personalförvaltningen, omfattar kontroll-, gransknings- och utbetalningsuppgifterna för den statliga motfinansieringen och AIKO -finansieringen för Central Baltic -programmet samt beredning av den ekonomiska kontrollen av förbundets projekt och av ansökningarna om utbetalning.

Behörighetsvillkoret för tjänsten är en högskoleexamen, lämpad för bokföring och löneräkning. För att framgångsrikt sköta uppdragen förutsätts arbetserfarenhet av finansieringsprogram och projektadministration. Därtill värdesätts språkkunskap och erfarenhet av kommunförvaltning.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) och de sökande ombeds framföra sina löneönskemål. Den uppgiftsbaserade lön som är i bruk enligt en bedömning av uppgifternas kravnivå är 3 300 euro/mån. Maximibeloppet för ett individuellt tillägg, baserat på arbetserfarenhet och personlig arbetsprestation, är 30 % av den uppgiftsspecifika lönen.

Ansökningarna ska lämnas in på adressen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före 12.6.2017 kl. 12.00.

Mer information om uppgifterna lämnas av vik. förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 5025246, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Mera information om landskapet och Egentliga Finlands förbund finns tillgänglig på www.varsinais-suomi.fi


Varsinais-Suomen liitto jakoi kahdella hakukierroksella Suomi 100 -aluetukia 23 hankkeelle, yhteensä 55.000 euroa. Myönnettyjen tukien kirjo on laaja, monipuolinen ja tuet on osoitettu mahdollisimman kattavasti koko Varsinais-Suomeen. Uutta avustushakua ei enää järjestetä. Valtioneuvoston sihteeristö on jo nyt hyväksynyt juhlaohjelmaan Varsinais-Suomesta yli 300 hanketta. Jokainen varsinaissuomalainen jäsenkunta kotiseutu- ym. järjestöineen juhlii siis näyttävästi Suomen satavuotisjuhlaa. Juhlaa, joka huipentuu itsenäisyysviikkoon 30.11.-6.12.2017.

Myönnetyt Suomi 100 aluetuet

Lisätietoja: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

visio logo                            visio hero


Skolklasserna i Egentliga Finland inbjuds att ta fram en vision om en ny självständighetsdeklaration för följande hundra år


Egentliga Finlands förbund inbjuder alla ungdomar på högstadier, specialskolor, gymnasier och yrkesanstalter att skapa en vision om hur de vill att Finland ska utvecklas under de följande hundra åren.

Att arbeta med visionen eller den nya självständighetsdeklarationen kan kombineras med undervisningen i olika läroämnen såsom modersmål, historia och samhällslära, konstämnen eller temastudier. Som utgångspunkt kan man ha den självständighetsdeklaration som gavs för hundra år sedan http://www.histdoc.net/historia/itsjul.html. Det går också att starta från noll.

Juryn för Egentliga Finlands förbund väljer landskapets fem bästa visioner och belönar de bästa visionerna i landskapet. De bästa visionerna i Egentliga Finland skickas till Satakuntaliitto som koordinerar projektet nationellt och väljer ut de 20 bästa visionerna.

En nationell jury (medlemmarna i juryn offentliggörs under februari 2017) väljer bland landskapens bästa visioner vinnaren som offentliggörs den 15 november 2017 på seminariet ”Klarar sig demokratierna i världen?” i Lilla parlamentet i riksdagen.

Anvisningar för deltagare

Skolan får bestämma om visionerna skapas individuellt eller i grupp. Skolan väljer ett eller flera förslag och skickar dem till Egentliga Finlands förbund.

Visionen kan till sin form vara en text, rörliga bilder, ett fotografi eller en teckning eller en kombination av alla de här formaten. Framställningen får inte vara diskriminerande. Visionen kan presenteras på finska, svenska, samiska eller teckenspråk.

Skolorna kan bestämma om de ger eleverna fria händer att skapa sina förslag till visionen eller om de begränsar framställningssätten t.ex. bara till texter, bilder eller videor.

Materialanvisningar för olika framställningssätt

Bilder
Du kan använda en smarttelefon med en kamera på minst 10 megapixel eller en systemkamera (största möjliga kvalitet).
Storlek: Bilden är högklassig om storleken är 2000 x 3000 px. Du kan kolla bildens storlek genom att högerklicka med musen och välja Egenskaper/Properties > Uppgifter/Details-fliken > Bild/Image > Mått/Dimensions (PC) ELLER Visa uppgifter/Get Info > Mer information > Mått (Mac).
Filformat: jpg/png

Tecknade bilder(skannade)
Minimistorlek: A4 (210x297 mm)
Resolution: När du skannar välj en upplösning (resolution) på minst 300 dpi. Resolutionen kan också vara större.
Filformat: jpg/png/pdf

Videor
Maximilängd: 2 minuter
Filformat: mp4

Texter
Maximalt antal tecken: 3500 tecken inklusive mellanslag motsvarar ca 1,5 sidor med textbehandlingsprogrammet (fontstorlek: 12, radavstånd: 1,5).

Frågor om materialanvisningar
På dina frågor svarar Julia Hannula: tfn 050 572 4141, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I början av visionen ska man ange tydligt visionens namn, skolans namn, uppgifterna om den som skapat visionen samt orten och landskapet (Egentliga Finland).

Sista inlämningsdag till Egentliga Finlands förbund 12.5.2017.
Besöksadress: Ratapihankatu 36
Postadress:
Egentliga Finlands förbund
PB 273
20101 Åbo

Öppethållningstid: 9:00-15:00

Tilläggsuppgifter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Besök även projektets webbsidor http://www.100visio.fi/