Egentliga Finlands förbunds representantmöte utser ledamöterna för det landskapsfullmäktige som representerar medlemskommunerna, samt deras personliga suppleanter. För de grupperingar som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige, fördelas platserna i landskapsfullmäktige på följande sätt:   

  Samlingspartiet 25
  SDP 20
  Centern 15
  Gröna förbundet 14
  Vänsterförbundet 12
  Sannfinländarna 8
  Svenska folkpartiet 5
  Kristdemokraterna 3


Representantmötet utser ledamöterna för landskapsfullmäktige på basis av invånartalet, så att varje medlemskommun har en ledamot för varje påbörjat antal femtusen invånare, dock högst 30 % av det totala medlemsantalet. Landskapsfullmäktiges ledamöter väljs för en tid som motsvarar mandaten för medlemskommunernas fullmäktige.

I och med vård- och landskapsreformen väljs för första gången landskapsfullmäktige i direkta val i oktober 2018, för fyra år i taget. Egentliga Finlands förbunds nu valda landskapsfullmäktige fungerar tills landskapsförbundens verksamhet upphör 1.1.2020.

Egentliga Finland förbunds landskapsfullmäktige 2017 - 31.12.2019

Målet med den nya kommunlagen är att öka invånarnas möjligheter att delta och påverka. Det görs bland annat genom att öka webbkommunikationen.

En av lagreformerna förpliktar kommuner och kommunsamfund att publicera alla sådana beslut på webben, där kommuninvånarna har möjlighet att söka ändring.

Som en följd av detta publicerar Egentliga Finlands förbund de tjänsteinnehavarbeslut som finns till påseende på sidan: http://www.varsinais-suomi.fi/sv/uppgifter-och-verksamhet/beslutsfattande/tjaensteinnehavarbeslut

avoindatakuva