Inom ansvarsområdet för Egentliga Finlands förbunds intressebevakning och kommunservice ledigförklaras en tjänst som specialplanerare för kulturområdet. Till uppgifterna för den tjänst som ska tillsättas hör sakkunniguppgifterna inom kulturområdet, beredningen av utlåtanden som hänför sig till området, beredningen och verkställandet av landskapets kulturstrategi och kulturavsnittet i landskapsprogrammet, konstkommissions-, hembygds-, musei- och byverksamhetssamarbetet, främjandet av användningen av landskapssymbolerna och informationen om dem samt att vara föredragande för förbundets kulturkommitté. I uppdraget betonas nätverkssamarbete med kommunernas kulturväsen både med konst- och kultursamfunden och företagen för en kreativ ekonomi.

För den krävande uppgiften förutsätts en lämplig högre högskoleexamen, lämplig arbetserfarenhet för att framgångsrikt sköta uppgifterna, god kännedom om det kulturella fältet samt minst god muntlig och skriftlig kunskap i finska. Annan språkkunskap, kännedom om kommun- och statsförvaltning samt en övergripande kännedom om förbundets verksamhetsmiljö samt mångsidiga mediefärdigheter betraktas som merit för sökanden.

Den uppgiftsbaserade lönen för tjänsten grundar sig på en kravbaserad bedömning av uppgifterna vilken företas enligt AKTA och den är 3 600 euro/mån. I tillägg till den uppgiftsbaserade lönen kan betalas ett individuellt tillägg som baserar sig på arbetserfarenhet och den individuella arbetsprestationen.

Ansökningarna ska före 25.5.2018 kl. 12.00 sändas till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Mer information om uppgiften lämnas av intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 583 6950. Mer information om landskapet och Egentliga Finlands förbund finns på www.varsinais-suomi.fi

Varsinais-Suomen liitossa juuri valmistunut selvitys osoittaa, että varsinaissuomalaisille toimijoille myönnettiin vuonna 2017 alkaneisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin yli 22 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan 210 vuonna 2017 alkanutta hanketta sai rahoitusta seitsemäntoista eri rahoitusohjelman kautta. Näissä hankkeissa toimi yhteensä 140 eri varsinaissuomalaista hanketoimijaa. Hankkeiden koot vaihtelivat eri toimijatyyppien välillä huomattavasti. Korkeakoulujen hankkeet olivat keskimäärin suurimpia niiden saadessa noin 174 000 euroa jokaista hankettaan kohden. Yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden keskimääräiset rahoitusosuudet olivat matalampia, molemmilla noin 88 000 euroa per hanke. Yhdistysten ja säätiöiden hankkeet puolestaan olivat näitä selkeästi pienempiä. Hankkeen koko ei kuitenkaan kerro kaikkea, vaan pienetkin hankkeet voivat vaikutusarvoltaan olla hyvinkin suuria.

Hankkeiden toteuttamisessa aktiivisia olivat erityisesti alueen korkeakoulut, jotka olivat viiden suurimman tuensaajan joukossa sekä hankkeiden lukumäärää että rahoituksen suuruutta mitattaessa. Myös Turun kaupunki sekä Turku Science Park mahtuivat suurimpien tuensaajien joukkoon. Yrityspuolella korostuivat erityisesti yksittäiset suuret innovaatio- ja tutkimushankkeet sekä kansallisesti päätettävät yritystuet.

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018­–2021 yhteydessä päivitetyt älykkään erikoistumisen painopisteet, sininen kasvu & teollisuuden modernisointi, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja bioteknologiat, erottuvat myös rahoitusselvityksessä hyvin. Erityisesti sinisen kasvun ja teollisuuden modernisoinnin painopiste näyttäytyy selvityksessä vahvana. Selvitys vahvistaakin osaltaan valittujen painopisteiden ajankohtaisuutta ja merkitystä Varsinais-Suomelle.

Maakuntaan suuntautunut EU-hankerahoitus laski vuoteen 2016 verrattuna, jolloin saatu kokonaisrahoitus oli hieman yli 40 miljoonaa euroa. On kuitenkin hyvä huomioida, että tämä selvitys käsittelee vain vuonna 2017 alkaneisiin hankkeisiin myönnettyjä tukia. Esimerkiksi ohjelmien hakuajat ja projektien alkamisajat ovat saattaneet osua tarkastelun kannalta epäsuotuisasti tai viime vuonna alkaneiden hankkeiden rahoitushauissa ei vain ole ollut tarpeeksi varsinaissuomalaisille toimijoille sopivia hanketeemoja. Ohjelmakausi 2014–2020 alkaa myös lähestyä jo loppuaan, joten monissa ohjelmissa suurin osa rahoituksesta on jaettu jo aiemmissa hauissa. Lisäksi on hyvä muistaa, että suuri osa EU-rahoitteisista hankkeista on monivuotisia, joten rahaa virtaa tasaisesti jo aiempina vuosina alkaneista hankkeista.

Selvitys on jatkoa viime vuonna tehdylle vuoden 2016 rahoitusta valottaneelle selvitykselle. Se on tehty osana sinistä kasvua edistävää Interreg Baltic Sea Region -rahoitteista Smart Blue Regions -hanketta.

Koko selvitys

Lisätietoja:

projektityöntekijä Otto Lappalainen, p. 040 554 7513 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 Yleist rahoitus

 Toimijat rahoitus

 Hankkeiden mrn jakautuminen

Rahoituksen jakautuminen

Europe Direct Varsinais-Suomi järjestää yhteistyössä varsinaisuomalaisten Eurooppa-toimijoiden kanssa koko päivän tapahtuman keskiviikkona 9. toukokuuta Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnankatu 2. Päivän ohjelma tarjoaa monipuolisen kattauksen eri EU-aiheita. Tilaisuuksiin voi osallistua yhteen, kahteen tai useampaan. Kaikki ovat avoimia yleisölle ilman ennakkoilmoittautumista.

Aamun aluksi tapahtuman järjestävät tahot kertovat toiminnastaan. Myös elokuun lopulla Turussa ensi kertaa järjestettävä Eurooppa-foorumi esittäytyy.

Aamupäivä jatkuu aluekehityksen ja talouden merkeissä. Varsinais-Suomen liitto julkaisee selvityksen Varsinais-Suomi ja EU-hankerahoitus 2017, joka valaisee maakuntaan ohjautuneen EU-rahoituksen määriä vuonna 2017. Selvityksen esittelee aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio. Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston päällikkö Saara Nuotio-Coulon tuo terveiset Brysselistä ja kertoo EU:n tulevan rahoituskauden näkymistä.

Tämän jälkeen kuullaan käytännön kokemuksia EU-varoin tehdystä aluekehitystyöstä. Interreg-rahoitteiset hankkeet DefenceArch, LightsOn ja St Olav Waterway sekä ESR-rahoitteinen LicenseUp esittelevät toimintaansa ja työnsä tuloksia.

Talous- ja rahaliiton eli EMUn tulevaisuus on emeritusprofessori Paavo Okon alustuksen aiheena. EU:n perusteita kerrataan kevyemmällä otteella eli EU:n alkeet aloittelijalle -tyyliin dosentti Kimmo Elon ja tutkija Juha Pyykösen juttutuokiossa.

Iltapäivällä nuorten vaalipaneelissa tähdätään jo kevään 2019 Euroopan parlamentin vaaleihin. Mukana keskustelussa on seitsemän eri poliittisen nuorisojärjestön edustajat.

Eurooppa-päivän tapahtuman ohjelman päättää ulkoministeriön Sata vuotta ulkopolitiikkaa -yleisöseminaari, jossa puhuu valtiosihteeri Matti Anttonen.

Kirjaston aulassa on klo 1014 välisenä aikana infopiste, jossa voi tutustua järjestäjien toimintaan ja noutaa EU-aiheista tiedotusaineistoa.

Tervetuloa mukaan – Välkommen med!


Ohjelma

09.00 Kahvitarjoilu

09.30 Varsinaissuomalaiset Eurooppa-toimijat ja Eurooppa-päivän järjestäjät esittäytyvät

Eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto
EU-tietokeskus, Turun yliopisto
Eurooppalainen Varsinais-Suomi ry
Europe Direct Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen liitto
EURES-palvelut, Varsinais-Suomen TE-toimisto
Interact Office Turku
Schuman-seura ry
Turun Eurooppa-foorumi
Turun Eurooppanuoret ry 
Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto

10.00 Miten Varsinais-Suomi on hyötynyt EU-rahoituksesta?

Varsinais-Suomi ja EU-hankerahoitus 2017 -selvityksen julkistus
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto
Projektityöntekijä Otto Lappalainen, Varsinais-Suomen liitto

EU:n tuleva rahoituskausi 2021-2027
Päällikkö Saara Nuotio-Coulon, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto

Hankkeet esittäytyvät

DefenceArch – Saariston puolustushistoriallisille kohteille uutta vetovoimaa
Lehtori Telle Tuominen, Turun ammattikorkeakoulu

LightsOn – Historialliset matkakohteet Suomessa ja Virossa
Lehtori Nina Luostarinen, Humanistinen ammattikorkeakoulu

St. Olav Waterway
Projektkoordinator, hankekoordinaattori Nina Söderlund, Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande (CLL)

LicenseUp – Lisäarvoa luovien alojen yrityksille immateriaalioikeuksista
Projektipäällikkö Pertti Pulli, Turku Science Park

11.00 Kuinka EMU korjataan?
Emeritusprofessori Paavo Okko

11.30 EU:n alkeet aloittelijalle
Dosentti Kimmo Elo, Helsingin yliopisto ja tutkija Juha Pyykönen, SecAn

12.00 Vuosi EP-vaaleihin – Nuorten vaalipaneeli

Abdel Bettahar, kokoomusnuoret
Björn Bonsdorff, RKP-nuoret
Liina Isto, perussuomalaisten nuoret
Emma Lindqvist, vasemmistonuoret
Matti Linna, keskustanuoret
Mikkel Näkkäläjärvi, demarinuoret
Janne Salakka, vihreät nuoret

Paneelin puheenjohtajina toimivat Emma Hokkanen Eurooppalainen Varsinais-Suomi ry:stä ja Kimmo Elo Schuman-seura ry:stä. Vaalipaneeli päättyy klo 13.45 mennessä.

14.30 Kahvitarjoilu

15.00  Sata vuotta ulkopolitiikkaa – ulkoministeriön yleisötilaisuus

Suomi Euroopassa ja maailmalla
Alivaltiosihteeri Matti Anttonen

Ulkoministeriön Team Finland -palvelut suomalaisille yrityksille
Ulkoasiainneuvos Okko-Pekka Salmimies

Ulkoministeriön kansalaispalvelut  Suomen ja suomalaisten hyväksi
UM100-suurlähettiläs Petri Salo

Tilaisuus päättyy klo 16.30 mennessä. 

Lisätietoja päivän ohjelmasta: EU-tiedottaja Juhana Tuomola, Europe Direct Varsinais-Suomi, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., puh. 040 358 5704.

Ulkoministeriön tilaisuuden osalta: UM100-suurlähettiläs Petri Salo, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., puh. 0295 351 018.

Twitterissä:
#eurooppapäivä  
#munEU  
#UM100

Yhteislogot Eurooppa piv 2018

 

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuus, lisätä virkistys- ja matkailutoimintojen mahdollisuuksia sekä tukea luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, ja vieläpä nämä tavoitteet toisiinsa sovittaen. Tässä tarvitaan laajaa sidosryhmien ja kansalaisten osallistumista -- myös sinun panostasi.

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan osallistamiseen liittyvät työpajat ovat keväällä 2018 Forum Marinumissa.

Työpajojen aikataulut

Ilmoittautumislinkki

Lisätietoja:Aleksis Klap
erikoissuunnitteilija, kiertotalous ja energia
p. 040 7213 137
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

 

Työpajat tukevat Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin ja sen alla toimivan luonnonvarafoorumin toimintaa. Kumppanuusfoorumi on varsinaissuomalaisen yhteistyön sytyttäjä, jolta löydät varsinaissuomalaiset maakuntastrategian tavoitteita edistävät toimijat, ja niiden muodostamat aktiiviset verkostot. Tule mukaan rakentamaan kanssamme Varsinais-Suomea, jossa elämisen laatu on parasta!

 

TERVETULOA!

Tulevaisuuden työ verkostoissa – organisoitumisen ja vuorovaikutuksen murros

Tervetuloa pohtimaan työn murroksen merkitystä ja vaikutusta työyhteisöihin ja verkostoihin keskiviikkona 23.5.2018 klo 12.30 alkaen.

Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku Auditorio Omega.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 18.5.2018 oheisesta linkistä, kiitos. Kutsua voi lähettää eteenpäin.

https://www.lyyti.in/20180523

Ohjelma

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen liitto