Vi mottar i första hand elektroniska fakturor.

Egentliga Finlands förbund

Y-kod: 0922305-9

Elektroniska räkningar:

Adress för elektroniska räkningar: 003709223059
OVT-kod (Operaattori Välittäjätunnus):  003709223059
CGI: 003703575029

Pappersfakturor:

Egentliga Finlands förbund

PB 273

20101 Åbo

 

 

 förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 Växel +358 (02) 2100 900

 

 

Kari Häkämies
landskapsdirektör


- leder förbundets verksamhet
- föredragande i landskapsstyrelsen


gsm +358 (0)44 201 3204

Personuppgifter och CV

 

landskapsdirektörens assistent, Travel Manager
Lempinen Minna

gsm +358 (0)400 157 520

 

Hakamies Kari

   

 

 

Regionutveckling

 

       

Nuotio Tarja
regionutvecklingsdirektör
- ledning av landskapets regionala utveckling
- internationella ärenden
- Central Baltic Interreg IVA -programmets administrationsuppgifter


gsm +358 (0)40 5063 715

 

Tarja Nuotio

   

Heinonen Sami
skärgårds- och landsbygdsombudsman
- landskapets skärgårds- och landsbygdsärenden
- EU:s skärgårdsprogram


gsm +358 (0)400 413 704

 

 

  Heinonen Sami    

Högblom Esa
specialplanerare
- samarbete kring utbildnings- och prognostiseringsärenden i landskapet
- kontaktperson för  turismärenden
- landskapets sammarbetsgrupp


gsm. +358 (0)40 7760 310

 

Esa Högblom

   

Kanerva Kirsi
assistent
- dokument för projektbeslut och FIMOS-uppföljning
- sekreteraruppgifter för kompetensgruppen
- assistent vid utvecklingsuppgifter
- publikationsverksamhet
- uppdatering av webbsidor
- huvudförtroendeman (JHL)


gsm +358 (0)50 5301 810

 

 

Kirsi Kanerva

   

Salla-Maria Lauttamäki
specialplanerare

 

gsm +358 40 520 0761

 

   Lauttamaki Salla Maria    
Partanen Petteri
näringslivschef
- landskapsprogrammets verkställighetsplan
- uppföljning av landskapsprogrammet
- näringslivsärenden och kommunikation med näringslivet
- regionala innovationer och försök (AIKO) finansiering

 
gsm +358 (0)40 7760 630

 

Petteri Partanen

 

 

Roslakka Ville
specialplanerare
- sekretare för landskapets samarbetsgrupps sekreteriat
- uppföljning och information av ERUF -programmet
- projektrådgivning
- Central Baltic 2014-2020 -programmets statliga finansiering


gsm +358 (0)50 5920 404

 

 

Ville Roslakka

   

 Internationellt samarbete

 

       

Palhus Sonja
chef för internationella ärenden
- internationella ärenden och koordinering av evenemang
- regionsamarbete mellan internationella aktörer


gsm +358 (0)40 5343 865

 

Sonja Palhus

   

Helinä Yli-Knuutila
Projektkoordinator
- Smart Blue Regions -projekt
- Projektkoordinator, Central Baltic -programmet


gsm + 358 (0)400 205112

  Yli Knuutila Helina    
         

Central Baltic Interreg -programmet

       

 

Niitepõld Merike
administrationsansvarig
- Förverkligande av förvaltningsmyndighetens uppgifter på operativ nivå; stöd av bl.a. sekreterariatet 
- beskrivning och uppdatering av förvaltnings- och övervakningssystemet
- förverkligande och koordination av årsrapporteringer


gsm +358 (0)40 7420 302

  niitepoldmerike    

Alamets Ülari
Project Manager

 gsm +358 (0)40 1483 901

 

  alamets ylari web     
Balode Monika (på moderskapsledighet)

Project Coordinator

gsm +358 40 553 5592

  monika balode    
Bertieri Elisa

Communication Officer

gsm +358 (0)45 345 7740

  Bertieri Elisa    

Bogel-Leino Marika
Assistant/Travel Manager

gsm +358 (0)40 847 3308

 

  bogel-leino-marika    

 

Brozinski Ari
Communication Manager

gsm +358 (0)44-257 5716

  brozinski ari web    

Erkko Sanna
Financial Manager

 gsm +358 (0)50 3558 623

 

   Erkko-Sanna    

Keinänen Tiina
projektkoordinator

gsm +358 (0)40 4846 972

 

Tiina Keinänen

   

Kuitunen Marja
Financial Officer
- Central Baltic programmet


gsm +358 (0)400 289 870

 

Marja Kuitunen

   

 

Kunnari Pia-Marja
financial officer

gsm +358 (0)40 139 2272

 

       

Laaksonen Pille
Project Manager (Utbildning)

 gsm +358 (0)40 5536 719

 

  Laaksonen Pille    

Numminen Samu
Project Manager (Miljö)

gsm +358 (0)400 532 092

 

  Numminen Samu    

 

Põldma Annika
ekonomiinspektör


gsm +358 (0)40 5567 760

 

Poldma Annika2

   Suuronen Veli-Pekka

IT Officer

gsm +358 (0)40 5910 110

 

       

Telkkinen Leena
project coordinator

gsm +358 (0)40 575 2604

  telkkinen leena    

Volt Ivo
Project Manager (Transport)

gsm +358 (0)40 5538 795

 

  Volt Ivo    
   

Till början

   

  Intressebevakning och kommunsamarbete

 

 

 

 

Virtanen Janne
intressebevakningsdirektör
- ledning av landskapets intressebevakning
- samarbete med riksdagsledamöter

gsm +358 (0)40 583 6950

 

Janne Virtanen

 

 

 


Hartikainen Hannele

Suomi Finland 100 -projektkoordinator
- Regional projektkoordinator i Egentliga Finland


gsm +358 (0)40 7202 163

 

       
Lindstedt Karoliina
assistent
- sekreterare för intressebevakningens kompetensgrupp
- koordinering av möten och evenemang

gsm +358 (0)40 747 8575

  Lindstedt Karoliina    

 

Rannikko-Laine Malla (på ledighet)
specialplanerare
-landskapets intressebevakning

gsm + 358 (0)40 721 3429

 

  Rannikko Laine Malla    


Ratilainen Niina

planerare
-landskapets intressebevakning

gsm + 358 (0)50 378 7791

  Ratilainen Niina    

Stjernberg Kirsi
Kommunikationschef

-förbundets yttre och inre information

-mediarelationer
-Europe Direct -infotjänst

-kulturärenden


gsm +358 (0)40 5513120

 

Kirsi Stjernberg

   

Vaalikivi Antti
grafisk designer
- produktion av förbundets marknadsförings- och kommunikationsmaterial
- fotografering
- editering av bilder och dokument

gsm +358 (0)50 4003 416

 

Antti Vaalikivi

   
Informationsservice  

Till början

   

Vasanen Antti
chef för informationstjänster 

- leder infotjänstgruppens verksamhet
- uppföljning, prognostisering och forskning
- utveckling av informationstjänsterna


gsm +358 (0)50 410 2294

     


Hietanen Pasi

data-expert

- 6Aika -projektets utveckling

- hantering av data
- visualisering av information
- Lounaistieto-informationstjänstens utveckling

+358 40 773 2823

       
Lähteenmäki Laura
projektplanerare

-geodata & INSPIRE
-HAME-projektet

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 40 7280 255

  Lahteenmaki Laura    
Rantanen Tiina
forskningsbiträde
-statistiker
-uppdatering av webbsidorna
gsm +358 (0)40 5417 607
 

Tiina Rantanen

   
Tamsaari Sara
samarbetskoordinator
- 6Aika -projekt
- regionalt GI samarbete
- Lounaispaikka

gsm +358 (0)40 5077 109

www.lounaispaikka.fi

  Tamsaari Sara    
Landskapsreformen        

 

Leppänen Laura
Förändringsdirektör
- landskapsreformens beredning och koordinering av samarbete

gsm +358 (0)40 767 4364

 

  Leppanen Laura 2016    

 

Pihlavisto Petri
planerare
- beredande arbete av landskapsreformen

gsm +358 (0)400 861 453

 

       

Rosenberg Katri
ledningens assistent, förändringsorganisationen
- sekreteraruppgifter för vård- och landskapsreformen, mm. ledningsgruppen och ansvariga beredare
- koordinering av möten och evenemang

gsm +358 (0)400 251 771

  Rosenber Katri    

Turpela Nina-Mari
direktör för juridiska ärenden / reformen

gsm +358 (0)400 771 914
  Turpela Nina Mari    

Ålgars-Åkerholm Jessica
kommunikationschef, förändringsorganisation
- kommunikation som gäller landskapsreformens beredning

gsm +358 (0)40 7755 781

(jessica @ varsinais-suomi.fi)

 

Jessica Ålgars-Åkerholm

   
 Landskapets administration        

 

Määttänen Petra
administrationsdirektör 
- chef för ansvarsområdet
- förvaltnings-, ekonomi- och personalärenden


gsm +358 (0)41 502 5246

  Maattanen Petra     

Ala-Poikela Anne
ekonomiinspektör
- Central Baltic 2014-2020: kontroll och betalning av statlig medfinansiering
- kontroll och betalning av AIKO utvecklingsmedel
- ekonomisk uppföljning av landskapets projekt och beredning av ansökningar om utbetalning


gsm +358 (0)40 768 7744

       

Karttunen Marja
administrationssekreterare
- beredning av förvaltnings- och personalärenden
- landskapsfullmäktiges och -styrelsens officiella handlingar


gsm +358 (0)40 7203 061

 

Marja Karttunen

   

Laaksonen Irma
Byråsekreterare
- inköpsfakturor
- biträde vid administrationsuppgifter


gsm +358 (0)40 717 2585

 

 

       

Lempinen Minna
ledningens assistent
- sekreteraruppgifter för landskapsdirektören och ledningsgruppen
gsm +358 (0)400 157 520

  Lempinen-Minna    

Mäkynen Heli
ämbetsverksmästare 

tfn +358 (0)2 2100 900 (växeln)

gsm +358 (0)44 974 0673

 

  Makynen Heli    

Nilovaara Tua

ämbetsverksmästare

tfn +358 (0)2 2100 900 (växeln)

 

 

  Tua Nilovaara    

Pekonen Elena
ekonomichef

- bokföring och uppgörande av bokslut

- löne- och ekonomiförvaltning

  

gsm +358 (0)40 7395 375

 

Elena Pekonen

   

Salonen Jaana
sekreterare för ärendehanteringen
-arkiv och registrator


gsm +358 (0)40 508 9007

 

       

Tanhuanpää Suvi
controller
- ekonomiförvaltning av EU-program
- arvoden till förtroendevalda


gsm +358(0)44 5557 521

  tanhuanpaa-suvi    

 

       
   

Till början

   

 Markanvändning och miljö

 

       

Saarento Heikki
planeringsdirektör
- landskapsplanering och landskapsplanen
- samarbetsprojekt


gsm +358 (0)40 7203 056

 

Heikki Saarento

   

Juvonen Timo
specialplanerare, miljö och havsplanering
- naturmiljön
- marktäkt


gsm +358 (0)40 8295 543

 

Timo Juvonen

   

Klap Aleksis
specialplanerare, cirkulär ekonomi och energi
- landskapsplanering och övrig region planering
- strategisk energi- och naturresursplanering och annan samhällsteknisk planering - samhällsteknik, avfallshantering och vattentjänster


gsm +358 (0)40 7213 137

 

 

Aleksis Klap

   

 


Koskinen Arttu

planerare
- utredning om överskottsjord och återvunnet material i Egentliga Finlands stadsregioner
- FISS Egentliga Finland – projekt om cirkulär ekonomi
- Bakgrundsforskning för landskapsplanering


gsm +358 40 564 6450

 

 

 

  koskinen arttu web    

Kottonen Satu
GIS-planerare
- plankartor och planer
- bildbehandling


gsm +358 (0)40 3509 096

 

 

  kottonen_satu    

 Lusenius Heidi
planerare
- projektet Plan4Blue
- havsplanering, projektplanens förverkligande

gsm +358(0)41 5445 138

 

  Lusenius Heidi2017    

Mäkeläinen Erika
planeringsassistent
- utlåtandesektionens handlingar
- kompetensgruppens sekreterare


gsm +358 (0)400 600 288


  niskasaari_erika    

Nurmi Lasse
specialplanerare - rekreation och forskning


- tekniska och kartografiska uppgifter av landskapsplaneringen
- GIS
- rekreation-, turism och vandring och fritidsbosättning
- forskningssamarbete och -uppföljning av forskning


gsm +358 (0)40 5435 473

 

Lasse Nurmi

   

 

Salminen Pekka
Coordinator of Marine Spatial Planing Co-operation

gsm +358 44 907 5999

 

  Salminen Pekka    

 

Sinn Mari
specialplanerare, trafiksystemplanering
- landskapsplanering och övrig regionplanering
- arbete med trafiksystem, logistik


gsm +358 (0)45 807 8969

 

 

  Sinn Mari    

 Äijö Kaisa
landskapsplanarkitekt
- landskapsplanering, markanvändning
- kulturmiljö och landskap


gsm +358 (0)44 0304 071

  aijo_kaisa    

 

  Till början  

 

Kontaktuppgifter VALONIA (på förbundets finska sidor)