LED TAILOR INNOVA7ION OCH MYSSYFARMI FICK INNOAURA-PRISET

Lisätietoja: Näringslivschef Petteri Partanen 040 7760 630

Led Tailor Innova7ion, CTO Mika Nummenpalo 044 5598 359

Myssyfarmi, värdinna, kreativ direktör, Anna Rauhansuu 044 5704 022

 

Led Tailor Innova7ion från Salo och Myssyfarmi från Pöytis får årets Innoaura-pris. I tävlingen "Innoaura – kreativ innovationskraft från Egentliga Finland" söktes ett företag från landskapet som enligt väljarna innehar kreativitet och kreativ potential eller som utvecklat affärsverksamhet inom så kallade kreativa branscher.

Led Tailor Innova7ion har har utvecklat ljusbaserade apparat som dödar bakterier och kan användas till exempel i sjukhus och näringslivsindustrin. På så sätt kan användningen av kemikalier och biocider minskas, vilket i sin tur minskar miljöbelastningen. Produkterna har stor potential för export.

- Vi är på en hel ny resa mot en kemikalfri värld och vårdformer utan mediciner. Ljuset är en ny antibiotika, naturens egna medicin. Som ett företag i Egentliga Finland har Salo öppnat oss nya möjligheter. Det finns så mycket kunskap runtomkring. Jag är väldigt glad över det här priset. Vi vill föra det goda vidare, och ska använda pengarna för att skänka vår egna produkt åt canceravdelningen på ÅUCS, berättar Mika Nummenpalo, teknologidirektör på Led Tailor Innova7ion.

Myssyfarmi från Pöytis är ett landsgårdsbaserat desingföretag. Den är känd för sina yllemyssor och belönade ekologiska matprodukter. Företagets produkter säljs i 13 länder och ungefär 45 affärer. Myssyfarmi har lyckats med att förena innovativt det gamla och nya, och dess verksamhet har en stark ekologisk och social innebörd. Mössorna produceras av ”mössgummor”, en växande grupp pensionerade damer.

- Det är fantastiskt att få erkännande för det vi har gjort. Har jag förstått rätt, så är det här första gången som huvudpriset vinns av ett företag från modebranschen. Det passar oss, vi har många gånger varit de första gällande olika saker. Till exempel var vi första landsgård som fick stöd för sitt internationaliseringsprojekt för ett par år sedan. Vi tycker vi har gjort rätta saker och priset är en fin belöning för hela teamet. Vi hoppas det ger fart för vår koncept speciellt här i Egentliga Finland. Lokalitet och stöd av de lokala människorna är väldigt viktigt för oss, berättar värdinnan och kreativa direktören Anna Rauhansuu.

innoaura2017

Myssyfarmin Anna och Janne Rauhansuu, Led Tailor Innova7ionin Mika Nummenpalo och Terho Hoskonen.

MUSEIDIREKTÖR LAURA LUOSTARINEN, ÅBO-SAMFUNDET OCH KONSTNÄR JOHANNA ORAS TILLDELADES ÅRETS AURORAMEDALJ

Tilläggsinformation: Kommunikationschef Kirsi Stjernberg, 040 5513 120

Auroramedaljen för år 2017 tilldelades museidirektören Laura Luostarinen, Åbosamfundet och konstnären Johanna Oras på landskapsfullmäktiges möte i dag.

Museidirektören Laura Luostarinen har varit direktör för konstmuseum Veturitalli i Salo ända sedan 2002. Museet har blivit känd både nationellt och även internationellt som ett museum med hög profil. Det har specialiserat sig i nutida konst och fotografi. Museets status är följd av Luostarinens ihärdiga arbete, också under den svåra strukturella omvandlingen i Salo. Luostarinen ska bli på pension på våren 2018. Auroramedaljen är ett pris för hennes livsarbete för Egentliga Finlands kultur!

- Jag är väldigt glad ock överraskad över den här uppmärksamheten. Det, att just Salo och museiverksamheten får priset, gläder mig speciellt. Det är också rörande att få priset som en kvinnlig finsk direktör. Jag hoppas att mitt exempel uppmuntrar andra kvinnor att tro på sig själva och att de kan lyckas som ledare, konstaterar Luostarinen.

- Jag är tacksam för Salo stad för att den har möjliggjort den framgångsrika museiverksamheten med forskning, publikationer och fina utställningar. Det viktigaste är att väcka frågor hos besökarna, och att låta dem själva hitta svaren, fortsätter Luostarinen.

 

Turkuseura – Åbosamfundet ry. fyller 60 i år och har blivit en vägvisare, även nationellt, för det nutida hembygdsarbetet. Åbosamfundet jobbar för att värna om Åbo-identiteten. Samfundets nya profil har förstärkts genom partnerskapet med Åbo stad. Arrangemang av regionalforum i olika stadsdelar har varit på Åbosamfundets ansvar. Åbosamfundet når olika generationer och arbetar smidigt på två språk.

- Det här priset betyder mycket inte bara för Åbosamfundet utan också för andra föreningar som jobbar med hembygdesfrågor i vårt landskap. Medaljen uppmuntrar den tredje sektorn att jobba aktivt i Åbo och Egentliga Finland också i fortsättningen, säger Tapio Jokinen, ordförande för Åbosamfundet.

- Åbosamfundet har jobbat för det kulturella arvet i Åbo och för stadens utveckling redan i sextio år. Det är fint att detta uppmärksammas. Åbosamfundet tackar Egentliga Finlands förbund varmt för Auroramedaljen.

 

Johanna Oras är konstnär, som bor i Koski tl. och en del av året i Frankrike. Oras konstverk är färggranna och mystiska stilleben. Oras har studerat både i Florens och St. Petersburg och ordnat utställningar både i Finland och utomlands. Hon har systematiskt jobbat för att hitta nya utrymmen och kontakter med publiken. Senast har hon haft utställning på Logomo.

Oras kunde inte vara närvarande på fullmäktiges möte för att hämta sin medalj, men hon har uppmärksammats skilt.

  • Det här är en väldigt värdefull erkännande för mig. Det är också en fin avslutning för vår Finland 100 år-utställningsrunda och samtidigt en fantastisk början på mitt egna 25-årskonstnärsjubileum. En intressant detalj är förresten, att bildhuggaren som har format Auroramedaljen, Kalle Karttunen, var min fars gudfar, berättar Oras.

Egentliga Finlands förbund beviljar årligen i december Auroramedaljen åt en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt till förmån för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet. Medaljer har beviljats sedan år 1977. Årets Auroramedalj är den totalt nittionde.

aurora

Tapio Jokinen, ordförande för Åbosamfunde,  Pirkko Keskinen  och Tryggve Forssell  Turkuseurasta, museidirektören Laura Luostarinen

Johanna Oras

Johanna Oras

Hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 25.10.–30.11.2017, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa maaliskuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä.

Katso täältä hakuohjeet ja alueelliset painotukset.

Pyydämme hakijoita tutustumaan myös huolellisesti luonnokseen päivitetystä maakuntastrategiasta, koskien Varsinais-Suomen alueellista painotusta.

 

Osana käynnissä olevaa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyötä on laadittu selvitys alueen keskeisistä bioenergia- ja materiaalikäsittelyterminaaleista, niiden toimijoiden tulevaisuuden kehitystoiminnan suunnitelmista sekä aluekehitykseen liittyvistä tarpeista.

Selvitystyö toteutettiin kevään 2017 aikana kysely- ja haastattelututkimuksena ja sen toteutti Sweco Ympäristö Oy yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Työn tavoitteena oli kartoittaa olemassa ja suunnitteilla olevat maantie- ja rautatieterminaalit. Terminaaleilla tarkoitetaan tässä selvityksessä materiaalikäsittelyyn ja -varastointiin liittyviä terminaaleja (biopolttoaineet, maa-ainekset, kiviainekset, teollisuuden suuret sivuvirrat, jätteenkäsittelyalueet), joiden ympäristövaikutuksen ovat perinteisiä logistiikkatoimintoja suuremmat. Selvitystyön aikana tunnistettiin yhteensä 64 terminaalitoimintojen aluetta, jotka pääosin nojautuvat maantiekuljetuksiin. Rautatiekuljetuksia hyödynnetään vähän, vaikka usea toimija kuitenkin ilmaisi kiinnostuksensa niiden hyödyntämiseen, kertoo Nina Aarras Sweco Ympäristö Oy:ltä.

"Selvitystyön tuloksia hyödyntämällä on tarkoitus ennakoida kasvavaa terminaalitoimintojen tarvetta, sekä ennaltaehkäistä mahdollisia ristiriitoja kaavoituksen, ympäristövaikutusten ja muun maankäytön kanssa", toteaa Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitosta. Selvityksen tietoja hyödynnetään nyt käynnissä olevassa kaavatyössä sekä liikennejärjestelmän suunnittelu- ja kehittämistyössä ja ne ovat myös kuntien maankäytön suunnittelijoiden käytössä.

Linkki selvitykseen: Varsinais-Suomen bioenergia- ja materiaalikäsittelyterminaalien perusselvitys

I tävlingen Innoaura väljs ett företag från landskapet som enligt väljarna innehar kreativitet och kreativ potential eller som utvecklat affärsverksamhet inom så kallade kreativa branscher (det kan också vara frågan om ett enskilt projekt inom ett företag eller om en enhet inom ett större företag).

Landskapsprogrammet för Egentliga Finland 2011-2014 innehåller som en åtgärd att “ett årligt offentligt pris beviljas för de bästa innovationerna på det kreativa verksamhetsonrådet i regionen där urvalskriterierna stöder landskapets närigspolitiska mål”. Med anknytning till förverkligandet av landskapsprogrammet anordnades en tävling år 2012, 2013 och 2014. Till äran för Finlands 100-årsjubileum ordnas denna tävling även år 2017.

Tävlingens syfte är att:

  • öka kännedomen om och uppskattningen för kreativa branscher, både inför investerare och för en större publik
  • informera om vikten av kreativa branscher och vilka möjligheter som finns
    inspirera nya företagare till branschen
  • lyfta fram goda exempel och inspirera företag från andra branscher att delta
  • genom publicitet erbjuda möjligheter för de prisbelönade att skapa nya fruktbara kontakter

Det prisbelönade företaget måste vara verksamt och idéerna långt genomförda i praktiken. Företagets hemort måste vara i Egentliga Finland, fastän marknaden skulle finnas någon annanstans.

Tävlingens valnämnd beslutar om vinnaren. Priset till vinnarföretaget är 8 000 euro. Dessutom kan valnämnden dela ut hedersomnämnanden.

Under de tidigare åren har priset gått till Musikhusets i Helsingfors Aicon –läktarstol planerad av LPR-arkkitehdit, Metaverstas oy:s projekt “Virtuaalioppimisympäristö meriturvallisuusharjoitusten tukena” samt NordicEdu oy:s “NordicEdun Oppimispelit”. Års 2017 vinnare är Led Tailor Innova7ion:s "Fotoniteknologia arkipäivän käytössä" och Myssyfarmi:s "Myssyfarmin maailmanvalloitus".

 

Tilläggsinformation
Näringslivschef Petteri Partanen
fornamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
tel. 040 7760 630

innoaura2017