Vi utvecklar det havsnära Egentliga Finland till ett framgångsrikt område, där livskvaliteten och partnerskapet är bäst i landet.

Vi styr regionens aktörer mot gemensamt formulerade mål, med stöd av demokratiskt beslutsfattande. Vi är en erkänd aktör i Östersjöområdet.

Egentliga Finlands förbund är en regionutvecklingsmyndighet och landskapets strategiska planerare och intressebevakare. Till förbundet hör landskapets 27 kommuner.

Besluten fattas av landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen. Förbundet ansvarar även för landskapets internationella kontakter.   

 

videogalleri     blogg
   

   
con_address    Bangårdsgatan 36, 20100 Åbo

 

con_info    Postadress:

Öppethållningstid: 9:00-15:00

Egentliga Finlands förbund, PB 273, 20101 Åbo

Växel: (02) 2100 900

Telefax: (02) 2100 901

E-post: fornamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

E-post till registrator:kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi

 

 

p-merkki

Pkartta

 

From Address: