Här hittar du landskapsstyrelsens, landskapsfullmäktiges, markanvändningssektionens, skärgårdskommissionens,  kommittén för projektfinansierings, organets för språklig service, kulturkommitténs, landskapets samarbetsgrupps och landskapets samarbetsgrupps sekretariats, föredragningar och protokoll.

De dokument som finns tillgängliga på svenska är i Kuntatoimisto listade med förtroendeorganets svenska namn.

Anvisningar (på finska)

Föredragningslistor och protokoll i pdf -version samt möteskalender