Med grundavtalet som godkänts av medlemskommunernas fullmäktige definieras samkommunen Egentliga Finlands förbunds juridiska ställning samt beslutsfattande och kapitalförvaltning. Det annat dokument som styr Egentliga Finlands förbunds verksamhet är förvaltningsstadgan.

I budgeten och ekonomiplanen godkänner landskapsfullmäktige årligen samkommunens operativa och ekonomiska mål samt bl.a. kommunernas avgiftsandelar.

Verksamhetsberättelsen är en del av samkommunens officiella bokslut, och i den ingår också budgetutfall, resultaträkning och balansräkning.

 

Ekonomi

Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2019 (Talousarvio 2018 ja taloussunnitelma 2018-2019)

Verksamhetsberättelse 2016 (Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016)

Revisionsberättelse 2016 (Tilintarkastuskertomus 2016)

Bedömningsberättelse 2016  (Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016)

 

Stadgar

Grundavtal 2015

Förvaltningsstadga 2017