16.4.2016

LANDSKAPSFULLMÄKTIGE GODKÄNNER LANDSKAPSSTRATEGIN

16.4.2016

LANDSKAPSFULLMÄKTIGE GRANSKAR LANDSKAPSSTRATEGIN

 

31.1.2014

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM EGENTLIGA FINLANDS LANDSKAPSSTRATEGI

Utkastet till Egentliga Finlands landskapsstrategi innefattar både en landskapsöversikt fram till år 2035+ och ett landskapsprogram för tidsperioden 2014-2017. Landskapsöversikten är en strategisk plan som sträcker sig till längre perspektiv och där man ställt mål för utvecklingen i landskapet. Landskapsprogrammet innehåller bl.a. de för utvecklingen centrala projekten och åtgärderna. Programmet återspeglar landskapets gemensamma vilja. Kommuner, regionala myndigheter, organisationer, näringslivet mm. partners svarar tillsammans för dess genomförande. Strategin har fått namnet partnerskapsstrategi.

Egentliga Finlands partnerskapsstrategi har beretts i samarbete med flera regionala aktörer. Det centrala temat i dokumentet är partnerskap och samarbete. Visionen i landskapet lyder "Livskvaliteten i Egentliga Finland är bäst i Finland. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs genom samarbete och partnerskap." Strategin har 4 spetsteman:

1) Ansvarsfullhet – framtiden består av nutida val
2) Samarbetskunskaper – tillsammans överskrids gränserna
3) Åtkomlighet – lättillgänglig port till Östersjön
4) Resurssmarthet – innovativt föregångarskap

Vi ber ert utlåtande om dokumentet och önskar att ni framför allt skulle ta ställning till följande frågor:

- Är de framförda visioinerna i landskapsöversikten riktade åt rätt håll ?
- Är de huvudsakliga teman i landskapsstrategin de rätta med tanke på utvecklingen i landskapet ?
- Är åtgärderna tillräckliga för de kommande årens utmaningar eller behövs ytterligatre åtgärder ?
- Hur ser och lokaliserar ni er egen roll i förhållande till huvudåtgärden i strategin, d.v.s. Partnerskapsforumet ?

Utkastet till Landskapsstrategin är tillgängligt på förbundets hemsida på webbplatsen www.varsinais-suomi.fi och på Egentliga Finlands förbunds registratur. Handlingar kan på begäran levereras kostnadsfritt per post.

Utlåtandet ska skriftligen levereras till förbundets registratur senast fredagen den 14.3.2014 på adressen Egentliga Finlands förbund Pb 273, 20101 ÅBO eller per e-post på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


 

Landskapsöversikten och -programmet bereds samtidigt och de bildar Egentliga Finlands landskapsstrategi.

Egentliga Finlands landskapsöversikt innehåller målsättningarna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet 2014-2017 innehåller de specificerade målen, de mest centrala projekten och övriga utvecklingsåtgärderna samt en plan för att finansiera programmet. I dokumentet framförs landskapets åtgärder till de nationella och Europeiska Unionens utvecklingsprogrammen samt riktlinjerna för att delta i internationella utvecklingspartnerskap.

Landskapsstrategin utarbetas i samarbete med Egentliga Finlands förbund, kommunerna och statens regionala myndigheter samt för regionutvecklingen viktiga sammanslutningar, organisationer och övriga referensgrupper. Under beredningen av landskapsstrategin ges medborgarna en möjlighet att påverka programmets beredning.

För strategiarbetet har man tillsatt fyra arbetsgrupper. De är ekonomi, miljö, kompetens samt värden och andra. Som arbetsgruppernas ordförande fungerar Esa Lindqvist (NTM-centalen) (ekonomi), Timo Hintsanen (Åbo stad) (miljö), Liisa Kairisto-Mertanen (Åbo YHS) (kompetens) samt Olli Hietanen (Åbo universitet) (värden och anda). Varje arbetsgrupp består av cirka 10 medlemmar som mångsidigt representerar landkapets offentliga och privata aktörer. Arbetsgruppernas teman och ordförande har utsetts av landskapets samarbetsgrupp den 4 februari 2013.

Meningen är att landskapsstrategin ska godkännas av landskapsfullmäktige sommaren 2014. Den specificerade arbetstidtabellen. Förlandskapsstrategin görs upp en deltagande- och utvärderingsplan. Den beskriver deltagande- och växelverkansförfaranden och utvärdering av verkningarna av Egentliga Finlands nya landskapsstrategi. Avsikten är att ge information om arbetets skeden och tidtabeller samt påverkingsmöjligheter för alla som är intresserade av landskapsstrategin. Deltagande- och utvärderingsplanen kan uppdateras under beredningen av landskapsstrategin.

Tilläggsinformation:

Tarja Nuotio    040 - 5063 715
Heikki Saarento    040 - 7203 056
Veli-Matti Kauppinen    0400 - 715 786
Petteri Partanen    040 - 7760 630
Timo Juvonen    040 - 8295 543

 

Egentliga Finlands förbund
Bangårdsgatan 36 (PB 273)
20101 Åbo

http://www.varsinais-suomi.fi

e-post: förnanamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi