Partnerskapsbarometern (Kumppanuusbarometri) är den främsta kontrollmekanismen för landskapsstrategins mål. Landskapets huvudaktörer bereder tillsammans ett frågeformulär, som grundar sig på landskapsstrategins värderingar och mål.
Med hjälp av partnerskapsbarometern kan man granska landskapets utveckling och förverkligandet av åtgärderna i landskapsstrategin. Granskningen grundar sig på landskapsstrategins mål, och bedöms enligt de deltagande aktörernas åsikter om hur åtgärderna framskrider. I partnerskapsbarometern bedöms den nuvarande och framtida utvecklingen.

Gångna evenemang och nyheter (Kumppanuusfoorumissa tapahtuu)

Tilläggsinformation:
Antti Vasanen, chef för informationstjänster
tel. 050 410 2294
förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

 

Kumppanuus-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerskapsbarometern 2015 (Kumppanuusbarometri 2015)

Partnerskapsbarometern 2014 (Kumppanuusbarometri 2014)