I landskapsplanarbetet behandlar man användningen av centrala naturresurser och deras potential ur bioekonomins och den cirkulära ekonomins synvinkel.  Naturresurserna sammanjämkas med för landskapet värdefulla naturområden och så att rekreationsmöjligheterna tryggas.

Egentliga Finlands landskapsfullmäktige inledde arbetet med etapplandskapsplanen 7.12.2015. Behovet sammanhänger speciellt med bioekonomin och den cirkulära ekonomins tillväxt, som gör att naturresurser utnyttjas mer regionalt. Också förändrad lagstiftning inom avfallssektorn och EU:s mål att öka den cirkulära ekonomin medför att landskapsplanen bör revideras.

I det naturresursforum som förvaltas av Egentliga Finlands förbund pågår ett expertsamarbete, där man ställer upp mål för den cirkulära ekonomin. Dessutom ordnar man tematiska möten om aktuella frågor tillsammans med intressegrupperna. Naturresursforumets expertmöten och evenemang utnyttjas i arbetet med etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser.

 

Tilläggsinformation:

naturresursplanerare Aleksis Klap

tel. 040 7213 137

miljöplanerare Timo Juovnen

tel. 040 8295 543

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

Planarbetets skeden:

  • myndighetsförhandlingar om planarbetets påbörjande 21.6.2016
  • markanvändningssektionen 18.4.2016 / OAS
  • landskapsfullmäktige 7.12.2015 / beslut om planarbetets påbörjande

Landskapsplanens dokument:

Plan för deltagande och bedömning

Planens kungörelse 30.4.2016