Landskapsstyrelsen beslutade 23.4.2018 godkänna förslaget till landskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik i Egentliga Finland och förelägga det för att godkännas av landskapsfullmäktige vid mötet 11.6.2018.

Det centrala i arbetet med planen har varit att göra karaktären hos strategin för landskapsplanläggningen redigare och att beskriva planeringsprinciperna för utvecklingens tyngdpunktsområden. Utgångspunkten är att man med principer, som profilerar planens områdesanvändning, ska främja landskapets attraktionsutveckling. Det är av primär vikt att man lyckas med planeringen i växelverkan och med att förmedla budskapet samt med att sammanföra attraktionsfaktorerna i den övergripande planeringen. En ram för detta bildas av principerna för att trygga och utveckla tillgängligheten för service, för att förstärka rollen för en hållbar rörlighet samt för att etablera principerna för en inre tillväxt hos samhällsstrukturen i stället för en nyröjning.

Tilläggsinformation:

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Behandlingsetapperna för etapplandskapsplanen hittills:

• llandskapsstyrelsen 23.4.2018 / landskapsstyrelsen föreslår för landskapsstyrelsen ett godkännande av planen
• planförslaget framlagt 15.12.2017-26.1.2018
• markanvändningssektionen 12.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och de utarbetade bemötandena
• llandskapsstyrelsen 19.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och godkännande av de utarbetade bemötandena av dem
• landskapsstyrelsen 20.11.2017 / framläggande av planförslaget
• landskapsstyrelsens aftonskola / 7.11.2017
• markanvändningssektionen 28.8.2017 / den mottagna responsen på 1:a planförslaget och de utarbetade bemötandena
• myndighetsrådslag under förslagsetappen 17.8.2017
• Landskapsstyrelsen 24.4.2017
• Landskapsstyrelsens aftonskola 21.3.2017
• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Markanvändningssektionen 27.6.2016 / lagändring i MBL och beredning av Egentliga Finlands etapplandskapsplan
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016 / respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 21.3.2016 / respons och svaromål
• Markanvändningssektionen 12.2.2016 / bedömning av kommersiell inverkan
• Markanvändningssektionen/respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 8.6.2016 / presentation av planförslag
• (fem offentliga tillställningar, 48 st. utlåtanden och 20 st. initiativ)
• Hörandet av planeringsfasen i juni-juli 2015 (MBL 62 § MBF 30 §)
• Landskapsstyrelsen 18.5.2015 / planförslag lagt till påseende
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

 

Dokumentation av planförslag 23.4.2018:

Officiella plandokument

Plankarta 1:175 000
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Städernas landskapsplaner i skala 1:75 000:

Inofficiell kombinationskarta 1:175 000

Bilagor:

Bilaga 0. Plankorten

Liitteet 1-6. Seutukuntakohtaiset teemakartat sekä maankäytön ja liikenteen muutokset (på finska)

Bilaga 5. Temakartor för Åboland

Liite 7. Kaavaratkaisun seutukohtaiset perustelut (på finska)

Bilaga 7. Planlösningens motiveringar för Åboland

Liite 8. Taajamatarkastelun lähtökohdat: Taajamarakenne sekä taajamaväestön osuus asukkaista ja asukastiheyskehitys (på finska)

Liite 9. Luettelo Varsinais-Suomen yli 2 000 k-m2 kaupan yksiköistä 2014/2016 (på finska)

Liite 10. Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet. (på finska)

Liite 10b. Lausunnot ja vastineet 1. ehdotuksesta (på finska)

Liite 10c. Ehdotuksesta saadut muistutukset ja niihin laaditut vastineet (på finska)

Liite 11. Varsinais-Suomi - Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuustarkastelu. Ramboll 3.4.2017 (på finska)

Övrig dokumentation (på finska):

 

Dokumentation av etapplandskapsplanens första förslag 24.4.2017

Dokumentation av planförslag 18.5.2015