RAHOITUSHAKU 17.9.2021 KESKEYTETTY

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön päätösten mukaisesti koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin sekä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen.

Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Määräraha sopii luonteensa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompiahankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

  • perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja
  • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
  • edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, seudulliset kehittämisyhtiöt ja järjestöt. Varsinais-Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Rahoitus on pääsääntöisesti pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Vuonna 2021 rahoitetut hankkeet
Vuonna 2020 rahoitetut hankkeet

Hakuohje ja rahoituksen ehdot (päivitetään ennen seuraavaa hakua)
Hakulomake (päivitetään ennen seuraavaa hakua)
Taustalomake

Vuonna 2020 rahoitettujen hankkeiden maksatus:
Maksatushakemus
Hankkeiden kustannusarvio ja maksatusten toteutuminen
Pääkirjan avain
Tuntikirjanpito
Hankkeen toteuttaminen
Loppuarviointi

Vuonna 2021 rahoitettujen hankkeiden maksatus:
Maksatushakemus liitteineen 
Loppuarviointi

Rahoituksen yhteyshenkilöt:
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen
p. 040 776 0630
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio
p. 040 506 3715
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Maksatuksen yhteyshenkilö:
Kirsi Nurmi
p. 040 584 0213
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi