Vuoden 2014 kokouskalenteri

Vuoden 2013 kokouskalenter

Maakuntahallituksen kokoukset

ma 26.1.2015 klo 10.00 pöytäkirja
ma 23.2.2015 klo 10.00 pöytäkirja
ma 23.3.2015 klo 10.00 pöytäkirja
ma 20.4.2015 klo 10.00 pöytäkirja
ma 18.5.2015 klo 10.00 pöytäkirja
ma 22.6.2015 klo 10.00 pöytäkirja
ma 24.8.2015 klo 10.00 pöytäkirja
ma 21.9.2015 klo 10.00 pöytäkirja
ma 19.10.2015 klo 10.00 pöytäkirja
ma 16.11.2015 klo 10.00 pöytäkirja
ma 14.12.2015 klo 10.00 pöytäkirja

Maakuntavaltuuston kokoukset

ma 8.6.2015 klo 10.30 pöytäkirja
ma 7.12.2015 klo 10.30 pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset

2.-6.3.2015 kirjallinen menettely pöytäkirja
27.4.2015  klo 10.00 pöytäkirja
22.6.2015  klo 13.00 pöytäkirja
21.9.2015  klo 13.00 pöytäkirja
16.11.2015 klo 13.00 pöytäkirja

Maankäyttöjaosto

ma 26.1.2015 klo 8:00 pöytäkirja
ma 23.2.2015 klo 8:15 pöytäkirja
ma 23.3.2015 klo 8:15 pöytäkirja
ma 18.5.2015 klo 8:15 pöytäkirja
ma 22.6.2015 klo 8:15 pöytäkirja 
ma 24.8.2015 klo 8:15 pöytäkirja 
ma 21.9.2015 klo 8:15 pöytäkirja
ma 16.11.2015 klo 8:15 pöytäkirja
ma 14.12.2015 klo 8:15 pöytäkirja

Hankerahoitusjaosto

23.2.2015 klo 8:00 pöytäkirja
8.6.2015 klo 8:00 pöytäkirja
16.11.2015 klo 8:15 pöytäkirja

Kielellisten palvelujen toimikunta

15.6.2015 pöytäkirja
3.9.2015 pöytäkirja

Kulttuuritoimikunta
ti 14.4.2015 klo 14:00 pöytäkirja

Saaristotoimikunta

10.2.2015 klo 10.00 pöytäkirja
14.4.2015 klo 13:00 pöytäkirja
27.8.2015 klo 15:00 pöytäkirja
13.10.2015 klo 14:30 pöytäkirja
27.11.2015 klo 13:00 esityslista

Yhteistyökomitea

ma 9.3.2015 klo 13.00 esityslista
ke 28.1.2015 klo 9.30 pöytäkirja