Varsinais-Suomen liitolla, Turun kaupungilla ja alueen korkeakouluilla on yhteinen edunvalvontatoimisto Brysselissä. Toimisto on toiminut vuodesta 1998.

Brysselin toimisto on edunvalvonta-, tiedotus- ja markkinointitoimisto. Sen tehtävänä on edistää Turun seudun ja Varsinais-Suomen suhteita Euroopan unioniin ja eurooppalaisiin järjestöihin, edistää alueemme intressejä EU:n päätöksenteossa sekä tukea varsinaissuomalaisia toimijoita eurooppalaisessa yhteistyössä, EU-rahoitusohjelmien hyödyntämisessä ja Euroopan unioniin suuntautuvassa toiminnassa. Eurooppa-toimisto myös edistää Turun ja Varsinais-Suomen alueellista tunnettavuutta ja näkyvyyttä Brysselissä.


Varsinais-Suomen Eurooppatoimisto
p. +32 2 280 36 08
Toimiston päällikkö Saara Nuotio-Coulon
s-posti: european.office(at)turku.fi

itameritalobrysselissa