Varsinais-Suomen liiton kansainvälisen yhteistyön pääpaino on Itämeren alueen yhteistyössä. Liitto on aktiivisesti mukana Itämeristrategian toteuttamisessa. Myös Brysselin toimistomme on Itämeriedunvalvonnassa vahvasti mukana.

Liitto hallinnoi Central Baltic – ohjelmaa ja osallistuu maakunnan kehitystä tukeviin hankkeisiin aina mahdollisuuksien mukaan.

Tärkeä rooli on myös kansainvälisillä verkostoilla joihin kuulumalla voidaan vaikuttaa ja tuoda varsinaissuomalainen näkökulma ajankohtaisin kysymyksiin, sekä löytää hyviä partnereita kansainvälisiin hankkeisiin.

Alueiden välinen yhteistyö

Kansainvälisissä organisaatioissa toimimisen lisäksi Varsinais-Suomella on kahdenväliset yhteistyösopimukset Saksan Mecklenburg-Etupommerin ks. yhteishankkeiden listaus, Luoteis-Venäjän yhdistyksen ja Puolan Pommerin voivodikunnan kanssa. Ilman sopimusta yhteistyötä harjoitetaan toki laajemminkin, perinteisesti mm. Ruotsin ja Viron kanssa.

Linkit
EUSBSR - http://www.balticsea-region-strategy.eu/
CB - http://www.centralbaltic.eu/
CPMR - http://www.cpmr.org/
Smart Blue regions: www.smartblueregions.eu
BSC - http://www.balticseacommission.info/
Alueiden komitea - http://cor.europa.eu/fi/Pages/home.aspx
BSSSC - http://www.bsssc.com/
ERRIN - http://www.errin.eu/

kalliomeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sbr logo coloured