kimpassa nettilogo 

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen nettisivut kimpassa-allihopa.fi, avataan syksyllä 2016.

 

Kuntakokous päätti sote-uudistuksen etenemisen periaatteista Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen kuntakokous kokoontui ensimmäisen kerran 26.5. käsittelemään maakuntauudistuksen etenemistä Varsinais-Suomessa.

Kuntakokous edustaa kaikkia Varsinais-Suomen kuntien päättäjiä ja viranhaltijajohtoa. Kuntakokous hyväksyi maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän, sekä sote-uudistuksen valmistelun virallisen käynnistämisen, projektisuunnitelman pohjalta. Projektisuunnitelmassa kuvataan valmistelun periaatteet ja tavoitteet, valmisteluorganisaatio sekä alustava aikataulu. Varsinais-Suomen kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät ottavat kantaa sote-uudistuksen käynnistämiseen kuntakokouksen jälkeen kesän aikana.

Maakuntajohtaja Kari Häkämies muistuttaa, että kyseessä on valtava uudistus, joka hoituu parhaiten toimivalla yhteistyöllä kaikkien Varsinais-Suomen kuntien sekä uudistusta koskevien organisaatioiden välillä.

Maakuntauudistuksen koordinointia varten on palkattu kaksi muutosjohtajaa, Antti Parpo (sote) ja Laura Leppänen (maakuntauudistus).

Lakiehdotukset linjaavat uudistusta

29.6. valmistuneet maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lakiehdotukset linjaavat uudistusta tarkemmin.
- Aikataulu on työn mittavuuden takia kireä. Organisoituminen on tehtävä hyvissä ajoin, jotta laaja valmistelutyö voidaan aloittaa yhteisesti sopien lainsäädännön tarkennusten jälkeen, sanoo muutosjohtaja Antti Parpo.

Hallitus on linjannut, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle 2019 alkaen.
Sote-uudistuksen valmistelu rakentuu teemoittain eri osa-alueisiin ja se toteutetaan virkamiesvetoisesti. Sote-uudistuksen sekä muun maakunnallisen itsehallinnon valmistelulla on yhteinen poliittinen ohjausrakenne.

Projektisuunnitelmasta ja valmisteluorganisaatiosta ilmenee työn laajuus ja ne asiasisällöt, joihin valmistelussa tulee pureutua. Työn laajuudesta kertoo pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärä, joka julkisella sektorilla on reilu 20 000. Sähköisten tietojärjestelmien haltuunotto ja muutostyöt ovat vaativia. Kuntien ja kuntayhtymien sopimukset tulee käydä läpi ja siirtää uudelle maakunnalliselle toimijalle. Valmistelussa rakennetaan oma maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjäorganisaatio. Palvelutuotannolle tulee niin ikään oma organisaatio ja lähtökohtaisesti on niin, että peruspalvelut sekä soveltuvin osin erikoispalvelujen palvelutuotanto tulee yhtiöittää. Raha liikkuu sosiaali- ja terveydenhuollossa jatkossa asiakkaan mukana ja asiakas valitsee itse haluamansa palveluntuottajan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos on merkittävä ja se tulee muuttamaan perusteita myöten nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuottamistavat.

-Maakuntauudistuksen suurin muutos tulee olemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus julkisen ja yksityisen sektorin välillä, mistä asiakas korjaa hyödyn, muistuttaa Antti Parpo.

Sote-uudistuksen valmistelussa lähtökohtana on tehdä Varsinais-Suomeen mahdollisimman toimiva ja asukkaita hyvin palveleva palvelujärjestelmä valtakunnallisesti asetettuja reunaehtoja noudattaen.

 

Ilkka Kanerva johtaa poliittista ohjausryhmää

Uudistuksen organisaatio Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen sote-uudistuksen projektisuunnitelma

Sote- ja aluehallintouudistus (valtakunnalliset sivut)

Sosiaali- ja terveyspalvelut Varsinais-Suomessa. Sote-uudistuksen taustaraportti

Lisätietoja:
muutosjohtaja Laura Leppänen, Varsinais-Suomen liitto, maakuntauudistus, p. 040 767 4364
muutosjohtaja Antti Parpo, Turun kaupunki, sote, p. 044 642 8682

viestintävastaava Jessica Ålgars-Åkerholm, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 775 5781

 

Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille.

Maakunnille siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista. ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2019 lukien. Maakuntien liittojen kaikki lakisääteiset tehtävät siirtyvät maakunnille.