EU-rahoituksen jakautuminen Varsinais-Suomessa vuonna 2019 alkaneissa hankkeissa, selvitys 2020 (pdf)

Selvitys proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen potentiaalista Lounais-Suomessa, 2020 (pdf)

Kiertotalouden potentiaali rakentamisessa Lounais-Suomessa, loppuraportti, 2020 (pdf)

Varsinais-Suomen liiton strategia 2025, 2020

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely raportti 2019

Maakunnan tila, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2019

Varsinais-Suomen ylijäämä- ja uusiomaa-aineshanke - loppuraportti 2019

Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa 2019

Seurantatutkimus Suomen merenrannikon rakennetut ja rakentamattomat rannat 2019 

Maakunnan tila, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2019

Maakunnan tila, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2018

Maakunnan tila, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2018

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tilannekatsaus 2018

Turun seudun liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma 2018

Varsinais-Suomen Maakuntaohjelma 2018-2021

MAAKUNNAN TILA, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2017

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn raportti 2017

Vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa 2017

Varsinais-Suomen alueen bioenergia- ja materiaalikäsittelyterminaalien perusselvitys 2017

Varsinais-Suomen materiaalivirtojen potentiaali kiertotalouden näkökulmasta 2017

MAAKUNNAN TILA, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2017

MAAKUNNAN TILA, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2016

MAAKUNNAN TILA, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2016 

Rahoitusopas järjestöille (pdf) 2016