Europe Direct -tiedotuspiste avataan Varsinais-Suomen liitossa

EU-tietoa saa tulevaisuudessa Varsinais-Suomen liiton tiloista Turussa. Varsinais-Suomen liitto avaa helmikuussa 2013 tiloihinsa Europe Direct -tiedotuspisteen, joka kuuluu Euroopan komission ylläpitämään verkostoon. Alueellisia tiedotuspisteitä perustetaan maakuntaliittojen yhteyteen myös mm. Kuopioon, Jyväskylään, Poriin ja Seinäjoelle.

Europe Direct -tiedotustoiminta täydentää liiton roolia aktiivisena EU-toimijana ja ajankohtaisen EU-tiedon jakajana. Samalla tuodaan liiton omaa toimintaa tutuksi kansalaisille.

Europe Direct -tiedotuspisteet korvaavat ulkoasiainministeriön maakunnalliset Eurooppatiedotus -pisteet, jotka lakkautettiin vuoden 2012 aikana.

Europe Direct -tiedotuspisteet ovat yksi tärkeimmistä välineistä, joilla EU tarjoaa tietoa Euroopan kansalaisille unionista ja EU-kansalaisten oikeuksista sekä EU:n painopisteistä kuten Eurooppa 2020 -kasvustrategiasta. Tehtäviin kuuluvat kansalaisille suunnattu tiedottaminen alue- ja paikallistasolla sekä kansalaisten osallistumisen edistäminen järjestämällä tapahtumia.

Tiedotuspiste tulee sijaitsemaan Varsinais-Suomen liiton sisääntuloaulassa. Sieltä voi hakea EU-materiaalia, tietoja yleisöpäätteeltä tai jutella verkoston työntekijän kanssa. Tiedotuspisteen tarkka avajaispäivä ilmoitetaan liiton verkkosivuilla http://www.varsinais-suomi.fi

Toiminnasta vastaa EU-tiedottaja Kirsi Stjernberg, kirsi.stjernberg(at)varsinais-suomi.fi; p. 040 5513120.

Maakunnan telakkatyöryhmä tekee työtä rahoituksen ratkaisemiseksi

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Petteri Orpo on koonnut laajapohjaisen maakunnallisen telakkatyöryhmän. Työryhmässä on edustajia mm. Turun telakan johdosta ja henkilöstöstä, alihankkijaverkostosta, eri poliittisista puolueista, keskeisistä viranomaisista, Turun kaupungista sekä yrittäjäjärjestöistä.

Työryhmän työskentelyn pääpaino on Turun telakan toiminnan jatkon turvaamisessa. Akuuttina huolenaiheena on TUI –risteilijöiden rakentamisen varmistaminen. Työryhmä on kokoontunut 15.1. ja 21.1. Varsinais-Suomen liitossa ja seuraa telakan tilannetta aktiivisesti myös jatkossa.

Tuulivoimakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen

Tuulivoimavaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen ja aineistot ovat nähtävillä 15.2.2013 asti. Viranomaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa ja muistutuksensa aineistosta. Tuulivoimavaihemaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä kesän 2013 maakuntavaltuustossa. Tuulivoimaloiden alueita on kaavassa 21 kpl ja pienempiä kohteita 14 kpl.

Kaavaluonnos oli nähtävillä alkukesällä 2012 ja siitä saatiin 44 lausuntoa ja 26 mielipidettä. Luonnosvaiheen palautteeseen laaditut vastineet hyväksyttiin maakuntahallituksessa syyskuussa 2012.

Kaavatyötä on jatkettu saadun palautteen ja eri tahojen kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella. Viimeiset selvitykset ovat valmistuneet, mm. linnustoselvitys Varsinais-Suomen tärkeistä linnustoalueista valmistui kesällä 2012.

Liikennevirasto ryhtyy suunnittelemaan nelikaistaista kasitietä Raisiosta Maskuun

Valtatien 8 uudelleenarviointi välillä Raisio-Nousiainen on valmistunut. Liikenne- ja viestinministeriö katsoo, että yhteysvälin suunnittelua voidaan jatkaa tämän esityksen pohjalta. Esityksessä Raisio-Masku-väli tehdään nelikaistaiseksi ja Nousiaisten valo-ohjaus uusitaan. Tie säilytetään kaksikaistaisena Maskun ja Nousiaisten välillä.

Liikennevirasto käynnistää rakennussuunnitelman laatimisen saman tien. Tällöin rakentaminen on mahdollista käynnistää ennen ympäristöluvan vanhenemista.

- Tämä on maakunnalle hyvä päätös. Tästä on hyvä aloittaa Turku-Pori -yhteysvälin toteuttaminen, toteaa maakuntajohtaja Juho Savo.

Central Baltic -ohjelma tuo hyötyä Varsinais-Suomeen myös 2014 - 2020

Suomi (ml. Ahvenanmaa), Latvia, Ruotsi ja Viro ovat aloittaneet uuden rajat ylittävän yhteistyöohjelman suunnittelun ja valtuuttaneet Varsinais-Suomen liiton hoitamaan käytännön valmistelut. Liitto tulee myös hoitamaan ohjelman hallinnoinnin.

Uuden ohjelman toimintalinjat ja sisällöt tarkentuvat alkaneen vuoden kuluessa. Tavoitteena on, että ensimmäinen hankehaku olisi vuoden 2014 aikana. Pääosa työntekijöistä tulee sijoittumaan Turkuun edustaen ohjelma-alueen maita.

- Ohjelman kautta Varsinais-Suomen julkisilla toimijoilla on myös hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta kansainvälisille hankkeilleen, toteaa Varsinais-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio.

Central Baltic -ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2007. Ohjelmasta on rahoitettu hankkeita 96 miljoonalla eurolla. Nykyinen ohjelmakausi päättyy tämän vuoden loppuun. Rahoitusta ei ole enää saatavilla, vaan ohjelma keskittyy rahoitettujen hankkeiden toteutukseen.

CB:n rahoittamilla hankkeilla on Varsinais-Suomessa muun muassa selvitetty aaltoenergian mahdollisuuksia Saaristomerellä tai parannettu koululaisten viihtyvyyttä yhdessä Tallinnan koulujen kanssa. Hankkeisiin osallistuu toimijoita vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Tarkemmin tuloksiin voi tutustua kotisivujen kautta www.centralbaltic.eu

Varsinais-Suomi menestyy rohkeudella ja yhteistyöllä

Yli 150 varsinaissuomalaista vaikuttajaa kokoontui 15 – 16.1.2013 Viking Gracen ensimmäiselle risteilylle pohtimaan Varsinais-Suomen tulevaisuutta seminaarissa "Meillä on hinku menestyä". Kiinnostavassa seminaarissa pohdittiin monipuolisesti Varsinais-Suomen vahvuuksia, vielä keksimättömiä mahdollisuuksia ja yhteistyön merkitystä - sekä poliittisten päättäjien, virkamiesten, yliopistojen, yritysten että median näkökulmasta. Alustajina toimivat aakuntahallituksen puheenjohtaja Petteri Orpo, Turun yliopiston tulevaisuudentutkija Olli Hietanen, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ja Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Matti Rihko. Juontajana toimi YLE:n toimittaja Ari Welling.

Seminaari päättyi paneelikeskusteluun. Tilaisuuden järjestivät Turun kaupunki, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lue lisää

Aulagalleriassa esitellään shamaanien Voimaeläimiä

Vuoden ensimmäinen näyttely Varsinais-Suomen liiton Aulagalleriassa on taiteilija Helena R:n "Voimaeläimiä". Turun taideakatemiassa opiskeleva Helena R käsittelee lopputyössään shamanismia kuvataiteen keinoin. Voimaeläimiä näyttely on osa hänen lopputyötään Turun taideakatemiassa.

- Voimaeläimet ovat niitä eläimiä, joita yleensä shamaani kohtaa matkallaan aliseen. Niiden olemus ja energia auttavat Amerikan alkuperäiskansojen mukaan parannettavaa tuomalla hänelle lisää voimia sairaudesta, masennuksesta tai muista vaivoista selviytymiseen, Helena R kertoo.

Näyttely "Voimaeläimiä" on esillä Aulagalleriassa (Ratapihankatu 36, Turku) 17.1. - 28.2.2013 arkisin klo 8.30 - 15.

Liikennejärjestelmätyössä on käynnistymässä suunnitelmavaihe

Varsinais-Suomen maakuntaan ja Turun seudun rakennemallialueelle laaditaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Se on tavoitteellisen kehityksen visio maakunnan ja rakennemallialueen liikennejärjestelmän palvelutasosta ja sovittaa yhteen alueellisia tavoitteita valtakunnallisten liikennepoliittisten linjausten kanssa.

Työn keskeisenä tavoitteena on määritellä palvelutason kehittämisen painopisteet sekä kärkihankkeet palvelutason parantamiseksi. Esitettävät toimenpiteet koskevat liikenneverkkoja, liikennepalveluja sekä laajemmin liikkumiseen ja kuljetuksiin vaikuttavia tekijöitä.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on tiiviisti yhteydessä maakunnan muuhun suunnitteluun, kuten maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laadintaprosessiin sekä vuonna 2013 käynnistyvään taajamien, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavatyöhön. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinta käynnistyy alkuvuonna 2013 ja prosessi on tarkoitus viedä läpi noin vuodessa.