Selvitykset sivulle on koottu pääasiassa maakuntakaavaprosessien yhteydessä liiton toimesta tai tilaamana tuotetut erillisselvitykset. Osasta selvityksiä tuotos on valmisteltu suoraan kaavaselostuksen liitteeksi. Niissä tapauksissa selvitysten sisältö löytyy maakuntakaavaa esittelevien sivujen yhteydestä. Toisaalta kaavatyössä on käytettty myös muiden tahojen kuin Varsinais-Suomen liiton tuottamia tai tilaamia selvityksiä. Nämä selvitykset löytyvät asianomaisten selvittäjätahojen sivustoilta tai arkistoista.

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät selvitykset:

 

Liikenteen teema-alueeseen liittyvät selvitykset:

 

Luonnon teema-alueeseen liittyvät selvitykset:

 

Kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvät selvitykset:

 

Energiahuoltoon liittyvät selvitykset: