VTT järjesti yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa kaksi työpajaa maaseudun liikkumispalveluista Turussa 28.10.2016 ja 12.12.2016. Työpajat olivat osa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa uusia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja, jotka mahdollistavat liikkumis- ja kuljetuspalveluiden tarjoamisen ja järjestämisen harvaan asutuilla alueilla kustannustehokkaasti. Hanke huomioi liikkujaryhminä niin alueen asukkaat kuin matkailijat. Lisäksi yhteiskunnan korvaamat ja tukemat kuljetukset ovat tarkastelun kohteena.

 

Lisätietoja:

liikennesuunnittelija Mari Sinn
p. 045 807 8969

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

MaaseutuMaaS, hanke-esittely

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Varsinais-Suomen liikennestrategia ja maaseutualueiden liikennepalvelut, Mari Sinn

VTTn alustus Maaseutujen liikennepalvelut nykytilanteessa, Jenni Eckhardt

Työpaja-aineistot:

MaaseutuMaaS 1 työpaja 2016

MaaseutuMaaS 1 työpaja yhteenvedot 2016

MaaseutuMaaS 2 työpaja Turku 2016