Ideoita vuorovaikutteiseen ja osallistavaan liikennesuunnitteluun

Varsinais-Suomen liitossa järjestettiin 27.1.2017 Osallistavat menetelmät -foorumi, jossa käsiteltiin vuorovaikutteisia ja osallistavia menetelmiä liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa laaditun selvityksen tulosten pohjalta. Kyseinen Varsinais-Suomen liitossa laadittu selvitys on osa fiksuun liikkumiseen keskittyvää CIVITAS ECCENTRIC -hanketta (2016–2020), jossa mm. Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki ovat mukana. Vuorovaikutteisia ja osallistavia menetelmiä käsittelevä selvitys on laadittu liikennesuunnittelun tueksi. Sen tavoitteena on herättää ideoita vuorovaikutuksen syventämiseksi niin strategisella kuin yksityiskohtaisellakin suunnittelutasolla.

Osallistavat menetelmät -foorumissa käytiin läpi selvitystyön keskeiset tulokset sekä keskusteltiin uusista mahdollisuuksista. Tilaisuudessa käsiteltiin vuorovaikutteisen ja osallistavan suunnittelun taustoja, kuten mitä vuorovaikutuksella voidaan saavuttaa, mitä lisäarvoa se suunnitteluun tuo ja millaisia osallistavia menetelmiä suunnittelussa on mahdollista hyödyntää.


- Tilaisuudessa käytiin läpi paljon hyödynnettyjen menetelmien lisäksi uudenlaisia menetelmiä, joita nykyinen teknologia ja sosiaalinen media mahdollistavat.
- Tilaisuudessa keskusteltiin osallistamisen ja vuorovaikutuksen tasojen ymmärtämisestä, eli mitä osallistamisella ja vuorovaikutuksella tavoitellaan: onko tavoitteena jakaa tietoa, kerätä tietoa vai suunnitella yhdessä?
- Foorumissa keskusteltiin myös, kuinka hyödyntää eri menetelmien yhtäaikaisesti: voitaisiinko jo käytettyjen menetelmien rinnalla hyödyntää uudenlaisia menetelmiä, kuten sosiaalista mediaa tai pelejä, toisiaan tukevina menetelminä? Hyödynnettävät menetelmät tulee valita kohderyhmät huomioiden, sillä eri menetelmillä voidaan tavoittaa eri kohderyhmiä.

Tutustu osallistavia ja vuorovaikutteisia menetelmiä käsittelevään raporttiin reunassa olevan linkin kautta.

Lisätietoja:

liikennesuunnittelija Mari Sinn
p. 045 807 8969
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

 

CIV ECCENTRIC logo full EU

 

 

Selvitys vuorovaikutteisen ja osallistavan suunnittelun menetelmistä liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa 27.1.2017
Heidi Lusenius, Varsinais-Suomen liitto


Vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa