Maakuntahallitus asetti vaihemaakuntakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 3.6.-10.7.2015 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnosta esiteltiin viidessä yleisötilaisuudessa Uudessakaupungissa, Loimaalla, Salossa, Paraisilla ja Turussa.

Luonnoksesta saatiin 48 lausuntoa ja 20 mielipidettä. Palautteeseen on laadittu yleisvastine sekä lausunto-/mielipidekohtaiset erillisvastineet. Yleisvastine on jäsennelty kaavan teemojen ja palautteessa esille nousseiden kysymysten mukaan. Vastineet sisältävät alustavat kannanotot ehdotusvaiheessa tehtävistä muutoksista ja tarkistuksista, jotka tarkentuvat prosessin aikana neuvotteluissa eri osapuolten kanssa. Vastineet käsiteltiin maankäyttöjaostossa 12.2.2016 ja edelleen maakuntahallituksessa 18.4.2016

Eduskunta on joulukuussa hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen, jossa maakuntakaavojen vahvistamisesta luovutaan. Lain muutos, joka tuli voimaan 1.2.2016, vaikuttaa myös ehdotusvaiheen prosessiin.

Luonnoksesta saadun palautteen perusteella muokataan yhteistyössä maakunnan kuntien ja sidosryhmien kanssa kaavaehdotus, joka lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. Nähtäville kaavaehdotus asetetaan vasta lausuntokierroksen jälkeen, jolloin kaikilla osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus kaavaratkaisusta.

Kaupan kysymykset joudutaan lain muutoksen vuoksi ratkaisemaan kaavassa uudelleen. Kaavaehdotus tullaan valmistelemaan ja käsittelemään maankäyttöjaostossa ja maakuntahallituksessa vuoden vaihteen jälkeen niin, että siitä voidaan heti muutoksen voimaan tultua pyytää lausunnot. Lausuntokierroksen jälkeen ehdotusta tarvittaessa tarkistetaan ja se asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotus viedään maakuntahallituksen kautta maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Mahdolliset valitukset käsitellään ympäristöministeriön sijaan hallinto-oikeuksissa.

Lisätietoja:

suunnittelujohtaja Heikki Saarento
p. 040 7203 056

maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö
p. 044 030 4071

liikennesuunnittelija Mari Sinn
p. 045 807 8969

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Kaavaprosessin tähänastiset vaiheet ja käsittely

• maankäyttöjaosto 7.3.2017
• maakuntahallitus 18.4.2016
• maankäyttöjaosto 12.2.2016
• kaavaluonnos julkisesti nähtävillä 3.6.-10.7.2015, luonnoksesta pyydettiin lausunnot
• maakuntahallituksen ja maankäyttöjaoston iltakoulu 25.3.2015 / periaatteet ja alustava kaavaluonnos
• maankäyttöjaosto 26.1.2015 / valmisteluperiaatteet
• maakuntakaavafoorumi 14.11.2014
• alueidenkäytön yhteistyöryhmän työpaja 9.5.2014
• kaavatyön lähtökohtien ja tavoitteiden (OAS) esittely kunnissa keväällä 2014
• maankäyttöjaosto 16.12.2013 / osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
• aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 5.12.2013
• maakuntavaltuusto 2.12.2013 / valmistelutilanne
• kaupan palveluverkkoselvitys, loppuseminaari 29.10.2013
• maakuntahallitus 28.10.2013 / valmistelutilanne
• maakuntavaltuusto 10.6.2013 / aloituspäätös
• kaupan palveluverkkoselvitys, työpaja 4.6.2013
• maakuntahallitus 27.5.2013 / aloittaminen

Maakuntakaavaluonnos 18.5.2015

Aineistot ovat pdf-muodossa

Muut aineistot:

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio