Turun ydinkaupunkiseudun asukkaille toteutettiin keväällä 2017 kysely liikenneympäristön kehittämisestä. Kohderyhmänä olivat yli 15-vuotiaat Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaat. Vastauksia saatiin jopa 3530 ja monipuolisesti eri kunnista.

Kyselyn vastaukset avasivat mielenkiintoisella tavalla asukkaiden näkemyksiä mm. keskustojen kehittämiseen, joukkoliikenteen käytön lisäämiseen sekä haluun olla mukana kehittämässä liikenneympäristöä.

Tuloksia voi hyödyntää monialaisesti ja eri tahojen toimesta – esimerkiksi liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, poliittisessa päätöksenteossa ja viestinnässä, mutta myös esimerkiksi sivistys- ja liikuntatoimessa.

Foorumissa ideoitiin tulosten hyödyntämistä

Liikenneympäristökyselyn tuloksia esiteltiin tulosfoorumissa torstaina 9.11.2017. Tilaisuudessa ideoitiin tämän jälkeen yhdessä Varsinais-Suomen liiton, ELY:n, Liikenneviraston, kuntien sekä Liikenneturvan edustajien kanssa, miten tuloksia voidaan hyödyntää tulevina vuosina ja mihin pitää kiinnittää enemmän huomiota sekä miten seudun liikennesuunnittelun vuorovaikutusta voidaan kehittää eteenpäin.

Havaintoja tulosfoorumin työskentelyn tuloksista:

- Tulokset tukevat hyvin suurelta osin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja suunniteltuja toimenpiteitä ydinkaupunkiseudulla. Asukkaat antoivat tukensa etenkin hyvän palvelutason joukkoliikenteen kehittämiseen sekä Turun keskustan pyöräteiden rakentamiseen. Tulosten perusteella nopeammat bussilinjat ja tiheät vuorovälit houkuttelisivat merkittävän osan nykyisistä autoilijoista siirtymään joukkoliikenteen käyttäjiksi.

- Tuloksia voidaan hyödyntää kestäviä liikennemuotoja edistävien hankkeiden eteenpäin viemisessä niin organisaatioiden sisällä kuin poliittisen päätöksenteossakin.

- Tulosten perusteella seudun asukkaat ovat kiinnostuneita liikenneympäristön kehittämisestä, minkä takia asukkaille tulee viestiä kyselyn tuloksista, mutta entistä enemmän myös toteutetuista toimenpiteistä.

- Kysely tuottaa toistettuna arvokasta tietoa seudun asukkaiden arvomaailman kehittymisestä. Kyselyn toistettavuus sekä siitä tiedottaminen nähtiin tärkeäksi.

- Seudun ja kuntien liikennejärjestelmätyön toivottiin laajenevan poikkihallinnolliseen suuntaan huomioiden entistä paremmin myös maankäytön suunnittelun mahdollisuudet kulkutapajakauman muuttamisessa. Lisäksi suuret yritykset sekä kauppakeskukset tulisi kytkeä paremmin työhön mukaan.

- Tulokset kannustivat kuntia ja seudun liikennejärjestelmätyötä käyttämään monipuolisemmin vuorovaikutusmenetelmiä kuntalaisten suuntaan. Kuntien palautepalvelu koettiin muun muassa hyväksi kanavaksi. Monet vastaajista toivoivat lisää nettikyselyjä.

Tutustu liikenneympäristökyselyn raporttiin sekä raportin tiivistelmään reunassa olevien linkkien kautta!

Lisätiedot:
Liikennesuunnittelija Mari Sinn, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 045 807 8969,
Varsinais-Suomen liitto

Kestävän liikkumisen asiantuntija Mikko Koskinen, mikko.j.koskinen(a)valonia.fi,
p. 040 148 3605,
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus / Varsinais-Suomen liitto

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely 2017 -tuloskooste

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely 2017
– raportti tuloksista