Varsinais-Suomen liitto laati yhdessä muiden toimijoiden kanssa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Työ on käynnistynyt elokuussa 2006 ja se valmistui syksyllä 2007.

 

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena oli saavuttaa yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämisestä laajaan vuoropuheluun tukeutuen. Liikennestrategia on maakunnan tavoitteellisen kehityksen visiokuvaus liikennejärjestelmän osalta.

 

Maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen liikennestrategian 2030 19.11.2007.

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2030

Tiivistelmä

 

Aiesopimus Varsinais-Suomen liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2009-2012

Aiesopimus, allekirjoitettiin 24.4.2009

 

Osaselvitykset

Tarveselvitys valtatien 10 uudesta linjauksesta valtatielle 9

Maisema- ja matkailuteiden liikenteen ja maankäytön kehittämisperiaatteet

Paikallisjunaliikenteen toteuttamisedellytykset rataosilla Turku-Loimaa ja Turku-Salo

 

Lisätiedot:

maakuntainsinööri Janne Virtanen
puh. 040 583 6950

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi