Vakka-Suomen seudun kuntien (Kustavi, Laitila, Mietoinen, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa) liikennejärjestelmän suunnitteluprosessi käynnistyi talvella 2005.

 

Työn tavoitteena oli päästä yhteiseen näkemykseen liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista, kehittämisen kärkitehtävistä sekä toimenpideohjelmasta. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa tarkastellaan liikkumista koskevan järjestelmän kehittämistä kokonaisuutena. Se koskee kaikkia liikennemuotoja, liikenneverkkoja, maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyötä sekä rahoitusta.

 

Suunnitelmassa tuotettiin alta löytyviä osa- ja väliraporttia, joiden pohjalta laadittiin Vakka-Suomen liikennestrategia 2025 -raportti ja liikennejärjestelmän lähivuosien kehittämisen edistämiseen tähtäävä aiesopimus. Strategiaraportissa on esitetty liikennejärjestelmän kehittämisen keskeiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut aiesopimusmenettelyn käyttöä liikenne-järjestelmäsuunnitelmien toteuttamiseksi. Aiesopimuksen sopijaosapuolina ovat alueen kunnat, seutu, Varsinais-Suomen liitto, Turun tiepiiri, Länsi-Suomen lääninhallitus, Ratahallintokeskus, Saaristomeren merenkulkupiiri ja Linja-autoliitto.

 

Aiesopimus toimii liikennestrategian edistämis- ja toteuttamisvälineenä. Siihen on sisällytetty eri osapuolten keskeiset, seudun liikennettä koskevat toimenpiteet seuraavan viiden vuoden ajalle. Aiesopimus luo kehyksen lähiajan toimenpiteiden rahoitukselle, suunnitelman toteutumisen seurannalle ja jatkoyhteistyön sekä päivitystarpeiden käsittelemiselle.

 

Raportit:

Liikennestrategia 2025

Esite

Aiesopimus

 

Osa- ja väliraportit:

Nykytila, tulevaisuudennäkymät ja toimintalinjan lähtökohdat

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittäminen

Liikennejärjestelmän maankäyttötarkastelu

Seudullinen yksityistieverkon kehittämissuunnitelma

Uusukaupunki-Turku henkilöjunaliikenteen toteuttamisselvitys

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tulosten julkistamisseminaarin aineisto:

Avaus Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto

Liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely Juha Mäki, Linea Konsultit Oy

Turku-Uusikapunki-radan henkilöliikenne Antero Alku, Alkutieto Oy

Aiesopimuksen joukkoliikennetoimien edistäminen Pertti Postinen, L-S läänihallitus

Tiehallinnon vastuulla olevian aiesopimustoimenpiteiden edistäminen Toivo Javanainen, Turun tiepiiri

 

Lisätietoja:
maakuntainsinööri Janne Virtanen
puh. 02 2100 953, 040 583 6950.
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

        

           vakkasuomilogo