Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma -työ aloitettiin vuoden 2000 lopulla. Työssä tutkittiin mm. maankäytön tukemista liikennejärjestelmän toimenpiteillä, liikenneturvallisuutta, joukkoliikennettä, Salon itäistä ohikulkutietä sekä kävelyä ja pyöräilyä. Salon seudun liikennestrategia 2020 valmistui tammikuussa 2003. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutuksen aiesopimus vuosille 2003-2007 allekirjoitettiin 16.6.2003. Aiesopimuksen sopijaosapuolina ovat Salon seudun kunnat, Turun tiepiiri, Länsi-Suomen lääninhallitus, Ratahallintokeskus sekä Varsinais-Suomen liitto.

 

Raportit:

Salon seudun liikennestrategia 2020

Aiesopimus 2003-2007

Maankäytön suunnittelun tukeminen liikennejärjestelmän toimenpiteillä - osaselvitys A

B-osaselvitys. Kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat on saatavissa Turun tiepiiristä.

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittäminen - osaselvitys C

Salon itäinen ohikulkutie - osaselvitys D

Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen - osaselvitys E

 

Lisätiedot:
maakuntainsinööri Janne Virtanen
puh. 02 2100 953, 040 583 6950
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

 

       liikennelogo